Uncategorized

Alumnus start petitie tegen eredoctoraat Frans Timmermans

Het zal toch niet waar zijn, dacht ir. Jan Asselbergs toen hij over het eredoctoraat voor Frans Timmermans hoorde. Al rap stond zijn protestpetitie online en liep de teller.

Stoppen met stoken is veel belangrijker dan het knoeien met CO2-toestanden, vindt Jan Asselbergs. (Foto: Jos Wassink)

Als puber verweet hij zijn vader, die bij de Shell werkte, dat het opstoken van fossiele brandstof een amorele bezigheid was. De jonge Asselbergs zag halverwege de jaren ’60 meer in kernenergie. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Al verkoos hij zelf de werktuigbouwkunde (TU Delft, 1973) boven de reactorfysica.


“Stoppen met stoken is veel belangrijker dan het knoeien met CO2-toestanden” stelt hij tijdens het bezoek bij hem thuis in Soest.  “Als je omschakelt naar kernenergie ben je van het hele probleem af. Zoals we het nu doen zijn we al een generatie lang bezig met windmolentjes en zon en we hebben nog geen 10% van het energieverbruik vergroend. (11,1 % in 2020 volgens CBS, red.). Als je de biomassa weglaat is het nog maar 4% (5% in 2020, red.). En over nog een generatie moet dat 50% moeten zijn. Ik zeg dan: zet er kernenergie bij want met zon en wind ga je dat niet redden.”


Wat wond Asselbergs dermate op dat hij besloot een petitie op te stellen om te protesteren tegen het eredoctoraat voor EU-vicevoorzitter Frans Timmermans, de architect van de Europese Green Deal? “Het is een bevlogen politicus met een onvoorstelbare eerzucht”, stelt Asselbergs. “Maar hij zegt dat het 30 jaar duurt om een kerncentrale te bouwen en dat kernstroom de duurste is van allemaal. Ik vind dat het niet kan zijn dat de TU Delft een eredoctoraat verstrekt aan iemand die onzin uitkraamt over de energietransitie. Timmermans snapt kernenergie niet, en hij is voorstander van biomassa. De KNAW heeft een visiestuk geproduceerd over biomassa. Als je dat hebt gelezen begrijp je Timmermans niet meer. Het is een politicus die niet gehinderd wordt door academische kennis.”


Het eredoctoraat voor Frans Timmermans heeft veel reacties opgeroepen, merkt hoofd communicatie TU Delft Joost Ravoo. Timmermans ontvangt een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat voor het agenderen van de energietransitie in Nederland, Europa en wereldwijd. De nominaties voor de twee wetenschappelijke eredoctoraten, voor de Duitse hoogleraar Jürgen Janek en de Amerikaanse CO2-ondernemer dr. Jennifer Holmgren, passeerden in vergelijking geheel geruisloos.  De eredoctoraten worden uitgereikt op de 180-ste Dies Natalis die op 14 januari 2022 gevierd wordt.


“Er zijn verspreid over diverse postbussen zo’n 20-30 mailtjes over het doctoraat van Timmermans binnengekomen”, meldt Ravoo. “De mails komen vooral van alumni die hier iets van vinden. Vaak is er het misverstand dat men denkt dat om een wetenschappelijk eredoctoraat zou gaan. We beantwoorden die mails allemaal netjes. Voor de rest komen er twee punten vaker naar voren. Sommige alumni vinden dat Timmermans te veel fan is van biomassa, wat wetenschappelijk gezien niet zo’n goed idee zou kunnen zijn. En dat Timmermans meer aandacht zou moeten geven aan kernenergie in de nieuwe energiemix. Dat zijn de meest gehoorde argumenten bij mensen die twijfels hebben over het eredoctoraat.”


Gezichtsverlies

Het is voor het eerst dat de TU Delft een petitie tegen zich gericht ziet vanuit alumni. Meestal zijn het studenten die op die manier hun onvrede uiten. Over de steun voor de petitie (momenteel een ruim 2.500 ondertekenaars) beraadt Ravoo zich nog, en met hem het college van promoties dat Timmermans heeft voorgedragen.


Het zijn een aantal alumni en oud-medewerkers die deze petitie gestart zijn, maar die 2.500 ondertekenaars – daarvan is niet duidelijk wat voor mensen dat zijn,” legt Ravoo uit. Opvallend is dat de helft van de ondertekenaars ervoor heeft gekozen anoniem te blijven. “Dat is lastig, en er zijn ook een heleboel die zeker geen alumnus of oud-medewerker bij ons zijn. Dat maakt het lastig te interpreteren want als je zegt 2.500 op al onze alumni, dan is dat best een serieus aantal. Maar als het er 2.500 zijn op heel Nederland, dan is het weer niet zo heel veel. We wachten even af wat de initiatiefnemers hier verder mee willen en dan zullen we kijken wat we daarmee doen.”


De petitiewebsite vermeldt als eis dat ‘de TU-Delft het voornemen om Frans Timmermans een eredoctoraat te verstrekken terugtrekt’. Asselbergs snapt ook wel dat de kans daarop niet groot is. “Het is onbescheiden te hopen dat het uit zou draaien op geen eredoctoraat voor de heer Timmermans, want zo zit de wereld niet in elkaar. Het gezichtsverlies zou te groot zijn. Maar ik wil dat de discussie op gang komt.”


“Ons college van promoties is niet op het achterhoofd gevallen,” reageert Ravoo. “De vraag is of ze de twee punten die aangekaart worden (kernenergie en biomassa, red.) niet zelf al verzonnen hadden. Maar dan zal het in elk geval een aansporing zijn om daarover te zijner tijd met Timmermans of met andere mensen uit de politiek van gedachten te wisselen. Dit biedt een kans om daar iets mee te doen.”


Van twee kanten

Hoe gaat de TU voorkomen dat boze alumni zich van de universiteit afkeren?

“We zijn in goed contact met de mensen die hier ons over gemaild hebben, want we willen niet een groep van ons vervreemden. Tegelijkertijd is toenadering een proces dat van twee kanten moet komen. Wij nodigen de alumni van harte uit om zelf te komen kijken en luisteren. Ze zijn ook allemaal uitgenodigd voor de Dies. Helaas is de kans heel groot dat de Dies online gevierd wordt en dat biedt minder ruimte voor interactie. Ik hoop wel dat de initiatiefnemers de petitie bij ons aanbieden. Dan kunnen we kijken hoe we daar mee omgaan.”


U verwacht dat ze langskomen met de petitie?

“Ik neem aan dat ze ‘m niet alleen online laten staan. Toch? Dan wil je de resultaten daarvan toch delen met degene over wie het gaat. Ik neem aan dat we daar dan een gesprek over zullen hebben. Ik wil ze daartoe uitnodigen om dat te doen.”

Science editor Jos Wassink

Do you have a question or comment about this article?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.