Opinion

Betaald parkeren in de TU niet zomaar goedkeuren

Betaald parkeren in de TU-wijk? Stip heeft daar nog veel vragen bij. De TU Delft heeft vorige week de gemeenteraad verzocht om een aantal straten in de TU-wijk aan het openbaar verkeer te onttrekken.

De universiteit wil er namelijk betaald parkeren invoeren, met slagbomen bij de ingangen van de campus. Studenten, medewerkers en bezoekers moeten dan betalen om bij de TU te kunnen parkeren. Bewoners van de Balpol en de Korvezee met een auto zullen een parkeerabonnement moeten kopen.
Stip is geen principieel tegenstander van betaald parkeren. De ruimte in Delft is schaars, en wij vinden het daarom terecht dat je betaalt voor de plek die je geparkeerde auto inneemt. Maar bij het plan van de universiteit zoals het er nu ligt, hebben we nog wel veel vragen. De invoeringsdatum, het tekort aan openbaar vervoer (OV) richting de TU, de parkeertarieven, de parkeertijden en de impact op omliggende wijken zijn wat ons betreft nog niet goed onderbouwd of opgelost.

Allereerst het ingangsmoment van het betaald parkeren. Dit lijkt ongelukkig gekozen. De TU heeft berekend dat er in 2015 te weinig parkeerplaatsen zijn, maar wil het betaald parkeren al in 2011 invoeren. Als alternatief voor de auto wordt het openbaar vervoer genoemd, met tramlijn 19 als belangrijkste OV-verbinding. Echter, tram 19 gaat op zijn vroegst pas in december 2011 rijden, onder andere door vertragingen en problemen in de TU-wijk zelf.
Bovendien is in (de eerste maanden van) 2011 de Sebastiaansbrug hoogstwaarschijnlijk nog afgesloten, waardoor de bussen een langere route via station Delft-Zuid moeten nemen. Stip heeft hier een jaar geleden al vragen over gesteld, en toen bleek al dat er dan meer buscapaciteit nodig is. Als er dan ook nog eens meer medewerkers en studenten met de bus moeten reizen als alternatief voor betaald parkeren, is de capaciteit van het OV richting de TU zeker te klein.

Daarnaast zet Stip vraagtekens bij de parkeertarieven. Bewoners moeten straks tien euro per maand betalen voor hun abonnement, evenveel als bewoners van de binnenstad, maar ruim twee keer zoveel als bewoners in de straten net ten noorden van de TU. En in 2012 zou het tarief zelfs verdubbeld worden naar twintig euro. Dit is met afstand het duurste parkeertarief in Delft.
Verder wil de universiteit dat automobilisten 24 uur per dag, zeven dagen per week betalen voor parkeren. Stip vindt dat vreemd, omdat ’s avonds en in het weekend de parkeerterreinen rond de campus grotendeels leeg zijn. Ook is in de rest van Delft parkeren alleen betaald in de piekuren. Waarom wordt het betaald parkeren in de TU-wijk niet alleen tijdens werktijden ingevoerd? Dan kunnen in het weekend de leegstaande parkeerterreinen gebruikt worden als transferium voor de rest van de stad. Maar wat schetst onze verbazing? De TU schetst een transferium als doembeeld, terwijl volgens ons een leeg parkeerterrein naast een tramlijn juist een kans is.

Tenslotte wordt in de brief van de universiteit niet gerept over de impact van het invoeren van betaald parkeren op de omliggende wijken. De gemeente heeft de afgelopen jaren de vergunningsgebieden zo logisch mogelijk ingedeeld, om oneerlijke situaties en ‘olievlekken’ te voorkomen. Zeker als straks een tarief van twintig euro per maand geldt, gaat natuurlijk iedereen in de omliggende straten parkeren. En dat is niet de bedoeling. We willen daarom dat de TU expliciet rekening houdt met de wijken rond de universiteit.
Kortom, Stip is vooralsnog erg kritisch over de plannen van de TU om betaald parkeren in te voeren, en we willen eerst goede antwoorden op onze vragen voordat we een beslissing nemen over het al dan niet onttrekken van de campus aan het openbaar verkeer.

Bas Bennebroek is fractievoorzitter van gemeenteraadsfractie Stip. 

Zie ook: ‘Opheldering over betaald parkeren’

In een gemeenschappelijke reactie op de door het kabinet gepresenteerde crisismaatregelen zeggen drie wetenschapsorganisaties (KNAW, NWO en VSNU) blij te zijn dat de ‘trefwoorden’ onderwijs, innovatie en kennis in het investeringspakket voorkomen. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg is tevreden dat het kabinet wil inzetten op infrastructuur, bouw en energie. “Dat zijn terreinen waarop wij ons willen profileren via de Delft Research Initiatives.” Hoe de investeringsplannen van het kabinet precies zullen uitpakken is echter nog onbekend.
Dat geldt ook voor het voornemen om de komende twee jaar 280 miljoen euro vrij te maken voor onder meer de tijdelijke opvang van kenniswerkers. De TU doet daar graag aan mee, maar om hoeveel mensen het zal gaan en wanneer die komen, is onduidelijk.
De universiteit heeft wel al bij bedrijven in de directe omgeving gepolst hoeveel banen er de tocht staan, vertelt Van den Berg. “In onze regio lijkt het mee te vallen, maar in de regio Eindhoven gaat het om duizenden mensen, merendeels technici.”
Net als de grote wetenschapsorganisaties vindt de Delftse collegevoorzitter dat het kabinet ondanks de vele mooie plannen niet ambitieus genoeg is. “We moeten wel bij de top van kenniseconomieën willen horen.”
De plannen van het kabinet komen in een tijd waarin ook de TU financieel krap zit. De gevolgen van de financiële crisis zijn voor de TU echter ‘niet enorm dramatisch’, stelt Van den Berg gerust. “Bedrijven halen geen streep door opdrachten maar afspraken worden wel vaker getemporiseerd.” Volgens de collegevoorzitter merken alle faculteiten dat het bedrijfsleven het wat rustiger aan doet.
Van den Berg wacht met spanning op 2011, als het kabinet gaat bezuinigen, ook op onderwijs. “Dan moeten we als universiteiten rechtop gaan zitten.” In het najaar starten overigens al de onderhandelingen voor een nieuwe cao. “We weten niet welke kant dat opgaat, alleen dat we in Nederland op de nullijn zitten, van nul procent salarisgroei.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.