Short

Amsterdams corps treedt op tegen disputen

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. schaft dispuutsontgroeningen af en vraagt mishandelde leden om aangifte te doen bij de politie. ‘Hard ingrijpen’ is nodig nadat zes disputen zich schuldig maakten aan ‘stompen, trappen en klappen in het gezicht’ tijdens de ontgroening, schrijft het bestuur in een openbare brief. De betrokken dispuutsleden zijn geschorst.


Het bestuur spreekt van een ‘verrotte cultuur’ binnen de betrokken disputen. Afspraken over de kennismakingstijd worden niet nagekomen, het bestuur wordt voorgelogen en misstanden verzwegen en gebagatelliseerd.


Het onderzoek is nog niet afgerond. Tot die tijd gaan deuren van de sociëteit dicht, behalve voor eerstejaars. Kennismakingsactiviteiten zullen pas weer plaatsvinden als het bestuur ‘in samenspraak met de universiteiten, voldoende vertrouwen heeft in een goede organisatie onder veilige omstandigheden’. (HOP, Josefine van Enk)

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.