Education

Boersma waarschijnlijk nieuwe voorzitter u-raad

Wil Knippenberg zal als voorzitter van de universiteitsraad naar alle waarschijnlijkheid worden opgevolgd door Lieuwe Boersma, nu nog voorzitter van de fractie van TH Akkoord.

Dat is het resultaat van overleg dat de partijen in de u-raad vorige week gevoerd hebben.

De drie personeelspartijen, Demokratisch Beleid, TU-2000 en THA, zijn het erover eens dat de grootste fractie in de u-raad de voorzitter moet leveren. Sinds de verkiezingen van mei is dat THA. Voor zittend voorzitter Knippenberg, die daags voor het fractievoorzittersoverleg bevestigde voor Demokratisch beleid te kandideren, was dat het signaal om zich weer terug te trekken. Hij zegt Boersma ,,niet in de weg te willen zitten”.

Bij DB heeft prof.dr.ir. W.J. Beek zich nog naar voren geschoven, maar geen van de partijen lijkt hem als een gerede kandidaat te beschouwen wegens zijn conflicten met de TU over de privatisering van het Techniek Museum.

De deal tussen de fractievoorzitters lijkt te zijn vergemakkelijkt door parallelle afspraken over de voorzitterschappen van de invloedrijke commissies van de u-raad. DB zal de voorzitters leveren van de commissies voor financiën en personeelsaangelegenheden, THA die voor de commissie voor onderwijs en onderzoek. Oude rot Fred Oldenburg wordt in de financiële commissie opgevolgd door de DB-nieuwkomer Van Zomeren.

De studentenfracties in de u-raad zijn nog niet tevreden over de uitkomst van dit ‘topoverleg’. De Aag-studenten hebben hun fractievoorzitter Sander van Wijngaarden aangemeld als kandidaat-raadsvoorzitter. Hij vindt dat de omstandigheden vragen om een voorzitter die echt onafhankelijk tegenover het college van bestuur kan staan, ,,juist in een tijd dat de universitaire bestuursstructuur en de bevoegdheden van de u-raad ter discussie komen”.

Ook de Oras-studenten hebben nog hun twijfels. ,,De Oras staat er niet achter”, zegt fractievoorzitter Karl Riesebosch. ,,En het feit dat DB nu zestien jaar lang het voorzitterschap heeft bekleed, betekent voor ons ook niet per definitie dat THA nu aan de beurt is. Voor ons staat de geschiktheid van de kandidaat voorop.” Oras is de afgelopen maanden op zoek geweest naar een ,,zware wetenschapper, die zijn carrière zo langzamerhand wel gehad heeft en die dus vrij tegenover het college van bestuur kon opereren”. Riesebosch: ,,Het is ons echter niet gelukt, en dat is jammer voor die zware functie.” De kleine personeelspartij TU-2000, die in mei nog een van haar drie zetels moest inleveren, is ook niet helemaal happy. ,,We zullen Boersma steunen als er geen andere kandidaten zijn, maar toch hebben we vraagtekens”, zegt fractievoorzitter Jan van Meer. ,,Boersma is een compromis-mens. Blijft hij wel overeind bij het uitdragen van de u-raadsstandpunten binnen het college van bestuur?” Toch zal TU 2000 niet zijn steun aan Aag-er Van Wijngaarden aanbieden. ,,Wij vinden het niet helemaal verstandig om een student op devoorzittersstoel te hebben.”(R.M.)

Richard Meijer

Wil Knippenberg zal als voorzitter van de universiteitsraad naar alle waarschijnlijkheid worden opgevolgd door Lieuwe Boersma, nu nog voorzitter van de fractie van TH Akkoord. Dat is het resultaat van overleg dat de partijen in de u-raad vorige week gevoerd hebben.

De drie personeelspartijen, Demokratisch Beleid, TU-2000 en THA, zijn het erover eens dat de grootste fractie in de u-raad de voorzitter moet leveren. Sinds de verkiezingen van mei is dat THA. Voor zittend voorzitter Knippenberg, die daags voor het fractievoorzittersoverleg bevestigde voor Demokratisch beleid te kandideren, was dat het signaal om zich weer terug te trekken. Hij zegt Boersma ,,niet in de weg te willen zitten”.

Bij DB heeft prof.dr.ir. W.J. Beek zich nog naar voren geschoven, maar geen van de partijen lijkt hem als een gerede kandidaat te beschouwen wegens zijn conflicten met de TU over de privatisering van het Techniek Museum.

De deal tussen de fractievoorzitters lijkt te zijn vergemakkelijkt door parallelle afspraken over de voorzitterschappen van de invloedrijke commissies van de u-raad. DB zal de voorzitters leveren van de commissies voor financiën en personeelsaangelegenheden, THA die voor de commissie voor onderwijs en onderzoek. Oude rot Fred Oldenburg wordt in de financiële commissie opgevolgd door de DB-nieuwkomer Van Zomeren.

De studentenfracties in de u-raad zijn nog niet tevreden over de uitkomst van dit ‘topoverleg’. De Aag-studenten hebben hun fractievoorzitter Sander van Wijngaarden aangemeld als kandidaat-raadsvoorzitter. Hij vindt dat de omstandigheden vragen om een voorzitter die echt onafhankelijk tegenover het college van bestuur kan staan, ,,juist in een tijd dat de universitaire bestuursstructuur en de bevoegdheden van de u-raad ter discussie komen”.

Ook de Oras-studenten hebben nog hun twijfels. ,,De Oras staat er niet achter”, zegt fractievoorzitter Karl Riesebosch. ,,En het feit dat DB nu zestien jaar lang het voorzitterschap heeft bekleed, betekent voor ons ook niet per definitie dat THA nu aan de beurt is. Voor ons staat de geschiktheid van de kandidaat voorop.” Oras is de afgelopen maanden op zoek geweest naar een ,,zware wetenschapper, die zijn carrière zo langzamerhand wel gehad heeft en die dus vrij tegenover het college van bestuur kon opereren”. Riesebosch: ,,Het is ons echter niet gelukt, en dat is jammer voor die zware functie.” De kleine personeelspartij TU-2000, die in mei nog een van haar drie zetels moest inleveren, is ook niet helemaal happy. ,,We zullen Boersma steunen als er geen andere kandidaten zijn, maar toch hebben we vraagtekens”, zegt fractievoorzitter Jan van Meer. ,,Boersma is een compromis-mens. Blijft hij wel overeind bij het uitdragen van de u-raadsstandpunten binnen het college van bestuur?” Toch zal TU 2000 niet zijn steun aan Aag-er Van Wijngaarden aanbieden. ,,Wij vinden het niet helemaal verstandig om een student op devoorzittersstoel te hebben.”(R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.