Education

Belasting studentenhuis anders kwijtgescholden

In samenwerking met de SDSH is de gemeente Delft in de zomer een nieuw systeem begonnen om de zogeheten onroerende zaak belasting (OZB) te innen. Voor studentenhuizen wordt het daardoor mogelijk om deze belasting kwijtgescholden te krijgen.

br />
De OZB wordt geheven over de economische waarde van onroerend goed. Door een wijziging in de Gemeentewet is de verhuurder per 1 januari 1995 belastingplichtig geworden voor het ‘gebruikersdeel’ van de OZB bij onzelfstandige wooneenheden, zoals studentenhuizen.

De verhuurder kan dat bedrag vervolgens verhalen op de huurders. Tot 1995 kregen de huurders deze aanslag zelf en konden eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Nu komen de huurders daarvoor niet meer in aanmerking en de gemeente is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. In het nieuwe systeem, dat de SDSH nu test, wijst het huis een huurder aan die de belasting betaalt. De SDSH geeft dit door aan de gemeente. Het voordeel hiervan is, dat de OZB kan worden kwijtgescholden als deze student minvermogend is.

Volgens A. van de Valk, jurist van de afdeling belastingzaken van de gemeente, is minvermogendheid echter nauw gedefinieerd. Van de Valk: ,,Het systeem is ingewikkeld, maar het komt erop neer: je moet met alle inkomsten onder de negentig procent van het sociale minimum zitten.”

Volgens haar loopt de verantwoordelijke persoon ook het risico als de belasting niet wordt kwijtgescholden. ,,Die ene persoon moet de belasting betalen, en we hebben al reacties gehad van studenten die niet de verantwoordelijkheid willen hebben om dat geld van hun medebewoners terug te vorderen.” De gemeente wacht het einde van het belastingjaar 1995 af om een evaluatie te maken. Als het systeem bevalt, wordt het voor alle studentenhuizen in Delft ingevoerd. (P.R.)

Paul Rutten

In samenwerking met de SDSH is de gemeente Delft in de zomer een nieuw systeem begonnen om de zogeheten onroerende zaak belasting (OZB) te innen. Voor studentenhuizen wordt het daardoor mogelijk om deze belasting kwijtgescholden te krijgen.

De OZB wordt geheven over de economische waarde van onroerend goed. Door een wijziging in de Gemeentewet is de verhuurder per 1 januari 1995 belastingplichtig geworden voor het ‘gebruikersdeel’ van de OZB bij onzelfstandige wooneenheden, zoals studentenhuizen.

De verhuurder kan dat bedrag vervolgens verhalen op de huurders. Tot 1995 kregen de huurders deze aanslag zelf en konden eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Nu komen de huurders daarvoor niet meer in aanmerking en de gemeente is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. In het nieuwe systeem, dat de SDSH nu test, wijst het huis een huurder aan die de belasting betaalt. De SDSH geeft dit door aan de gemeente. Het voordeel hiervan is, dat de OZB kan worden kwijtgescholden als deze student minvermogend is.

Volgens A. van de Valk, jurist van de afdeling belastingzaken van de gemeente, is minvermogendheid echter nauw gedefinieerd. Van de Valk: ,,Het systeem is ingewikkeld, maar het komt erop neer: je moet met alle inkomsten onder de negentig procent van het sociale minimum zitten.”

Volgens haar loopt de verantwoordelijke persoon ook het risico als de belasting niet wordt kwijtgescholden. ,,Die ene persoon moet de belasting betalen, en we hebben al reacties gehad van studenten die niet de verantwoordelijkheid willen hebben om dat geld van hun medebewoners terug te vorderen.” De gemeente wacht het einde van het belastingjaar 1995 af om een evaluatie te maken. Als het systeem bevalt, wordt het voor alle studentenhuizen in Delft ingevoerd. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.