Education

Adv wordt uitbetaald

De arbeidsduurverkorting wordt aan de TU niet omgezet in zeven vrije dagen maar – voor wie dat wil – in geld. Alle TU-medewerkers kunnen per 1 augustus een toeslag krijgen op hun loon van 2,66 procent.

De arbeidsduurverkorting die landelijk in de cao voor universiteiten is afgesproken, wordt dan in salaris uitbetaald. Dit geldt sowieso voor aio’s, deeltijders die minder dan een halve week werken en student-assistenten.

De rest van het personeel kan echter ook kiezen voor extra vrije tijd: ze mogen adv-dagen sparen voor een sabbatsverlof, kunnen vier dagen van negen uur gaan werken of om de week een dag korter werken. De vakbonden en het college van bestuur hebben hierover afgelopen vrijdag een akkoord bereikt.

Beide partijen gaan ervan uit dat een meerderheid van de TU’ers zal kiezen voor omzetting van de adv in klinkende munt – in onderhandelingsjargon aangeduid als valuteren. Hoewel dat nooit de bedoeling was van adv (de kortere werkweek moest de werkdruk verminderen en werkgelegenheid scheppen) denken zowel bonden als college van bestuur dat uitbetaling voor velen de beste oplossing is.

De TU, stellen ze, kampt met een personeelsprobleem: nieuwe mensen zijn moeilijk te krijgen omdat het bedrijfsleven momenteel meer betaalt, en ondertussen staat de TU een grote leegloop te wachten. Een recent rapport toont aan dat de vergrijzing de komende tien jaar hevig toeslaat. ,,Tegen deze achtergrond (…) is het onwaarschijnlijk dat herbezetting daadwerkelijk plaats zal kunnen vinden”, meldt het akkoord van bonden en college. ,,Dit zal leiden tot verdere verhoging van de werkdruk.”

En die werkdruk is al zó hoog, constateren de onderhandelaars, dat veel medewerkers geen kans zien hun vrije dagen op te maken. Om dit stuwmeer aan dagen niet te vergroten, mogen TU’ers niet kiezen voor de adv in de vorm van zeven extra dagen.

De toeslag van 2,66 procent op het loon wordt per augustus uitbetaald. De andere opties gaan pas in per 1 januari. Wie hiervoor kiest, krijgt tot januari drie extra vrije dagen (bij een fulltime betrekking).

Het akkoord is een principe-overeenkomst; veel details moeten nog worden uitgewerkt. Zo wil het college van bestuur de sabbatical leave promoten voor met name wetenschappelijk personeel. Op een verlof dat ‘nuttig’ is voor de loopbaan, wordt daarom een premie gezet.

Met de invulling van de adv is naar schatting tien miljoen gulden gemoeid, afhankelijk van de keuze van TU’ers. Volgens een stafmedewerker valt de adv door de uitbetaling duurder uit dan gepland. De universiteit had (via de VSNU) zes miljoen gekregen voor herbezetting van arbeidsplaatsen. Twee miljoen was daarnaast door TU en bonden gespaard in de arbeidsvoorwaardenpot. Het cvb zal de rest bijpassen, zo is vastgelegd.

De vier vakbonden die het principe-akkoord in het lokaal overleg ondertekenden, hebben inmiddels de instemming van hun leden aan de TU. Of de landelijke besturen van AbvaKabo en CFO akkoord gaan met de afspraken, is nog de vraag. Juist deze twee bonden hamerden tijdens de cao-onderhandelingen op vermindering van de werkdruk en het scheppen van werkgelegenheid door arbeidstijdverkorting.

,,De problemen zijn hier echter zo groot, dat ik onze koers kan rechtvaardigen”, meent A. Sloot van AbvaKabo. Volgens AbvaKabo en CFO hebben de landelijke onderhandelaars geen zicht op de situatie aan de TU. Hoewel het regiobestuur van AbvaKabo zou aandringen op uitstel van de besluitvorming, houdt Sloot vast aan het akkoord: ,,Wij hebben hier te maken met onze leden, en die zijn enthousiast.”
Marktconform

De CFO-leden waren dinsdag de laatsten die hun instemming betuigden, maar veel enthousiasme klonk er tijdens de vergadering niet door. De leden gaven wel aan massaal eieren voor hun geld te zullen kiezen: uitbetaling. Want, zo werd geredeneerd, bij de vorige adv-operatie in 1985 is van herbezetting ook niets terechtgekomen. Bovendien zijn tijdens de recente reorganisatie veel mensen vertrokken (onder meer met de 55-plusregeling) die niet worden opgevolgd. In een organisatie met zoveel gaten, zeiden de CFO’ers, is korter werken niet mogelijk. De leden drongen aan op andere maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Volgens ing. F. Kok, namens het college van bestuur bij het akkoord betrokken, is de 2,66 procent loontoeslag een eerste stap om van de TU een aantrekkelijker werkgever te maken. Maar om de salarissen marktconform te maken is veel meer nodig, tekent hij aan. In de slag om nieuwe mensen leggen universiteiten het momenteel zelfs af tegen andere overheidssectoren, die betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.

