Education

Anderhalf miljoen voor vernieuwing onderwijs

De TU zet 1,5 miljoen euro in voor vernieuwende onderwijsprojecten. Internationalisering is één van de centrale thema’s.

Met het groeiend aantal buitenlandse studenten aan de TU rijst de vraag hoe de opleidingen het beste om kunnen gaan met hun steeds diverser wordende studentenpopulatie. Alleen het aanbieden van een Engelstalig cursusaanbod is niet voldoende. “Je hoort vaak dat Nederlandse studenten niet staan te springen om in een project samen te werken met buitenlandse studenten”, zegt dr. Renate Klaassen. Zij houdt zich voor OC Focus, het onderwijscentrum van de universiteit, bezig met internationalisering in het onderwijs. ‘Ze zijn bang dat het ze vertraging zal opleveren. Ze denken dat ze veel dingen zullen moeten uitleggen en weten niet goed hoe samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond. Tegelijkertijd zien we dat internationale studenten nauwelijks worden aangesproken op hun kennis en expertise, terwijl daardoor het onderwijs juist verdiept zou kunnen worden.”

Om het onderwijs te verbeteren moeten zowel studenten als docenten zich beter bewust worden van de voordelen die het werken in een internationale context hen biedt. Om de samenwerking tussen binnen- en buitenlandse studenten te stimuleren, gaat de opleiding industrieel ontwerpen bijvoorbeeld workshops organiseren waarin teambuilding voor studenten centraal staat. OC Focus richt zich meer op docenten. In projectgroepen wordt docenten de gelegenheid geboden om ideeën over internationalisering uit te wisselen en activiteiten te organiseren die passen binnen hun opleiding. Klaassen: “Veel docenten hebben ideeën over hoe om te gaan met de groeiende vraag naar internationalisering van het onderwijs. In dit project brengen wij ze met elkaar in contact en geven we ze een steuntje in de rug om hun ideeën verder te ontwikkelen.’ Het streven is om zodoende een onderwijsaanbod te ontwikkelen waarin uitwisseling van kennis en vaardigheden centraal staat.”

Internationalisering is niet de enige vorm van onderwijsvernieuwing die de TU stimuleert. Het onderwijs moet ook persoonlijker worden en er moet effectiever en breder gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van ict. Aan animo om met deze onderwijsvernieuwingen aan de slag te gaan, is binnen de TU geen gebrek. Op de vraag aan faculteiten om projectvoorstellen in te dienen kwamen eind 2007 49 aanvragen binnen. Veel meer dan verwacht. Dr. Irma Croese, beleidsmedewerker onderwijs- en studentenzaken, is blij met de grote belangstelling: ‘Uit het grote aantal aanvragen blijkt dat de thema’s waar wij ons op richten goed aansluiten bij de realiteit binnen de opleidingen. Bovendien blijkt uit de verscheidenheid aan initiatieven dat de verschillende projectgroepen goed hebben nagedacht over welke vernieuwingen het best passen bij de specifieke context van hun opleiding.’

Nu de subsidies zijn verdeeld, zullen de onderwijsvernieuwingsprojecten in de komende maanden daadwerkelijk van start gaan. De projectsubsidies lopen tot eind 2009.

Met het groeiend aantal buitenlandse studenten aan de TU rijst de vraag hoe de opleidingen het beste om kunnen gaan met hun steeds diverser wordende studentenpopulatie. Alleen het aanbieden van een Engelstalig cursusaanbod is niet voldoende. “Je hoort vaak dat Nederlandse studenten niet staan te springen om in een project samen te werken met buitenlandse studenten”, zegt dr. Renate Klaassen. Zij houdt zich voor OC Focus, het onderwijscentrum van de universiteit, bezig met internationalisering in het onderwijs. ‘Ze zijn bang dat het ze vertraging zal opleveren. Ze denken dat ze veel dingen zullen moeten uitleggen en weten niet goed hoe samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond. Tegelijkertijd zien we dat internationale studenten nauwelijks worden aangesproken op hun kennis en expertise, terwijl daardoor het onderwijs juist verdiept zou kunnen worden.”

Om het onderwijs te verbeteren moeten zowel studenten als docenten zich beter bewust worden van de voordelen die het werken in een internationale context hen biedt. Om de samenwerking tussen binnen- en buitenlandse studenten te stimuleren, gaat de opleiding industrieel ontwerpen bijvoorbeeld workshops organiseren waarin teambuilding voor studenten centraal staat. OC Focus richt zich meer op docenten. In projectgroepen wordt docenten de gelegenheid geboden om ideeën over internationalisering uit te wisselen en activiteiten te organiseren die passen binnen hun opleiding. Klaassen: “Veel docenten hebben ideeën over hoe om te gaan met de groeiende vraag naar internationalisering van het onderwijs. In dit project brengen wij ze met elkaar in contact en geven we ze een steuntje in de rug om hun ideeën verder te ontwikkelen.’ Het streven is om zodoende een onderwijsaanbod te ontwikkelen waarin uitwisseling van kennis en vaardigheden centraal staat.”

Internationalisering is niet de enige vorm van onderwijsvernieuwing die de TU stimuleert. Het onderwijs moet ook persoonlijker worden en er moet effectiever en breder gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van ict. Aan animo om met deze onderwijsvernieuwingen aan de slag te gaan, is binnen de TU geen gebrek. Op de vraag aan faculteiten om projectvoorstellen in te dienen kwamen eind 2007 49 aanvragen binnen. Veel meer dan verwacht. Dr. Irma Croese, beleidsmedewerker onderwijs- en studentenzaken, is blij met de grote belangstelling: ‘Uit het grote aantal aanvragen blijkt dat de thema’s waar wij ons op richten goed aansluiten bij de realiteit binnen de opleidingen. Bovendien blijkt uit de verscheidenheid aan initiatieven dat de verschillende projectgroepen goed hebben nagedacht over welke vernieuwingen het best passen bij de specifieke context van hun opleiding.’

Nu de subsidies zijn verdeeld, zullen de onderwijsvernieuwingsprojecten in de komende maanden daadwerkelijk van start gaan. De projectsubsidies lopen tot eind 2009.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.