Education

Bezuinigingen (3)

Met de dreigende bezuinigingen in het achterhoofd gaat Delta te rade bij een aantal TU-medewerkers. In deel 3 universitair docent dr.ir. Niki Kringos, werkzaam bij de sectie constructiemechanica van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Investeren in mensen. Dat is volgens Niki Kringos de beste manier om te bezuinigen. Zij gelooft niet in een kaasschaaf- of grasmaaiermethode. “Als je alleen bezuinigt voor vandaag, heb je morgen een probleem.”


“De TU draait voornamelijk om menselijk kapitaal”, stelt Kringos. “Als we hierin snijden, raken we kennis kwijt. Op de lange termijn werkt het beter als we de bestaande mensen effectiever laten werken.”


Hiervoor ziet ze tal van mogelijkheden, te beginnen bij het stroomlijnen van de ondersteunende diensten. Als voorbeeld hiervan noemt ze het valorisatiecentrum dat een veel belangrijkere rol kan krijgen bij het schrijven van voorstellen voor de tweede en derde geldstroom. “Nu moeten we echt op zoek naar bureaucratische informatie. Het kost minder tijd en levert meer op als het valorisatiecentrum hier automatisch bij ondersteunt.”


Een andere mogelijkheid om winst te behalen, is volgens Kringos het breder beschikbaar stellen van middelen als laboratoria en computers. Door dit aanbod TU-breed aan te bieden in plaats van per faculteit, kan een hogere bezettingsgraad behaald worden. “Datzelfde geldt voor het onderwijs in basisvakken als wiskunde en mechanica”, aldus Kringos. “Per faculteit zijn deze eerstejaarsvakken vrijwel hetzelfde. Het is goed mogelijk een roulatiesysteem af te spreken waarbij iedere faculteit deze colleges om de paar jaar verzorgt voor grotere groepen studenten.” Kringos is voorstander van samenwerking en een mensgerichte aanpak. “Daar is helemaal niets softs aan, dat werkt gewoon het beste op lange termijn.”


“Voor bezuinigingen bij een universiteit als de TU kun je niet hoofdzakelijk een traditionele kaasschaafaanpak hanteren. We zijn namelijk geen negen-tot-vijf-bedrijf.” Onderzoekers worden gedreven door creativiteit en inspiratie. Zij kunnen alleen presteren en geld opleveren als ze beschikken over een combinatie van kennis, passie en motivatie. “Die passie kweek en behoud je door de mensen op een plek te zetten waar ze met hun kennis optimaal kunnen presteren. We moeten af van het systeem waarbij mensen vanuit de historie op een bepaalde plek zitten.”


Naast passie, noemt Kringos motivatie als belangrijke factor voor het succes van de universiteit. “Motivatie ontstaat als mensen gezien worden en de kans krijgen door te groeien.” Kringos haalt hier het belang van een collectief ‘wij-gevoel’ aan. Door dit te creëren kan de TU meer uit de bestaande mensen halen. Bovendien zullen alumni met trots aan hun universiteit terugdenken en er wellicht ook geld in willen steken.


Verder moet kennisontwikkeling continu doorgaan. “Mensen een goede start geven als ze een nieuwe functie gaan bekleden is daarbij belangrijk.” Als voorbeeld hiervan noemt Kringos het PhD start-up-programma dat sinds 2009 aangeboden wordt aan nieuwe PhD-kandidaten. Aankomende promovendi worden in drie dagen intensief getraind om hen voor te bereiden op de komende vier jaar. Hierdoor moet het aantal kandidaten dat voortijdig afhaakt uiteindelijk afnemen.

“Bij alle bezuinigingen moet de uiteindelijke kwaliteit voor ogen worden gehouden”, stelt Kringos. “De TU levert kwaliteit als ze inhoudelijk excelleert in kennisgeneratie en -overdracht. Daarvoor moeten zowel onze studenten, als onze promovendi en het personeel met plezier kunnen studeren en werken en zichzelf als visitekaartje van de TU ervaren. De flexibiliteit om in teams van wetenschappers en ingenieurs met een verschillende achtergrond te kunnen werken, speelt daarbij een belangrijke rol.”


Kringos is ervan overtuigd dat de TU af moet van het ‘nerd-idee’. “Het beeld van een navelstarende universiteit met traditionele Delftse nerds is passé. We zijn uitgegroeid tot een dynamische, internationale, multiculturele universiteit met zowel praktiserende ingenieurs als internationaal bekende wetenschappers. Voor het voortbestaan van de universiteit is het belangrijk dat er een balans blijft bestaan tussen praktijkgericht en fundamenteel onderzoek. De TU moet midden in de samenleving staan zonder het specialisme te verliezen. Zo kan er geld verdiend worden door onderzoek uit te voeren in opdracht van het bedrijfsleven terwijl er gelijktijdig voldoende ruimte is voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat wellicht pas op langere termijn toegepast kan worden.” 


BezuinigingenOm de financiële problemen van de TU Delft het hoofd te bieden, moeten alle faculteiten van het college van bestuur aangeven hoe ze tien procent kunnen bezuinigen op het geld dat zij vanuit de overheid krijgen. De faculteiten moeten deze maand met voorstellen komen over herinrichting van wetenschappelijke afdelingen en bundeling van onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en met andere faculteiten. Ook moeten ze aangeven welke onderdelen onvoldoende bijdragen aan de doelen van de faculteit. Het vrijkomende geld wil het college vooralsnog gebruiken voor vernieuwing in onderwijs, onderzoek en infrastructuur. Het college spreekt daarom niet van bezuiniging maar van ‘flexibilisering’.

If we really put our minds to it, we can build a quantum computer, said Lieven Vandersypen, during his inaugural lecture as professor at TU Delft. “In my research at TU Delft I want to push the boundaries of what is possible in quantum mechanics by conducting fundamental experiments on semi-conductor structures with nano dimensions. We’re like cowboys heading off in search of adventure, way off the beaten track, towards new horizons. I hope and expect that this sense of adventure and curiosity about the unknown will lead to unexpected breakthroughs and new technologies.” During his PhD research at Stanford University, Professor Vandersypen devised one of the first quantum calculations, still regarded as the most complex to date. Flemish-born Vandersypen is at the international forefront of his field. Since 2001, he has worked at the Kavli Institute of Nanoscience in Delft. In 2008, he was awarded a prestigious 1.3-million euro ‘Starting Grant’ by the European Research Council.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.