Alle TU-medewerkers kunnen per 1 augustus een toeslag krijgen op hun loon van 2,66 procent. De arbeidsduurverkorting die landelijk in de cao voor universiteiten is afgesproken, wordt dan in salaris uitbetaald. Dit geldt sowieso voor aio’s, deeltijders die minder dan een halve week werken en student-assistenten.

De rest van het personeel kan echter ook kiezen voor extra vrije tijd: ze mogen adv-dagen sparen voor een sabbatsverlof, kunnen vier dagen van negen uur gaan werken of om de week een dag korter werken. De vakbonden en het college van bestuur hebben hierover afgelopen vrijdag een akkoord bereikt.

Beide partijen gaan ervan uit dat een meerderheid van de TU’ers zal kiezen voor omzetting van de adv in klinkende munt – in onderhandelingsjargon aangeduid als valuteren. Hoewel dat nooit de bedoeling was van adv (de kortere werkweek moest de werkdruk verminderen en werkgelegenheid scheppen) denken zowel bonden als college van bestuur dat uitbetaling voor velen de beste oplossing is.

De TU, stellen ze, kampt met een personeelsprobleem: nieuwe mensen zijn moeilijk te krijgen omdat het bedrijfsleven momenteel meer betaalt, en ondertussen staat de TU een grote leegloop te wachten. Een recent rapport toont aan dat de vergrijzing de komende tien jaar hevig toeslaat. ,,Tegen deze achtergrond (…) is het onwaarschijnlijk dat herbezetting daadwerkelijk plaats zal kunnen vinden”, meldt het akkoord van bonden en college. ,,Dit zal leiden tot verdere verhoging van de werkdruk.”

En die werkdruk is al zó hoog, constateren de onderhandelaars, dat veel medewerkers geen kans zien hun vrije dagen op te maken. Om dit stuwmeer aan dagen niet te vergroten, mogen TU’ers niet kiezen voor de adv in de vorm van zeven extra dagen.

De toeslag van 2,66 procent op het loon wordt per augustus uitbetaald. De andere opties gaan pas in per 1 januari. Wie hiervoor kiest, krijgt tot januari drie extra vrije dagen (bij een fulltime betrekking).

Het akkoord is een principe-overeenkomst; veel details moeten nog worden uitgewerkt. Zo wil het college van bestuur de sabbatical leave promoten voor met name wetenschappelijk personeel. Op een verlof dat ‘nuttig’ is voor de loopbaan, wordt daarom een premie gezet.

Met de invulling van de adv is naar schatting tien miljoen gulden gemoeid, afhankelijk van de keuze van TU’ers. Volgens een stafmedewerker valt de adv door de uitbetaling duurder uit dan gepland. De universiteit had (via de VSNU) zes miljoen gekregen voor herbezetting van arbeidsplaatsen. Twee miljoen was daarnaast door TU en bonden gespaard in de arbeidsvoorwaardenpot. Het cvb zal de rest bijpassen, zo is vastgelegd.

De vier vakbonden die het principe-akkoord in het lokaal overleg ondertekenden, hebben inmiddels de instemming van hun leden aan de TU. Of de landelijke besturen van AbvaKabo en CFO akkoord gaan met de afspraken, is nog de vraag. Juist deze twee bonden hamerden tijdens de cao-onderhandelingen op vermindering van de werkdruk en het scheppen van werkgelegenheid door arbeidstijdverkorting.

,,De problemen zijn hier echter zo groot, dat ik onze koers kan rechtvaardigen”, meent A. Sloot van AbvaKabo. Volgens AbvaKabo en CFO hebben de landelijke onderhandelaars geen zicht op de situatie aan de TU. Hoewel het regiobestuur van AbvaKabo zou aandringen op uitstel van de besluitvorming, houdt Sloot vast aan het akkoord: ,,Wij hebben hier te maken met onze leden, en die zijn enthousiast.”
Marktconform

De CFO-leden waren dinsdag de laatsten die hun instemming betuigden, maar veel enthousiasme klonk er tijdens de vergadering niet door. De leden gaven wel aan massaal eieren voor hun geld te zullen kiezen: uitbetaling. Want, zo werd geredeneerd, bij de vorige adv-operatie in 1985 is van herbezetting ook niets terechtgekomen. Bovendien zijn tijdens de recente reorganisatie veel mensen vertrokken (onder meer met de 55-plusregeling) die niet worden opgevolgd. In een organisatie met zoveel gaten, zeiden de CFO’ers, is korter werken niet mogelijk. De leden drongen aan op andere maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Volgens ing. F. Kok, namens het college van bestuur bij het akkoord betrokken, is de 2,66 procent loontoeslag een eerste stap om van de TU een aantrekkelijker werkgever te maken. Maar om de salarissen marktconform te maken is veel meer nodig, tekent hij aan. In de slag om nieuwe mensen leggen universiteiten het momenteel zelfs af tegen andere overheidssectoren, die betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.