Education

Afgewezen promovendus haalt doctorstitel in België

Op het allerlaatste moment werd zijn promotie aan de TU Eindhoven verhinderd, maar nu heeft de omstreden Marcoen Cabbolet aan de Vrije Universiteit Brussel alsnog nog de doctorstitel behaald. Summa cum laude nog wel.


Drie jaar geleden ontstond er opschudding na een interview met de promovendus in het Eindhovense universiteitsblad Cursor. Cabbolet verdedigde een theorie die tegen de kwantummechanica en algemene relativiteitstheorie indruist. Hij speculeerde dat antimaterie wordt afgestoten door de zwaartekracht. Hij zou zomaar eens de Einstein van deze eeuw kunnen worden, aldus de openingszin van het artikel. Er ontstond een rel en Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft werd gevraagd als buitenstaander zijn licht op de kwestie te laten schijnen. Die verwees het proefschrift naar de vuilnisbak. Cabbolet stribbelde tegen, maar de TU Eindhoven was onverbiddelijk. Als een proefschrift niet aan de norm voldoet, kan de promotie nu eenmaal geen doorgang vinden, ook niet als de universiteit kort van tevoren tot dat oordeel komt. Nu meldt Cursor dat Cabbolet alsnog de doctorstitel voor zijn naam mag zetten. Hij is summa cum laude gepromoveerd. Niet in de natuurkunde, maar in de ‘wijsbegeerte en moraalwetenschappen’.


Vanuit de TU Delft zat de wiskundige dr. Leo Rothkrantz destijds in de kernecommissie.  

Bij zijn vertrek Dales krijgt één jaarsalaris van 177 duizend euro mee. Officieel gaat hij overigens pas 1 januari weg. Tot die tijd krijgt hij zijn salaris nog doorbetaald. Zijlstra vindt deze regeling niet in orde. Als Dales via de kantonrechter was ontslagen, zou hij veel minder geld hebben gekregen. “Het verschil zal ik terugvorderen”, schrijft hij in antwoord op kamervragen.

Ondoelmatige besteding
“In de hoogte van de beloning van een bestuurder is het risico op ontslag verdisconteerd”, stelt Zijlstra. Daarom is er volgens hem sprake van ‘ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen’, als bestuurders hoge ontslagvergoedingen krijgen.

Schuld
De ontslagvergoeding zou tot stand moeten komen via de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’, aldus de staatssecretaris. Daarin weegt, behalve leeftijd en dienstjaren, ook de schuld aan het ontslag mee. De VVD-bewindsman wijst erop dat ontslagvergoedingen zullen worden beperkt in de Wet Normering Topinkomens, waar het kabinet aan werkt. Daarin komt ook te staan dat een bestuurder nooit meer dan 130 procent van een ministersalaris zal mogen verdienen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.