Education

‘Alle gevoelige apparatuur is gecheckt’

Alle apparatuur op de TU is gecheckt op millenniumbugs. En voor de millenniumnacht en de twee daarop volgende dagen staat een coördinatieteam paraat om bij calamiteiten in actie te komen.

Alle apparatuur op de TU is gecheckt op millenniumbugs. En voor de millenniumnacht en de twee daarop volgende dagen staat een coördinatieteam paraat om bij calamiteiten in actie te komen.

,,De millenniumproblematiek hebben we op de TU steeds op dezelfde manier benaderd: niet zwaarder maken dan zij is.” Aan het woord is ir. F.A.M. Higler, directeur van het Business Service Center (BSC). Samen met de directeur van de Facilitaire Dienst (FD), ir. J.C. Zuidervaart, is hij verantwoordelijk voor het vlekkeloos verlopen van de millenniumnacht. ,,Die aanpak heeft gewerkt. Niemand is in paniek geraakt, integendeel iedereen heeft constructief meegewerkt. Op dit moment is alle ‘gevoelige’ apparatuur gecheckt en van die kant verwachten we weinig problemen.”

De gebouwen zijn het enige punt waar nog problemen kunnen optreden. Mocht er iets gebeuren met de elektriciteit, dan kunnen bijvoorbeeld de beveiliging en de verwarming uitvallen. Zuidervaart: ,,Voor de meeste gebouwen van de TU zijn de beheerseenheden zelf verantwoordelijk, maar de FD levert hierbij essentiële ondersteuning en natuurlijk ook stroom. Om die reden is de FD een onmisbare schakel in de millenniumzorg.”
Toegankelijkheid

Voor de millenniumwisseling is een breed coördinatieteam ingesteld. Het team treedt in functie om 15.30 uur op 31 december 1999 en wordt om 12.00 uur op maandag 3 januari 2000 weer opgeheven.

Er zijn drie coördinatieniveaus. In de warmtekrachtcentrale bevindt zich het centrale coördinatieteam (CCT). Naast de centrale millenniumcoördinator zitten daar medewerkers uit diverse geledingen van de TU zoals de Arbo- en Milieudienst en de FD (het nutsbedrijf en het chemicaliënbeheer). Zij staan onder meer in direct contact met de politie en de brandweer. Een tweede team zit als centrale meldpost in de Alarmcentrale van het IRI. Alle meldingen die hier binnenkomen worden direct doorgegeven aan het CCT.

Higler en Zuidervaart: ,,Het derde niveau bestaat uit de mensen die, volgens de lokale noodplannen en draaiboeken, verantwoordelijk zijn voor één beheerseenheid. Ze worden door het CCT opgeroepen als er problemen ontstaan in hun gebouwen. Zij zijn in veel gevallen verplicht naast de telefoon te blijven. Bovendien moeten ze binnen een kwartier hier kunnen zijn en het alcoholpromillage in hun bloed laag houden. Bij grote calamiteiten stelt het CCT ook het college van bestuur op de hoogte.”

In de eerste dagen van januari lopen de lokale teams hun gebouwen na en bekijken of alles in orde is. ,,Niemand anders mag een gebouw binnengaan voordat dit toegankelijk is verklaard. Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld of de beveiliging werkt, er geen inbraak is geweest, de verwarming het doet en de netwerken functioneren. Deze controle is van belang voorieders persoonlijke veiligheid, maar ook voor eventuele verzekeringsclaims.”

Iedereen die zich in het weekend afvraagt of hij maandag drie januari weer welkom is in zijn gebouw kan via de nieuwspagina op de TU website de laatste informatie krijgen. ,,Dit is natuurlijk alleen van belang als er echt grote storingen zijn opgetreden, maar wij zijn dus voorbereid. Ook is het voor iedereen van belang om zich tijdig – dus voor men op vakantie gaat – op de hoogte te stellen van de specifieke maatregelen die voor haar/zijn werk- of studieomgeving zijn genomen.
Thuis feesten

De voorbereidingen voor het millenniumweekeinde zijn soepel verlopen. De reden daarvoor is volgens Higler en Zuidervaart dat de basis er al was. Alle beheerseenheden hadden al noodplannen. Die plannen zijn onder de loep genomen om te kijken of ze aan alle richtlijnen voor de millenniumwisseling voldeden. Hierbij zijn Higler en Zuidervaart natuurlijk ook tegen onverwachte kwesties aangelopen. ,,Je komt er bij zo’n ‘doorloop’ achter dat de TU veel technische installaties heeft in een aantal kleinere panden en verzamelgebouwen. Hierbij is niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor de installaties. Daarvoor hebben wij aanvullende maatregelen getroffen.”

Higler en Zuidervaart menen dat de TU-medewerkers zich zeer verantwoordelijk voelen voor hun afdeling, laboratorium of werkplaats en daarom alle medewerking hebben verleend. ,,Overigens zit daar ook een spanningsveld. Het is niet de bedoeling dat zij gedurende de eeuwwisselingsnacht zelf even komen kijken of alles in hun territorium nog in orde is. Als er problemen zijn, lopen zij de millenniumteams mogelijk voor de voeten. Onze opstelling wat betreft medewerkers en studenten is: ,,Laat iedereen die geen millenniumtaken heeft, een gezellige eeuwwisseling vieren maar wel thuis of op een feest en niet op de campus.”

