Education

Bierkrattenbrug

Even een kratje rechtzetten. Met hun veertien meter hoge brug van veertienduizend kratten die studenten van gezelschap Practische Studie (de studievereniging van Civiele Techniek) begin deze week op de Markt in Delft bouwden zijn ze officieel recordhouder bierkrattenbrugbouwen.&

nbsp;


Bekijk ook het filmpje op www.delta.tudelft.nl/lightbox/gallery/31

Je zit te wachten op een pakketje, maar het komt niet. Of je hebt net bloemen gekocht en ze verdorren nu al. Miljoenen pakketjes moeten op een afgesproken tijd aankomen, maar verstoringen als files, stakingen, weersomstandigheden, rampen en ligtijden in havens maken dit lastig.

Dr. Rudy Negenborn wil met zijn Veni-subsidie onderzoeken hoe transportstromen beter en efficiënter zijn te coördineren. Hij richt zich daarbij op zogeheten transporthubs. Dat zijn plekken waar verschillende soorten goederenstromen samenkomen en waar goederen ook tijdelijk worden opgeslagen, zoals vliegvelden, zeehavens of treinstations.
De goederenoverslag op zo’n transporthub wordt momenteel uitgevoerd door menselijke operatoren. “Zij kijken daarbij vooral naar hun eigen transporthub en naar de te verwachten goederenstromen”, zegt Negenborn. “Er is weinig communicatie met operatoren van andere transporthubs. En hun beslissingen houden vaak weinig rekening met de actuele situatie in de rest van het transportnetwerk.”
Negenborn wil daarom onderzoeken hoe een lokale transporthub zichzelf continu kan aansturen in overleg met de aan- en afvoer van goederen. “Door op een globaler niveau de besturing van transporthubs te coördineren, kan optimaal gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten”, zegt Negenborn.
Het lokale besturingsprobleem van een transporthub is volgens de onderzoeker te beschrijven als een wiskundig optimalisatieprobleem. Door dit op te lossen is te bepalen wat lokaal de beste acties zijn.
Voor een goede afstemming met elkaar moeten lokale hubs echter niet alleen uitrekenen wat het beste voor henzelf is, maar ook wat de meest gunstige invloed is die ze van de rest van het netwerk ondervinden. Zo kunnen hubs op een iteratieve manier, dat wil zeggen door berekening van een zich herhalend proces, tot een gezamenlijke oplossing komen.
Negenborn onderzoekt hoe hij dit wiskundig kan formuleren. “Om te testen wat de prestaties van de voorgestelde aanpak zijn zullen we in het bijzonder kijken naar de goederenstromen die in en rondom het Rotterdamse havengebied plaatsvinden”, zegt de onderzoeker. “We gaan de stromen bepalen, de transporthubs definiëren en de voorgestelde besturingstechniek testen met computermodellen.”
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.