Education

Blaauwendraad voorgedragen als rector magnificus

De voormalige decaan van de faculteit Civiele Techniek prof.dr.ir. J. Blaauwendraad wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe rector magnificus van de TU.

Dit valt in bestuurlijke kringen te vernemen. Het ligt in de bedoeling dat hij in januari ir. K.F. Wakker in die functie, en dus ook in het college van bestuur, opvolgt.

Blaauwendraad, sinds 1986 hoogleraar toegepaste mechanica, is een van de twee kandidaten die door het college van decanen in een ‘hoorprocedure’ zijn voorgelegd aan college van bestuur en universiteitsraad. Eind deze maand zal de procedure zijn afgerond, en kunnen de decanen een definitief benoemingsvoorstel naar het ministerie zenden.

De rectoraatsoverdracht zal plaatsvinden tijdens de viering van de Dies van de universiteit op 10 januari. Prof. Wakker heeft het rectoraat sinds september 1993 vervuld. (R.M.)

Richard Meijer

De voormalige decaan van de faculteit Civiele Techniek prof.dr.ir. J. Blaauwendraad wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe rector magnificus van de TU. Dit valt in bestuurlijke kringen te vernemen. Het ligt in de bedoeling dat hij in januari ir. K.F. Wakker in die functie, en dus ook in het college van bestuur, opvolgt.

Blaauwendraad, sinds 1986 hoogleraar toegepaste mechanica, is een van de twee kandidaten die door het college van decanen in een ‘hoorprocedure’ zijn voorgelegd aan college van bestuur en universiteitsraad. Eind deze maand zal de procedure zijn afgerond, en kunnen de decanen een definitief benoemingsvoorstel naar het ministerie zenden.

De rectoraatsoverdracht zal plaatsvinden tijdens de viering van de Dies van de universiteit op 10 januari. Prof. Wakker heeft het rectoraat sinds september 1993 vervuld. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.