Education

Bonden houden vast aan inhoudelijke inspraak

De vakcentrales houden vast aan hun eisen. Ze willen het overleg met het college van bestuur heropenen, mits de reorganisatiekoers onderwerp van gesprek is.

Dat hebben de bonden het cvb per brief laten weten, nadat ze afgelopen vrijdag de achterban hadden geraadpleegd.

De boodschap die de vakbondsvoormannen in een collegezaal van de Aula van hun leden meekregen was ondubbelzinnig: doe geen grove concessies aan het college. Dat waren de bonden ook niet van plan. Als we het college nu zijn zin geven, dan kunnen we inhoudelijke inspraak in veranderingsprocessen voortaan wel vergeten, betoogde woordvoerder ing. F. Kok. Volgens hem is het totale personeelsbeleid op de TU in het geding, nu het college heeft gezegd dat het niet met de bonden wil overleggen over de reorganisatiekoers.

Het cvb negeert met deze opstelling afspraken uit het sociaal statuut, stelde Kok. Daarover zijn in het verleden afspraken gemaakt met andere collegeleden, maar voor ‘andere poppetjes’ gelden geen andere spelregels. Bovendien, zo betoogde hij, als een veranderingsproces zó ingrijpend is dat het héle Bureau en àlle ondersteunende diensten van de beheerseenheden erbij betrokken zijn, dan mag je toch verwachten dat daarover open en reëel wordt overlegd?

Daar waren de bondsleden het roerend mee eens. Het cvb dendert maar door met zijn plannen, zonder dat er echt naar iemand wordt geluisterd, klonk het uit de zaal. ,,Hoe wil het college de mensen dan voor zich winnen? Het beleid zal toch uitgevoerd moeten worden.” ,,Er is inderdaad een draagvlakprobleem”, constateerde Kok.

Dat wordt er niet beter op doordat er volgens stemmen op deze achterbanvergadering op het Bureau al ‘stiekem’ gereorganiseerd wordt. ,,Er circuleren nu al papieren waarin mensen andere bevoegdheden toebedeeld krijgen.” Ook enkele benoemingen werden onder de stiekeme reorganisatie geschaard. ,,Het zijn voortdurende plaagstootjes.”

De bonden riepen de leden op om schriftelijke bewijzen van dergelijk beleid te verzamelen, voor een eventuele juridische procedure. Maar zo ver wilden ze nu nog niet gaan, hoewel enkele toehoorders wel de ‘confrontatiekoers’ bepleitten. ,,Actie is het einde van de tunnel. We proberen eerst het overleg te heropenen”, zo klonk het vanachter de bestuurderstafel.

Onderwerpen van gesprek die de bonden op de agenda willen hebben zijn onder meer: hoe wordt de staf van het cvb gevormd, hoe worden mensen herplaatst, wat is de relatie met lopende reorganisaties en hoe zit het met de rechtspositie van werknemers die in een bv terechtkomen. Voor het geval het cvb niet met deze voorwaarden akkoord gaat, houden de centrales een beroep achter de hand bij de geschillencommissie-Albeda, een commissie voor arbitrage bij ambtenarenkwesties. (A.d.J.)

De vakcentrales houden vast aan hun eisen. Ze willen het overleg met het college van bestuur heropenen, mits de reorganisatiekoers onderwerp van gesprek is. Dat hebben de bonden het cvb per brief laten weten, nadat ze afgelopen vrijdag de achterban hadden geraadpleegd.

De boodschap die de vakbondsvoormannen in een collegezaal van de Aula van hun leden meekregen was ondubbelzinnig: doe geen grove concessies aan het college. Dat waren de bonden ook niet van plan. Als we het college nu zijn zin geven, dan kunnen we inhoudelijke inspraak in veranderingsprocessen voortaan wel vergeten, betoogde woordvoerder ing. F. Kok. Volgens hem is het totale personeelsbeleid op de TU in het geding, nu het college heeft gezegd dat het niet met de bonden wil overleggen over de reorganisatiekoers.

Het cvb negeert met deze opstelling afspraken uit het sociaal statuut, stelde Kok. Daarover zijn in het verleden afspraken gemaakt met andere collegeleden, maar voor ‘andere poppetjes’ gelden geen andere spelregels. Bovendien, zo betoogde hij, als een veranderingsproces zó ingrijpend is dat het héle Bureau en àlle ondersteunende diensten van de beheerseenheden erbij betrokken zijn, dan mag je toch verwachten dat daarover open en reëel wordt overlegd?

Daar waren de bondsleden het roerend mee eens. Het cvb dendert maar door met zijn plannen, zonder dat er echt naar iemand wordt geluisterd, klonk het uit de zaal. ,,Hoe wil het college de mensen dan voor zich winnen? Het beleid zal toch uitgevoerd moeten worden.” ,,Er is inderdaad een draagvlakprobleem”, constateerde Kok.

Dat wordt er niet beter op doordat er volgens stemmen op deze achterbanvergadering op het Bureau al ‘stiekem’ gereorganiseerd wordt. ,,Er circuleren nu al papieren waarin mensen andere bevoegdheden toebedeeld krijgen.” Ook enkele benoemingen werden onder de stiekeme reorganisatie geschaard. ,,Het zijn voortdurende plaagstootjes.”

De bonden riepen de leden op om schriftelijke bewijzen van dergelijk beleid te verzamelen, voor een eventuele juridische procedure. Maar zo ver wilden ze nu nog niet gaan, hoewel enkele toehoorders wel de ‘confrontatiekoers’ bepleitten. ,,Actie is het einde van de tunnel. We proberen eerst het overleg te heropenen”, zo klonk het vanachter de bestuurderstafel.

Onderwerpen van gesprek die de bonden op de agenda willen hebben zijn onder meer: hoe wordt de staf van het cvb gevormd, hoe worden mensen herplaatst, wat is de relatie met lopende reorganisaties en hoe zit het met de rechtspositie van werknemers die in een bv terechtkomen. Voor het geval het cvb niet met deze voorwaarden akkoord gaat, houden de centrales een beroep achter de hand bij de geschillencommissie-Albeda, een commissie voor arbitrage bij ambtenarenkwesties. (A.d.J.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.