Campus

Alcoholgebruik aan banden bij EWI

Naar aanleiding van twee incidenten met studenten heeft de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica een alcoholbeleid opgesteld. Wat doen andere faculteiten?

Borrels en recepties moeten bij voorkeur in deze pub van EWI plaatsvinden. (Foto: Connie van Uffelen)

Sinds 1 januari geldt binnen EWI een alcoholbeleid (pdf) dat grotendeels is overgenomen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Voor borrels en recepties moet vooraf toestemming worden gevraagd, ze mogen pas na 16.00 uur beginnen, en bij voorkeur in de pub van de faculteit. Ook mogen er geen alcoholhoudende dranken in kantoren, labs en werkplaatsen worden bewaard. Voor de pub golden al regels, waarvan nu wordt bekeken of ze overeenstemmen met het nieuwe alcoholbeleid.

Afgelopen zomer waren er twee incidenten met dronken studenten in het gebouw, buiten de faculteitspub. “Een student was onwel geworden waardoor we de bedrijfshulpverlening hebben moeten inschakelen, zegt decaan John Schmitz. “De andere hebben we in de hal op een bankje aangetroffen. Dat wil ik hier niet zien.”


Schmitz wijst erop dat de faculteit laboratoria heeft waarbij met gevaarlijke stoffen en spanning wordt omgegaan. “Je algemeen gezond verstand vertelt dat je in de faculteit geen alcohol hoort te drinken, tenzij je iets te vieren hebt. Over de tien geboden kan ook niemand het oneens zijn.”


Medezeggenschap

De onderdeelcommissie (odc) staat in grote lijnen achter het beleid, maar vindt dat de eerste versie duidelijker kan. De facultaire studentenraad betreurt de incidenten maar vindt het alcoholbeleid ‘op zich niet gek’. “Wel jammer dat verzoeken om het gebruik van sterke drank vrij snel worden afgekeurd”, zegt vice-voorzitter David Allaart. “Aan de ene kant is dat logisch, aan de andere kant is het jammer omdat de cocktailavond tijdens de diesweek van studievereniging Christiaan Huygens dan niet meer mogelijk is.”


Deze studievereniging kon zelf nog niet reageren en ook de Electrotechnische Vereeniging buigt zich over een reactie naar de faculteit. Volgens decaan Schmitz zijn er sinds de invoering geen incidenten meer geweest. “Ik troost me met de gedachte dat dit misschien geholpen heeft.”


De universiteit heeft geen centraal alcoholbeleid. Volgens een woordvoerster geldt de algemene wet- en regelgeving, zoals niet schenken onder 18. Daarnaast staat het faculteiten en diensten vrij om een eigen beleid te ontwikkelen, afhankelijk van de omstandigheden.


De afspraken per faculteit:


  • 3mE


De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) heeft geen specifiek alcoholbeleid, wel huisregels. Een daarvan is dat er tijdens kantooruren geen alcohol wordt genuttigd, tenzij er toestemming is van de decaan. De faculteit bekijkt of er een update nodig is. Naar aanleiding van een incident met een dronken student buiten het pand, afgelopen zomer, is er met de studieverenigingen gesproken over algemene normen en waarden. Bij grotere evenementen zijn er procedures voor onder meer veiligheid en alcohol schenken.


  • Bouwkunde


Faculteitssecretaris Christel Swinkels meldt dat Bouwkunde geen alcoholbeleid op papier heeft, maar dat er plannen voor zijn. Niet als uitgebreid beleid, maar als onderdeel van een huishoudelijk reglement.


  • Civiele Techniek en Geowetenschappen


Een expliciet alcoholbeleid heeft CiTG niet. Wel zijn er diverse afspraken over de exploitatie van het faculteitscafé P.S.O.R. De bar is alleen open op donderdagen en tijdens speciale evenementen. Verder zijn er vereisten over bedrijfshulpverlening en sociale hygiëne (eisen ten aanzien van kennis en inzicht in verantwoord verstrekken, red).


  • Industrieel Ontwerpen (IO)


IO werkt aan een huishoudelijk reglement voor de faculteit en daaronder valt een alcoholbeleid, zegt faculteitssecretaris Hans Suijkerbuijk. Bij het i.d-Kafee van de studievereniging geldt al een huishoudelijk reglement met alcoholbeleid. De faculteit wil dat aanscherpen omdat de studievereniging een tapvergunning wil vanwege een stijgende omzet. “Wij vielen lang onder de sportkantineregeling omdat de omzet niet zo hoog is”, zegt voorzitter van studievereniging i.d Bart Stegewerns. “Voor kantines geldt dan een uitzondering voor de tapvergunning.”


  • Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek


Op deze faculteit zijn er wat betreft alcohol geen geschreven regels, wel ongeschreven, meldt faculteitssecretaris Joyce ten Berge. “We spreken elkaar aan als er iets fout zou gaan of zou lijken te gaan.” Er zijn mondelinge afspraken over de faculteitsbar. “Zo lang er geen rare dingen gebeuren is er geen behoefte om dingen op papier te zetten.”


  • Techniek, Bestuur en Management (TBM)


Voor TBM is er ‘geen noodzaak’ voor een apart alcoholbeleid, meldt faculteitssecretaris Martijn Blaauw. “Er zijn geen excessen of incidenten geweest.” Het TB-café is de enige plek waar alcohol mag worden geschonken. Er zijn schriftelijke afspraken over, zoals: geen gedestilleerd en geen alcohol voor 16.00 uur. Voor een feest is toestemming nodig. “Er is nooit formeel over gecommuniceerd, wel informeel aan studievereniging Curius en de barcommissie”, zegt Blaauw. “Ik vind het wel een idee om dat te gaan doen.”


  • Technische Natuurwetenschappen (TNW)


TNW heeft sinds juni 2017 een soortgelijk alcoholbeleid als EWI. Aanleiding daarvoor was volgens decaan Lucas van Vliet het advies van de commissie Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu om onzekerheid weg te nemen bij medewerkers en studenten over wat is toegestaan. Handhaving van het beleid gebeurt in de afdelingen door het verantwoordelijk management.


Alcoholbeleid Faculteit EWI.pdf

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.