Education

Ambitieuze ondersteuners adviseren TU

Dertien veelbelovende en ambitieuze TU-medewerkers hebben afgelopen jaar een serie cursussen gevolgd om hun ‘strategische blik’ te verscherpen. De universiteit wil zo een kweekvijver voor talent creëren. Op 11 oktober zijn de eindpresentaties.


De ‘postacademische leergang universitair beleid en bestuur’ startte in mei vorig jaar. Onder de dertien deelnemers zitten onder meer afdelingssecretarissen van Bouwkunde en Technische Natuurwetenschappen, medewerkers van human resources en marketingmensen.Zij kregen colleges van projectleider prof. Hans de Bruijn en van gastdocenten als Doekle Terpstra, baas van hogeschool InHolland. Dat allemaal om inzicht te krijgen in welke politieke krachten er binnen en buiten de universiteit invloed uitoefenen, hoe leiderschap werkt en in hoeverre je als TU-medewerker zelf de leiding kunt nemen. Met de leergang wil de TU een kweekvijver creëren voor strategisch talent, met oog voor interne en externe ontwikkelingen.Deelnemers moesten hun eigen omgeving analyseren en in groepjes bestaande processen op de TU onderzoeken. Op 11 oktober geven zij in drie groepen hun eindpresentaties. Inhoudelijk zijn die nog geheim. Alleen globaal is bekend waar ze over gaan, vertelt deelnemer en coördinator Linda Gaffel.


Zo geeft haar eigen groepje advies over hoe TU-medewerkers meer interactie kunnen hebben met de directe omgeving van de universiteit. Een andere groep adviseert over het verder online aanbieden van het onderzoeks- en onderwijsaanbod. De derde groep heeft gekeken naar bestuursvormen die passen bij een universiteit die zowel lokaal als internationaal meer wil samenwerken met andere universiteiten en die zich meer online wil presenteren.


De postacademische leergang was een proef. Of en onder welke paraplu die wordt voortgezet, hangt af van de eindevaluatie. 


De eindpresentaties van de postacademische leergang universitair beleid en bestuur zijn op 11 oktober, in studio 20-21 bij Industrieel Ontwerpen. Inloop: 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.