Education

ARTD-advies: acht nieuwe interfacultaire centra

De Adviesraad voor het technologiebeleid TU Delft, de ARTD, stelt acht technologiethema’s voor waar de TU Delft haar technologiebeleid op moet baseren.

De thema’s moeten in onderzoekcentra worden ondergebracht.

Dit schrijft de ARTD in het tweede deel van haar advies ‘Op weg naar de 21e eeuw’ aan het college van bestuur. In oktober 1994 had het cvb de commissie ingesteld om te adviseren hoe het technologiebeleid van de TU eruit moet zien. Afgelopen najaar presenteerde de commissie al de algemene uitgangspunten voor het technologiebeleid. Nu komt ze met de keuzes uit de mogelijke technologierichtingen.

De thema’s richten zich op maatschappelijk relevante onderzoeken op het gebied van energie, water, aardgesteldheid, communicatie, informatieverwerking, industriële processen, duurzaam bouwen en mobiliteit. Elk thema wordt ondergebracht in een ‘Delfts interfacultair onderzoekcentrum’ (DIOC). Het onderzoek in DIOC’s wordt interdisciplinair, omdat de ARTD daar groeiende belangstelling van de overheid en het bedrijfsleven verwacht.

De opleidingen moeten minder specialistisch worden. De commissie wil dat bereiken door gemeenschappelijke vakken in de basisopleiding, met gezamenlijke eerste delen van tentamens en dezelfde studieboeken. Als enkele hobbels uit de programma’s zijn gladgestreken is het volgens de ARTD tijd voor een bindend studieadvies. (SH)

Zie ook overige berichtgeving

De Adviesraad voor het technologiebeleid TU Delft, de ARTD, stelt acht technologiethema’s voor waar de TU Delft haar technologiebeleid op moet baseren. De thema’s moeten in onderzoekcentra worden ondergebracht.

Dit schrijft de ARTD in het tweede deel van haar advies ‘Op weg naar de 21e eeuw’ aan het college van bestuur. In oktober 1994 had het cvb de commissie ingesteld om te adviseren hoe het technologiebeleid van de TU eruit moet zien. Afgelopen najaar presenteerde de commissie al de algemene uitgangspunten voor het technologiebeleid. Nu komt ze met de keuzes uit de mogelijke technologierichtingen.

De thema’s richten zich op maatschappelijk relevante onderzoeken op het gebied van energie, water, aardgesteldheid, communicatie, informatieverwerking, industriële processen, duurzaam bouwen en mobiliteit. Elk thema wordt ondergebracht in een ‘Delfts interfacultair onderzoekcentrum’ (DIOC). Het onderzoek in DIOC’s wordt interdisciplinair, omdat de ARTD daar groeiende belangstelling van de overheid en het bedrijfsleven verwacht.

De opleidingen moeten minder specialistisch worden. De commissie wil dat bereiken door gemeenschappelijke vakken in de basisopleiding, met gezamenlijke eerste delen van tentamens en dezelfde studieboeken. Als enkele hobbels uit de programma’s zijn gladgestreken is het volgens de ARTD tijd voor een bindend studieadvies. (SH)

Zie ook overige berichtgeving

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.