Education

Aio-overleg adviseert: aio moet meer plannen

Assistenten-in-opleiding moeten zich de eerste zes maanden helemaal wijden aan het opstellen van een individueel opleidings- en begeleidingsplan. Het Delfts Aio Overleg (Daioo) adviseert dit in zijn vorige week gepubliceerde nota ‘AIO aan het werk’.

br />
In de nota analyseert het Daioo de resultaten van twee enquêtes die het overleg eerder dit jaar hield onder aio’s en hoogleraren, met de bedoeling het Delftse promotiestelsel door te lichten.

De gebrekkige status van het wettelijk verplichte werkplan is volgens het promovendiplatform een belangrijke oorzaak voor de overschrijding van de aanstellingsduur. Veel aio’s zeggen zonder planning te werken.

Over de kwaliteit van de begeleiding zijn de meeste assistenten tevreden, hoewel de hoeveelheid te wensen laat. De constatering dat de helft van de aio’s maar een uur per maand met zijn hoogleraar overlegt, noemen de opstellers van de nota ‘zorgwekkend’.

De Delftse ambtenarenbonden zullen deze maand een aparte bespreking wijden aan knelpunten in het aio-stelsel. Daarbij zal ook de Daioo-nota aan de orde komen. (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

Assistenten-in-opleiding moeten zich de eerste zes maanden helemaal wijden aan het opstellen van een individueel opleidings- en begeleidingsplan. Het Delfts Aio Overleg (Daioo) adviseert dit in zijn vorige week gepubliceerde nota ‘AIO aan het werk’.

In de nota analyseert het Daioo de resultaten van twee enquêtes die het overleg eerder dit jaar hield onder aio’s en hoogleraren, met de bedoeling het Delftse promotiestelsel door te lichten.

De gebrekkige status van het wettelijk verplichte werkplan is volgens het promovendiplatform een belangrijke oorzaak voor de overschrijding van de aanstellingsduur. Veel aio’s zeggen zonder planning te werken.

Over de kwaliteit van de begeleiding zijn de meeste assistenten tevreden, hoewel de hoeveelheid te wensen laat. De constatering dat de helft van de aio’s maar een uur per maand met zijn hoogleraar overlegt, noemen de opstellers van de nota ‘zorgwekkend’.

De Delftse ambtenarenbonden zullen deze maand een aparte bespreking wijden aan knelpunten in het aio-stelsel. Daarbij zal ook de Daioo-nota aan de orde komen. (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.