Education

Akkoord: meer geld voor onderwijs en onderzoek

Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijs en onderzoek dankzij het akkoord van het kabinet met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP: vijfhonderd miljoen voor onderwijs en honderd miljoen voor onderzoek.


Voor een groot deel gaat dat onderwijsgeld naar basisscholen en voortgezet onderwijs. Er komen bijvoorbeeld conciërges en klassenassistenten bij, maar er is ook iets meer geld voor zomerscholen en mbo-schakelklassen.


Een flintertje van de miljoenen zal toch in het hoger onderwijs komen, omdat het totale beschikbare bedrag voor het onderwijs (van basisschool tot universiteit) met 175 miljoen euro per jaar wordt verhoogd. Dit kalenderjaar komt er nog in één keer 650 miljoen beschikbaar.


Van het onderzoeksgeld wordt minstens vijftig miljoen gebruikt voor de Nederlandse bijdrage aan het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. De rest is “onder meer” bestemd voor de open competitie van NWO: wetenschappers kunnen daar onderzoeksvoorstellen indienen en na allerlei beoordelingsrondes krijgen de besten het geld.


Verder willen de partijen dat jongeren sneller door hun opleiding gaan. In het onderwijs zal “een stevige slag gemaakt worden met snellere en effectievere opleidingen”, aldus het akkoord. Ze zeggen niet wat daarvoor nodig is, maar de minister moet in 2014 een paar goede plannen bij de Tweede Kamer indienen.


Wel merken ze op dat de opleidingskeuze van jongeren beter kan. Als ze geen tijd zouden verspillen aan een verkeerde studiekeuze of zittenblijven, zou het allemaal een stuk sneller kunnen gaan. Dan kan de arbeidsmarkt over meer goed opgeleid personeel beschikken, redeneren de partijen.


Om studenten sneller te laten studeren was in de vorige regeerperiode de langstudeerboete bedacht: studenten zouden extra collegegeld moeten betalen als ze meer dan een jaar studievertraging opliepen. De ChristenUnie was daar voorstander van en ook de SGP stemde ermee in.


Toch is het niet waarschijnlijk dat de langstudeerboete weer terug zal keren om studenten te prikkelen tot sneller studeren. De maatregel is – onder meer door felle tegenstand van PvdA en D66 – zo omstreden geworden, dat niemand er nog zijn vingers aan durft te branden.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.