Education

Bestuurscrisis op Vrije Universiteit

Een meerderheid van het college van decanen van de Vrije Universiteit heeft geen vertrouwen meer in het college van bestuur. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag.


De krant beschikt over een brandbrief die de decanen afgelopen dinsdag naar de raad van toezicht hebben gestuurd. Directe aanleiding voor de vertrouwensbreuk is een onlangs verschenen kritisch rapport over het onderwijs aan de VU. Het beleid zou te lang gericht zijn geweest op groei.Voorzitter Cees Veerman van de raad van toezicht van de VU zegt tegen NRC dat het oordeel van de decanen “niet unisono” is. “Ik interpreteer hun mail aan de raad van toezicht dan ook niet als een motie van wantrouwen, maar als een belangrijk signaal. Daarover zijn wij in gesprek met het bestuur.”Begin dit jaar berichtte universiteitsblad Ad Valvas dat de VU zijn kwaliteitszorg voor het onderwijs niet op orde had. Een commissie van deskundigen oordeelde in januari dat de universiteit niet klaar was voor de zogeheten instellingsaudit van accreditatieorganisatie NVAO. De verschillende bestuursgremia zouden onvoldoende samenwerken en niet dezelfde onderwijsvisie uitdragen. Verder waren de effecten van het bindend studieadvies onduidelijk en was niet bekend hoever de VU gevorderd was met de invoering van de basiskwalificatie onderwijs voor docenten.Rector magnificus Lex Bouter reageerde destijds teleurgesteld op het uitstel (“We hebben ons huiswerk gewoon niet af”). Hij kondigde aan dat het bestuur de grootste knelpunten snel zou wegwerken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.