Alle apparatuur op de TU is gecheckt op millenniumbugs. En voor de millenniumnacht en de twee daarop volgende dagen staat een coördinatieteam paraat om bij calamiteiten in actie te komen.

,,De millenniumproblematiek hebben we op de TU steeds op dezelfde manier benaderd: niet zwaarder maken dan zij is.” Aan het woord is ir. F.A.M. Higler, directeur van het Business Service Center (BSC). Samen met de directeur van de Facilitaire Dienst (FD), ir. J.C. Zuidervaart, is hij verantwoordelijk voor het vlekkeloos verlopen van de millenniumnacht. ,,Die aanpak heeft gewerkt. Niemand is in paniek geraakt, integendeel iedereen heeft constructief meegewerkt. Op dit moment is alle ‘gevoelige’ apparatuur gecheckt en van die kant verwachten we weinig problemen.”

De gebouwen zijn het enige punt waar nog problemen kunnen optreden. Mocht er iets gebeuren met de elektriciteit, dan kunnen bijvoorbeeld de beveiliging en de verwarming uitvallen. Zuidervaart: ,,Voor de meeste gebouwen van de TU zijn de beheerseenheden zelf verantwoordelijk, maar de FD levert hierbij essentiële ondersteuning en natuurlijk ook stroom. Om die reden is de FD een onmisbare schakel in de millenniumzorg.”
Toegankelijkheid

Voor de millenniumwisseling is een breed coördinatieteam ingesteld. Het team treedt in functie om 15.30 uur op 31 december 1999 en wordt om 12.00 uur op maandag 3 januari 2000 weer opgeheven.

Er zijn drie coördinatieniveaus. In de warmtekrachtcentrale bevindt zich het centrale coördinatieteam (CCT). Naast de centrale millenniumcoördinator zitten daar medewerkers uit diverse geledingen van de TU zoals de Arbo- en Milieudienst en de FD (het nutsbedrijf en het chemicaliënbeheer). Zij staan onder meer in direct contact met de politie en de brandweer. Een tweede team zit als centrale meldpost in de Alarmcentrale van het IRI. Alle meldingen die hier binnenkomen worden direct doorgegeven aan het CCT.

Higler en Zuidervaart: ,,Het derde niveau bestaat uit de mensen die, volgens de lokale noodplannen en draaiboeken, verantwoordelijk zijn voor één beheerseenheid. Ze worden door het CCT opgeroepen als er problemen ontstaan in hun gebouwen. Zij zijn in veel gevallen verplicht naast de telefoon te blijven. Bovendien moeten ze binnen een kwartier hier kunnen zijn en het alcoholpromillage in hun bloed laag houden. Bij grote calamiteiten stelt het CCT ook het college van bestuur op de hoogte.”

In de eerste dagen van januari lopen de lokale teams hun gebouwen na en bekijken of alles in orde is. ,,Niemand anders mag een gebouw binnengaan voordat dit toegankelijk is verklaard. Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld of de beveiliging werkt, er geen inbraak is geweest, de verwarming het doet en de netwerken functioneren. Deze controle is van belang voorieders persoonlijke veiligheid, maar ook voor eventuele verzekeringsclaims.”

Iedereen die zich in het weekend afvraagt of hij maandag drie januari weer welkom is in zijn gebouw kan via de nieuwspagina op de TU website de laatste informatie krijgen. ,,Dit is natuurlijk alleen van belang als er echt grote storingen zijn opgetreden, maar wij zijn dus voorbereid. Ook is het voor iedereen van belang om zich tijdig – dus voor men op vakantie gaat – op de hoogte te stellen van de specifieke maatregelen die voor haar/zijn werk- of studieomgeving zijn genomen.
Thuis feesten

De voorbereidingen voor het millenniumweekeinde zijn soepel verlopen. De reden daarvoor is volgens Higler en Zuidervaart dat de basis er al was. Alle beheerseenheden hadden al noodplannen. Die plannen zijn onder de loep genomen om te kijken of ze aan alle richtlijnen voor de millenniumwisseling voldeden. Hierbij zijn Higler en Zuidervaart natuurlijk ook tegen onverwachte kwesties aangelopen. ,,Je komt er bij zo’n ‘doorloop’ achter dat de TU veel technische installaties heeft in een aantal kleinere panden en verzamelgebouwen. Hierbij is niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor de installaties. Daarvoor hebben wij aanvullende maatregelen getroffen.”

Higler en Zuidervaart menen dat de TU-medewerkers zich zeer verantwoordelijk voelen voor hun afdeling, laboratorium of werkplaats en daarom alle medewerking hebben verleend. ,,Overigens zit daar ook een spanningsveld. Het is niet de bedoeling dat zij gedurende de eeuwwisselingsnacht zelf even komen kijken of alles in hun territorium nog in orde is. Als er problemen zijn, lopen zij de millenniumteams mogelijk voor de voeten. Onze opstelling wat betreft medewerkers en studenten is: ,,Laat iedereen die geen millenniumtaken heeft, een gezellige eeuwwisseling vieren maar wel thuis of op een feest en niet op de campus.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.