Education

Beslissing over afstudeersteun wordt uitgesteld

Studenten die een aanvraag hadden ingediend om komend jaar gebruik te maken van het afstudeerfonds, hebben deze zomer een brief ontvangen dat de beslissing over hun uitkering is uitgesteld tot oktober.

Dit in verband met nieuwe wetgeving.

Het afstudeerfonds keert uit aan studenten die door bestuurswerk of ziekte studievertraging hebben opgelopen. Voorheen gold voor deze regeling de zogenaamde dubbele causaliteit: een student moet afstuderen in de extra maanden waarvoor hij een vergoeding krijgt en bovendien moet de vertraging veroorzaakt zijn door ziekte of bestuurswerk. De eerste eis vervalt nu, in het bijzonder omdat studenten een jaar korter recht hebben op studiefinanciering en dus eerder aanspraak maken op het afstudeerfonds. Dit betekent bijvoorbeeld dat een student voortaan twee maanden vergoeding kan aanvragen als hij nog vijf maanden moet studeren.

De ministeriële regeling waarin deze wijziging staat is inmiddels goedgekeurd door het kabinet en ligt bij de Raad van State. Daarna moet de Tweede Kamer nog haar fiat geven in een zogenaamde ‘voortgangprocedure’. Dat betekent dat de regeling alleen wordt behandeld als er bezwaren zijn. Zoniet, dan is deze goedgekeurd.

,,De nieuwe regeling biedt meer maatwerk,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ,,Als de TU Delft die nieuwe regels meteen hanteert zodra de wet een feit is, is dat dus gunstiger voor de student.”

Wanneer de regeling precies zal ingaan is onbekend, maar de woordvoerder verwacht dat het begin september wordt. Alle leden van de commissie die het afstudeerfonds behandelen, waren wegens vakantie onbereikbaar voor commentaar. (P.R.)

Paul Rutten

Studenten die een aanvraag hadden ingediend om komend jaar gebruik te maken van het afstudeerfonds, hebben deze zomer een brief ontvangen dat de beslissing over hun uitkering is uitgesteld tot oktober. Dit in verband met nieuwe wetgeving.

Het afstudeerfonds keert uit aan studenten die door bestuurswerk of ziekte studievertraging hebben opgelopen. Voorheen gold voor deze regeling de zogenaamde dubbele causaliteit: een student moet afstuderen in de extra maanden waarvoor hij een vergoeding krijgt en bovendien moet de vertraging veroorzaakt zijn door ziekte of bestuurswerk. De eerste eis vervalt nu, in het bijzonder omdat studenten een jaar korter recht hebben op studiefinanciering en dus eerder aanspraak maken op het afstudeerfonds. Dit betekent bijvoorbeeld dat een student voortaan twee maanden vergoeding kan aanvragen als hij nog vijf maanden moet studeren.

De ministeriële regeling waarin deze wijziging staat is inmiddels goedgekeurd door het kabinet en ligt bij de Raad van State. Daarna moet de Tweede Kamer nog haar fiat geven in een zogenaamde ‘voortgangprocedure’. Dat betekent dat de regeling alleen wordt behandeld als er bezwaren zijn. Zoniet, dan is deze goedgekeurd.

,,De nieuwe regeling biedt meer maatwerk,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ,,Als de TU Delft die nieuwe regels meteen hanteert zodra de wet een feit is, is dat dus gunstiger voor de student.”

Wanneer de regeling precies zal ingaan is onbekend, maar de woordvoerder verwacht dat het begin september wordt. Alle leden van de commissie die het afstudeerfonds behandelen, waren wegens vakantie onbereikbaar voor commentaar. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.