Education

Bestuursmodel college vindt geen steun in raad

Het bestuursmodel van gedeelde medezeggenschap, zoals het college van bestuur dat voorstaat, krijgt weinig steun van de universiteitsraad. Dat bleek vorige week bij de bespreking van de invulling van de wet Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie (MUB).

br />
In deze ‘hoorprocedure’ had de u-raad niet de rol van medebestuurder, maar fungeerde alleen als spreekbuis voor personeel en studenten. Collegevoorzitter De Voogd beschouwde deze eerste ronde dan ook vooral als een handreiking van eigen zijde, en hield een ‘al te innige omhelzing’ van de raad af: het college zal uiteindelijk zelf een besluit over de invulling van de MUB nemen.

De Voogd zei dat de TU de dingen ‘anders’ moet gaan doen, en afscheid dient te nemen van oude gewoontes. Want: de organisatie moet effectief en efficiënt beheerd worden. Daarom blijft het college vasthouden aan het oorspronkelijke idee van ondernemingsraden, met een afvaardiging op centraal niveau.

De studentenfractie AAG wees er fijntjes op dat het cvb een slechte start maakte met die efficiënte werkwijze doordat zij verzuimd had de schriftelijke vragen te beantwoorden. Olaf Lemmers noemde de argumentatie voor gedeelde medezeggenschap ‘vreemd en onzinnig’ en verweet het college geen goede regeling getroffen te hebben voor de inbreng van de studenten. Bianca Bax van de ORAS sloot zich daarbij aan en hamerde er nogmaals op dat de scheiding van studenten en personeel tot een onnodige verarming van de inspraak zou leiden. Dat wist de raad al, maar herhaling is ‘de moeder van de studie’, meende Bax.

Slavenburg van het Demokratisch Beleid had in de cursus ‘projectmatig werken’ geleerd dat je de dingen moet afbakenen. Hij maakte duidelijk dat het college zich in deze discussie meer op relevante zaken moest richten en veel zaken buiten beschouwing kon laten. Net als de buitenuniversitaire leden (BUL) kon zijn partij niet instemmen met de voorlopige keuze van het college.
Dreiging

Buitenuniversitair lid Van Hasselt zag een reële dreiging van overlap en verlies aan slagvaardigheid in het systeem met veel losse ondernemingsraden. Ook TU-2000 deelt de voorkeur van het college niet, en vraagt zich daarnaast af hoe de medezeggenschap geregeld is als de nieuwe clusters ingericht zijn.

Alleen de achterban van TH-akkoord was woensdag nog sterk verdeeld. Woordvoerder Boersma noemde samen besturen ‘een gepasseerd station’, maar had de inbreng van de studenten wel altijd als verfrissend ervaren. Vanuit de optiek van het personeel valt er volgens hem veel voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te zeggen, maar TH-akkoord hecht anderzijds ook aan goed overleg met studenten.

In een korte reactie hield De Voogd de raad voor dat hij na 1 september niet terug wil naar ‘autocratisch bestuur’ uit dejaren vijftig. Hij nodigde de studenten uit om alsnog met hem te komen praten over de positie van studenten als de MUB in het nieuwe seizoen in werking treedt. Opvallend was dat hij in zijn afsluitende opmerkingen het begrip Centrale Ondernemingsraad in de mond nam. Of het college daarmee de deur openzet voor een compromis met de fracties zal in de u-raadsvergadering van maart duidelijk worden.

Het bestuursmodel van gedeelde medezeggenschap, zoals het college van bestuur dat voorstaat, krijgt weinig steun van de universiteitsraad. Dat bleek vorige week bij de bespreking van de invulling van de wet Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie (MUB).

In deze ‘hoorprocedure’ had de u-raad niet de rol van medebestuurder, maar fungeerde alleen als spreekbuis voor personeel en studenten. Collegevoorzitter De Voogd beschouwde deze eerste ronde dan ook vooral als een handreiking van eigen zijde, en hield een ‘al te innige omhelzing’ van de raad af: het college zal uiteindelijk zelf een besluit over de invulling van de MUB nemen.

De Voogd zei dat de TU de dingen ‘anders’ moet gaan doen, en afscheid dient te nemen van oude gewoontes. Want: de organisatie moet effectief en efficiënt beheerd worden. Daarom blijft het college vasthouden aan het oorspronkelijke idee van ondernemingsraden, met een afvaardiging op centraal niveau.

De studentenfractie AAG wees er fijntjes op dat het cvb een slechte start maakte met die efficiënte werkwijze doordat zij verzuimd had de schriftelijke vragen te beantwoorden. Olaf Lemmers noemde de argumentatie voor gedeelde medezeggenschap ‘vreemd en onzinnig’ en verweet het college geen goede regeling getroffen te hebben voor de inbreng van de studenten. Bianca Bax van de ORAS sloot zich daarbij aan en hamerde er nogmaals op dat de scheiding van studenten en personeel tot een onnodige verarming van de inspraak zou leiden. Dat wist de raad al, maar herhaling is ‘de moeder van de studie’, meende Bax.

Slavenburg van het Demokratisch Beleid had in de cursus ‘projectmatig werken’ geleerd dat je de dingen moet afbakenen. Hij maakte duidelijk dat het college zich in deze discussie meer op relevante zaken moest richten en veel zaken buiten beschouwing kon laten. Net als de buitenuniversitaire leden (BUL) kon zijn partij niet instemmen met de voorlopige keuze van het college.
Dreiging

Buitenuniversitair lid Van Hasselt zag een reële dreiging van overlap en verlies aan slagvaardigheid in het systeem met veel losse ondernemingsraden. Ook TU-2000 deelt de voorkeur van het college niet, en vraagt zich daarnaast af hoe de medezeggenschap geregeld is als de nieuwe clusters ingericht zijn.

Alleen de achterban van TH-akkoord was woensdag nog sterk verdeeld. Woordvoerder Boersma noemde samen besturen ‘een gepasseerd station’, maar had de inbreng van de studenten wel altijd als verfrissend ervaren. Vanuit de optiek van het personeel valt er volgens hem veel voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te zeggen, maar TH-akkoord hecht anderzijds ook aan goed overleg met studenten.

In een korte reactie hield De Voogd de raad voor dat hij na 1 september niet terug wil naar ‘autocratisch bestuur’ uit dejaren vijftig. Hij nodigde de studenten uit om alsnog met hem te komen praten over de positie van studenten als de MUB in het nieuwe seizoen in werking treedt. Opvallend was dat hij in zijn afsluitende opmerkingen het begrip Centrale Ondernemingsraad in de mond nam. Of het college daarmee de deur openzet voor een compromis met de fracties zal in de u-raadsvergadering van maart duidelijk worden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.