Education

Advies: minder geneeskundestudenten in 2015

Om de groeiende werkloosheid onder artsen te bestrijden, moeten er minder basisartsen en medisch specialisten worden opgeleid. Oorzaak: de voorspelling dat er minder buitenlandse artsen naar Nederland zouden komen, blijkt onjuist.


Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten moet omlaag met twintig procent, schrijft het Capaciteitsorgaan, dat eens in de drie jaar advies uitbrengt aan de minister van Volksgezondheid. Om te voorkomen dat basisartsen straks niet verder kunnen studeren, moeten er bovendien tien procent minder eerstejaars worden toegelaten tot de opleiding geneeskunde.


Het verwachte overschot geldt niet voor alle medische specialisaties. Wie geriater (ouderengeneeskunde) of huisarts wil worden hoeft zich geen zorgen te maken. Die instroom blijft, als het aan het adviesorgaan ligt, gelijk. Maar met name in de psychiatrie, radiologie en anesthesiologie worden op dit moment te veel mensen opgeleid.


Opvallend is dat het Capaciteitsorgaan in 2010 nog adviseerde om meer geneeskundestudenten en specialisten op te leiden, vooral omdat er toentertijd een tekort aan huisartsen dreigde. Maar voorspellen is geen exacte wetenschap. “Toen verwachtten we dat er steeds minder buitenlandse artsen naar Nederland zouden komen”, legt directeur Victor Slenter uit. “Maar nu die instroom ongeveer gelijk is gebleven zitten we in sommige disciplines met een overschot.”


In feite wordt de eerdere uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen nu weer teruggedraaid. Maar verkeerd was die uitbreiding volgens Slenter niet. “Het was toen de juiste beslissing, maar gebaseerd op informatie die achteraf niet blijkt te kloppen.” In mei stelde het adviesorgaan zijn ramingen al bij, toen bleek dat steeds meer medisch specialisten werkloos thuiszitten.


In het voorjaar van 2014 besluit minister Schippers van Volksgezondheid of zij het advies overneemt. Zo ja, dan gaan de maatregelen waarschijnlijk in september 2015 in. Pas in 2021 studeert die lichting artsen af en worden de verwachte effecten zichtbaar.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.