Education

Besluit over numerus fixus geneeskunde uitgesteld

Het demissionaire kabinet neemt geen besluit meer over het aantal studieplaatsen bij geneeskunde en over het afschaffen van de loting voor opleidingen met een studentenstop.

Minister Klink van Volksgezondheid schrijft dit de Tweede Kamer mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt. In januari adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg om de regels voor het maximale aantal geneeskundestudenten minder rigide te maken. Universiteiten zouden extra studenten moeten kunnen toelaten die ‘tot op zekere hoogte’ meebetalen aan hun opleiding.

Op dit moment schrijven de universiteiten en de overheid precies voor hoeveel basisartsen er mogen worden opgeleid. De Raad wil dat er straks alleen wordt bepaald hoeveel opleidingsplaatsen er worden bekostigd.

Dat biedt universiteiten de mogelijkheid om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een grotere particuliere bijdrage van ze te vragen. Nu mogen ze die alleen aan studenten uit het buitenland berekenen.

Het huidige demissionaire kabinet kan het principiële besluit om studenten meer te laten betalen niet nemen. Het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, waarin ook de mogelijkheid van gedifferentieerd collegegeld wordt geregeld, is controversieel verklaard.

Hetzelfde geldt voor het advies om fixusstudies toe te staan voortaan al hun studenten zelf te selecteren. Nu mag dit bij hooguit de helft en moet de rest loten. De geadviseerde uitbreiding van de instroom bij geneeskunde van 2850 naar 3100 studenten is eveneens op de lange baan geschoven.

Dat stelt Olivier Blanson Henkemans, die vrijdag 19 juni op dit onderwerp promoveert. Leefstijl- en gezondheidshulp vanuit huis met behulp van ‘personal computer assistants’ sluit aan bij de trend in de gezondheidszorg dat de patiënt een actievere rol moet krijgen bij het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid.

Een van de mogelijkheden is medische zorg met de ondersteuning van internet (eHealth). Met eHealth-diensten kunnen patiënten thuis hun gezondheid documenteren, bewaken en verbeteren. Bij mensen met overgewicht die wilden afvallen, bleek uit een experiment met een online levensstijldagboek dat de aanwezigheid van een computerassistent er voor zorgt dat patiënten beter hun dagboek bijhielden en meer gewicht kwijtraakten.

De assistent werd weergegeven door een geanimeerde kat (iCat) die aan de hand van de gezondheidsgegevens op het computerscherm verschillende gezichtsuitdrukkingen toont (vrolijk, neutraal, verdrietig) afhankelijk van de mate waarin mensen hun persoonlijke levensstijldoelen haalden.

Patiënten met diabetes type II kunnen met een dergelijk systeem thuis (of elders) hun bloedsuikerspiegel meten. De gegevens kunnen ze vervolgens invoeren in een computerprogramma. Ook kunnen ze hun dieet en de hoeveelheid lichaamsbeweging op die manier documenteren.

De personal computer assistant kan de informatie opslaan en analyseren en vervolgens advies geven over mogelijke acties. De patiënt wordt volgens Blanson Henkemans zo als het ware gecoacht door het programma. Op de achtergrond houdt een ‘echte’ zorgverlener overigens het totaalbeeld in de gaten zodat zo nodig op tijd kan worden ingegrepen.

Minister Klink van Volksgezondheid schrijft dit de Tweede Kamer mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt. In januari adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg om de regels voor het maximale aantal geneeskundestudenten minder rigide te maken. Universiteiten zouden extra studenten moeten kunnen toelaten die ‘tot op zekere hoogte’ meebetalen aan hun opleiding.

Op dit moment schrijven de universiteiten en de overheid precies voor hoeveel basisartsen er mogen worden opgeleid. De Raad wil dat er straks alleen wordt bepaald hoeveel opleidingsplaatsen er worden bekostigd.

Dat biedt universiteiten de mogelijkheid om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een grotere particuliere bijdrage van ze te vragen. Nu mogen ze die alleen aan studenten uit het buitenland berekenen.

Het huidige demissionaire kabinet kan het principiële besluit om studenten meer te laten betalen niet nemen. Het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, waarin ook de mogelijkheid van gedifferentieerd collegegeld wordt geregeld, is controversieel verklaard.

Hetzelfde geldt voor het advies om fixusstudies toe te staan voortaan al hun studenten zelf te selecteren. Nu mag dit bij hooguit de helft en moet de rest loten. De geadviseerde uitbreiding van de instroom bij geneeskunde van 2850 naar 3100 studenten is eveneens op de lange baan geschoven.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.