Education

Allocatiemodel blijft twee jaar ongewijzigd

Er komen voorlopig geen veranderingen in de manier waarop onderzoekers beloond worden voor hun prestaties. RustHet cvb heeft zich voorgenomen tot 1999 niet te tornen aan het allocatiemodel.

De komende twee jaar zal de beloning van onderzoeksprestaties, gemeten aan de hand van publicaties, plaats vinden volgens de methode die halverwege 1997 werd vastgesteld. Het college hoopt zo ‘rust aan het front’ te creëren.

Met deze beslissing volgt het cvb het advies van de commissie Begeleiding Toepassing Allocatiemodel (BTA), die de methode uitwerkte. De BTA ziet wel mogelijkheden tot een verdere aanscherping van het model, maar vindt dat de faculteiten eerst de gelegenheid moeten krijgen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het totale budget blijft immers gelijk, zodat de geldstromen naar de faculteiten ongetwijfeld zullen veranderen.

Om de effecten van de omschakeling niet al te abrupt op het dak van de facultaire financiën te laten vallen, worden deze ‘afgedempt’, met 75 procent in 1999 en daarna steeds 25 procent minder. Concreet houdt afdemping in dat faculteiten die er in het nieuwe model bij een ongewijzigd publicatiebeleid op achteruit gaan, niet meteen met de volle consequenties daarvan geconfronteerd worden.

De voorzitter van de BTA, prof.ir. C.J. Hoogendoorn, had op persoonlijke titel voorgesteld de demping na het jaar 2000 op vijftig procent te handhaven, omdat hij op sommige faculteiten moeilijkheden voorziet. Het is echter ook goed mogelijk te wachten met maatregelen tot die problemen zich daadwerkelijk voordoen, denkt hij.

Rust

Het cvb heeft zich voorgenomen tot 1999 niet te tornen aan het allocatiemodel. De komende twee jaar zal de beloning van onderzoeksprestaties, gemeten aan de hand van publicaties, plaats vinden volgens de methode die halverwege 1997 werd vastgesteld. Het college hoopt zo ‘rust aan het front’ te creëren.

Met deze beslissing volgt het cvb het advies van de commissie Begeleiding Toepassing Allocatiemodel (BTA), die de methode uitwerkte. De BTA ziet wel mogelijkheden tot een verdere aanscherping van het model, maar vindt dat de faculteiten eerst de gelegenheid moeten krijgen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het totale budget blijft immers gelijk, zodat de geldstromen naar de faculteiten ongetwijfeld zullen veranderen.

Om de effecten van de omschakeling niet al te abrupt op het dak van de facultaire financiën te laten vallen, worden deze ‘afgedempt’, met 75 procent in 1999 en daarna steeds 25 procent minder. Concreet houdt afdemping in dat faculteiten die er in het nieuwe model bij een ongewijzigd publicatiebeleid op achteruit gaan, niet meteen met de volle consequenties daarvan geconfronteerd worden.

De voorzitter van de BTA, prof.ir. C.J. Hoogendoorn, had op persoonlijke titel voorgesteld de demping na het jaar 2000 op vijftig procent te handhaven, omdat hij op sommige faculteiten moeilijkheden voorziet. Het is echter ook goed mogelijk te wachten met maatregelen tot die problemen zich daadwerkelijk voordoen, denkt hij.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.