Short

Arbeidsinspectie aan de slag met rapport WOinActie

De arbeidsinspectie gaat dit jaar onderzoek doen naar de werkomstandigheden aan Nederlandse universiteiten. De collectieve klacht van protestbeweging WOinActie en vakbond FNV is officieel in behandeling genomen.

De protestbeweging stapte vorige maand naar de arbeidsinspectie met meer dan 700 meldingen van structureel overwerk aan de universiteiten. De klachten varieerden van lichamelijke aandoeningen tot psychische en relationele problemen.

Wanneer het onderzoek van start gaat en hoe het vorm krijgt, is nog niet besloten. (HOP, Evelien Flink)

News editor Marjolein van der Veldt

Do you have a question or comment about this article?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.