Short

Basisbeurs maximaal één miljard

De nieuwe basisbeurs mag maximaal één miljard euro kosten. Dat liet minister Dijkgraaf vrijdag weten in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Er kan volgens de minister aan de basisbeursplannen gesleuteld worden, maar eventuele alternatieve plannen mogen die miljard euro niet overschrijden.


De Tweede Kamer stuurde Dijkgraaf een waslijst van vragen. Het waren ‘feitelijke vragen’, zonder de namen van fracties erbij. De bedoeling is om beter geïnformeerd het debat te kunnen voeren. Dat debat is maandag 4 april. Dan zullen de fracties laten weten hoe ze denken over de bedragen die het kabinet heeft gekozen voor de basisbeurs en aanvullende beurs. En ook wat ze vinden van de tegemoetkoming aan studenten uit het leenstelsel.


Steeds weer legt Dijkgraaf de overweging uit voor de bedragen die hij heeft gekozen. De voornaamste beperking is het totaalbedrag dat in het regeerakkoord is afgesproken: één miljard euro per jaar. En de compensatie voor studenten van het leenstelsel? Daar hebben de partijen minder vragen over gesteld. Misschien vonden ze die informatie duidelijk genoeg. Een van de leden wil wel weten hoeveel leenstelselstudenten geen diploma behalen en dus ook geen recht krijgen op een tegemoetkoming. Het antwoord: naar schatting 164.300 studenten. (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.