Education

Bèta’s krijgen vijfde jaar

Alle bèta-studies, behalve biologie, mogen vijf jaar gaan duren. Alle bèta-studies, behalve biologie, mogen vijf jaar gaan duren.ConvenantMorgen ondertekenen minister Ritzen en de zes betrokken universiteiten twee convenanten: één over het vijfde bèta-jaar en één over de lerarenopleidingen.

Want Ritzen had als voorwaarde voor het extra jaar gesteld, dat de lerarenopleiding vernieuwd moet worden.

De vijfjarige bèta-studies mogen in het studiejaar 1999/2000 van start gaan. De universiteiten moeten dan wel zorgen voor een vernieuwde opzet van die studies. Ze moeten een brede basis krijgen, eventueel afgerond met een kandidaatsexamen.

Daarnaast moeten er verschillende afstudeerprofielen komen, gericht op onderzoek of een beroep. Eén van die beroepsprofielen is de lerarenopleiding. Die moet ,,voor het allergrootste deel” binnen het gewone, vijfjarige programma vallen, schrijft het convenant voor.

De universiteiten krijgen geen geld voor het extra jaar, de studenten wel: die hebben voortaan recht op vijf jaar beurs in plaats van vier jaar. Ritzen wil dat de werkgevers meebetalen aan de kosten, zo’n tien miljoen gulden per jaar. Daarover moeten echter nog afspraken gemaakt worden.

Biologie krijgt geen vijfde jaar, omdat Ritzen vindt dat er genoeg biologen afstuderen om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. In het jaar 2000 zal de minister nagaan of die beslissing moet worden herzien. (HOP/HOb)

Alle bèta-studies, behalve biologie, mogen vijf jaar gaan duren.
Convenant

Morgen ondertekenen minister Ritzen en de zes betrokken universiteiten twee convenanten: één over het vijfde bèta-jaar en één over de lerarenopleidingen. Want Ritzen had als voorwaarde voor het extra jaar gesteld, dat de lerarenopleiding vernieuwd moet worden.

De vijfjarige bèta-studies mogen in het studiejaar 1999/2000 van start gaan. De universiteiten moeten dan wel zorgen voor een vernieuwde opzet van die studies. Ze moeten een brede basis krijgen, eventueel afgerond met een kandidaatsexamen.

Daarnaast moeten er verschillende afstudeerprofielen komen, gericht op onderzoek of een beroep. Eén van die beroepsprofielen is de lerarenopleiding. Die moet ,,voor het allergrootste deel” binnen het gewone, vijfjarige programma vallen, schrijft het convenant voor.

De universiteiten krijgen geen geld voor het extra jaar, de studenten wel: die hebben voortaan recht op vijf jaar beurs in plaats van vier jaar. Ritzen wil dat de werkgevers meebetalen aan de kosten, zo’n tien miljoen gulden per jaar. Daarover moeten echter nog afspraken gemaakt worden.

Biologie krijgt geen vijfde jaar, omdat Ritzen vindt dat er genoeg biologen afstuderen om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. In het jaar 2000 zal de minister nagaan of die beslissing moet worden herzien. (HOP/HOb)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.