Education

Bevoegdhedenkwestie in impasse

De vaststelling van faculteitsreglementen dreigt verdere vertraging op te lopen, nadat de groepsraad een eerder compromis tussen studentenraad en cvb afwees.

Reglementen

De centrale studentenraad heeft verbolgen gereageerd op de uitkomst van de groepsraadvergadering van afgelopen maandag. De decanen waren het daarin niet eens met het voorstel dat rector Wakker eerder deed aan de centrale studentenraad. Hij stelde in een spoedoverleg voor om de extra toegezegde bevoegdheden van facultaire studentenraden te inventariseren. Daaruit zou volgens het college van bestuur eventueel kunnen blijken of facultaire studentenraden meer dan alleen de wettelijke bevoegdheden konden krijgen. De rector bracht met deze toezegging een opening in de kwestie rond de goedkeuring van faculteitsreglementen, maar de groepsraad wees dit compromis dus af.

Het college is net als de decanen van mening dat facultaire studentenraden niet meer dan de wettelijke bevoegdheden kunnen krijgen. In de reglementen die echter tot nu toe door de decanen aan het college ter goedkeuring zijn aangeboden, staan wel extra bevoegdheden. Het gaat om rechten op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, samenwerking met andere opleidingen en voorlichtingsbeleid van de faculteit.

De centrale studentenraad heeft over de kwestie een ‘ongevraagd advies’ uitgebracht aan het cvb, maar wil over de inhoud daarvan nog niets kwijt. In een nieuwsbrief biedt de studentenraad aan de facultaire raden alle mogelijke hulp aan als het tot een geschil komt. Dat kan gebeuren als een facultaire studentenraad niet akkoord gaat met een nieuw reglement waaruit de extra bevoegdheden zijn geschrapt. Mieke de Schepper, voorzitter van de studentenraad, verwacht dat meerdere faculteiten in een officieel geschil terecht zullen komen.

Reglementen

De centrale studentenraad heeft verbolgen gereageerd op de uitkomst van de groepsraadvergadering van afgelopen maandag. De decanen waren het daarin niet eens met het voorstel dat rector Wakker eerder deed aan de centrale studentenraad. Hij stelde in een spoedoverleg voor om de extra toegezegde bevoegdheden van facultaire studentenraden te inventariseren. Daaruit zou volgens het college van bestuur eventueel kunnen blijken of facultaire studentenraden meer dan alleen de wettelijke bevoegdheden konden krijgen. De rector bracht met deze toezegging een opening in de kwestie rond de goedkeuring van faculteitsreglementen, maar de groepsraad wees dit compromis dus af.

Het college is net als de decanen van mening dat facultaire studentenraden niet meer dan de wettelijke bevoegdheden kunnen krijgen. In de reglementen die echter tot nu toe door de decanen aan het college ter goedkeuring zijn aangeboden, staan wel extra bevoegdheden. Het gaat om rechten op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, samenwerking met andere opleidingen en voorlichtingsbeleid van de faculteit.

De centrale studentenraad heeft over de kwestie een ‘ongevraagd advies’ uitgebracht aan het cvb, maar wil over de inhoud daarvan nog niets kwijt. In een nieuwsbrief biedt de studentenraad aan de facultaire raden alle mogelijke hulp aan als het tot een geschil komt. Dat kan gebeuren als een facultaire studentenraad niet akkoord gaat met een nieuw reglement waaruit de extra bevoegdheden zijn geschrapt. Mieke de Schepper, voorzitter van de studentenraad, verwacht dat meerdere faculteiten in een officieel geschil terecht zullen komen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.