Education

Bestuur Practische Studie mag blijven

Het oude bestuur van het Gezelschap ‘Practische Studie’, de studievereniging van Civiele Techniek, had soepeler moeten reageren op de kandidaatstelling van een ‘tegenbestuur’.

Dat is afgelopen dinsdag in een Algemene Vergadering beslist.


1 Oostebrink (midden) overlegt met het PS-bestuur tijdens de Algemene Vergadering

Met dit besluit kwam een einde aan een al wekenlang slepende kwestie over de instelling van het huidige bestuur eerder dit jaar. Bij deze overgang werd het ingediende tegenbestuur, met als initiatiefnemer Edo Oostebrink, volledig genegeerd door het oude PS-bestuur. ‘Ondemocratisch’, aldus Oostebrink die hierop de universiteitsbibliotheek van Leiden indook om te bewijzen dat het recht aan zijn kant stond.

Hij vond deze bewijzen, wat resulteerde in negen ‘grieven’ die hij in een negen pagina’s tellende brief aan het huidige PS-bestuur meedeelde. In het stuk dreigde hij met een rechtszaak, als hij dinsdag weer genegeerd zou worden.

,,Het democratisch grondbeginsel van de vereniging is op de meest botte wijze verkracht”, beweerde Oostebrink tijdens de vergadering. Het huidig bestuur gaf toe dat het oud-bestuur wat netter had kunnen handelen bij de overgang, maar voegde er verzachtende omstandigheden aan toe. ,,Het is een nieuw fenomeen, er is nooit eerder een tegenbestuur ingediend,” aldus de huidige voorzitter van PS, Niek Ridderbos.

Een stemming moest uitsluitsel bieden over de kwestie. Ofwel het nieuwe bestuur zou moeten aftreden, ofwel moest worden toegegeven dat het oude bestuur fout zat, wat betekende dat het nieuwe bestuur kon blijven. Unaniem werd gekozen voor het laatste. Alleen het oud-bestuur onthield zich van stemmen.

Oostebrink is tevreden met de uitslag. ,,Ik heb mijn gelijk gekregen, het was een principekwestie.” Toch had de affaire ook een diepere bedoeling. ,,Vorig jaar is een aantal besluiten niet-democratisch genomen. Daar wilden wij een halt toe roepen.” Hij wijst erop dat de nieuwe bestuursleden al vóór hun benoeming met petjes rondliepen met ‘bestuur ’96 – ’97’ erop. ,,Ik heb daar mijn vraagtekens bij.”

Een rechtzaak had Oostebrink waarschijnlijk niet doorgezet. ,,Niet iedereen in mijn tegenbestuur stond nog achter mij en het duurt ook zo twee jaar. We wilden eigenlijk alleen op een spetterende wijze onze PS-carrière afronden.”

Ridderbos zegt niet bang geweest te zijn voor gedwongen aftreden. ,,Ik wist dat het hem gewoon om genoegdoening ging. Nu hij zijn ‘ludieke actie’ heeft gehad, kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.”

Bas van Dijk

Het oude bestuur van het Gezelschap ‘Practische Studie’, de studievereniging van Civiele Techniek, had soepeler moeten reageren op de kandidaatstelling van een ‘tegenbestuur’. Dat is afgelopen dinsdag in een Algemene Vergadering beslist.


1 Oostebrink (midden) overlegt met het PS-bestuur tijdens de Algemene Vergadering

Met dit besluit kwam een einde aan een al wekenlang slepende kwestie over de instelling van het huidige bestuur eerder dit jaar. Bij deze overgang werd het ingediende tegenbestuur, met als initiatiefnemer Edo Oostebrink, volledig genegeerd door het oude PS-bestuur. ‘Ondemocratisch’, aldus Oostebrink die hierop de universiteitsbibliotheek van Leiden indook om te bewijzen dat het recht aan zijn kant stond.

Hij vond deze bewijzen, wat resulteerde in negen ‘grieven’ die hij in een negen pagina’s tellende brief aan het huidige PS-bestuur meedeelde. In het stuk dreigde hij met een rechtszaak, als hij dinsdag weer genegeerd zou worden.

,,Het democratisch grondbeginsel van de vereniging is op de meest botte wijze verkracht”, beweerde Oostebrink tijdens de vergadering. Het huidig bestuur gaf toe dat het oud-bestuur wat netter had kunnen handelen bij de overgang, maar voegde er verzachtende omstandigheden aan toe. ,,Het is een nieuw fenomeen, er is nooit eerder een tegenbestuur ingediend,” aldus de huidige voorzitter van PS, Niek Ridderbos.

Een stemming moest uitsluitsel bieden over de kwestie. Ofwel het nieuwe bestuur zou moeten aftreden, ofwel moest worden toegegeven dat het oude bestuur fout zat, wat betekende dat het nieuwe bestuur kon blijven. Unaniem werd gekozen voor het laatste. Alleen het oud-bestuur onthield zich van stemmen.

Oostebrink is tevreden met de uitslag. ,,Ik heb mijn gelijk gekregen, het was een principekwestie.” Toch had de affaire ook een diepere bedoeling. ,,Vorig jaar is een aantal besluiten niet-democratisch genomen. Daar wilden wij een halt toe roepen.” Hij wijst erop dat de nieuwe bestuursleden al vóór hun benoeming met petjes rondliepen met ‘bestuur ’96 – ’97’ erop. ,,Ik heb daar mijn vraagtekens bij.”

Een rechtzaak had Oostebrink waarschijnlijk niet doorgezet. ,,Niet iedereen in mijn tegenbestuur stond nog achter mij en het duurt ook zo twee jaar. We wilden eigenlijk alleen op een spetterende wijze onze PS-carrière afronden.”

Ridderbos zegt niet bang geweest te zijn voor gedwongen aftreden. ,,Ik wist dat het hem gewoon om genoegdoening ging. Nu hij zijn ‘ludieke actie’ heeft gehad, kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.”

Bas van Dijk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.