Education

‘Adv inzetten voor loopbaanbeleid’

Op 1 augustus gaat de nieuwe arbeidsduurverkorting aan de TU van start. Collegevoorzitter De Voogd en stafmedewerker Kok blikken vooruit.

Invuloefening

,,Deze arbeidsduurverkorting heeft meer voeten in aarde dan destijds, toen we teruggingen van veertig naar 38 uur”, zegt collegevoorzitter De Voogd. ,,Toen kreeg de werknemer alleen maar extra vrije dagen. Nu bieden we veel meer; we willen de komende onderhandelingen met de vakbonden koppelen aan algemeen seniorenbeleid en loopbaanontwikkeling. De onderhandelingen over invulling van de adv zijn een kans om loopbaanontwikkeling strategisch in te zetten.”

Een goede regeling ontwikkelen kost tijd, en daarom verwacht De Voogd dat een uitgewerkte Delftse adv-regeling niet eerder van start kan gaan dan 1 januari. ,,Zodra daarover overeenstemming is met de bonden, komt er natuurlijk wel een compensatie van drie adv-dagen voor de tussenliggende periode van augustus tot januari.”

Die drie dagen zijn gebaseerd op het gegeven dat de nieuwe adv (op voltijdsbasis) bestaat uit zeven dagen van acht uur per jaar. ,,Deze adv betekent namelijk geen 36-urige werkweek”, legt beleidsmedewerker Kok van de stafeenheid personeel en organisatie uit. ,,De universiteiten en de werknemers hebben afgesproken dat de arbeidsduur met drie procent wordt bekort. De werkweek blijft daarmee officieel gewoon 38 uur, met zeven dagen per jaar ontheffing van de verplichting om arbeid te verrichten.”

De TU wil een gevarieerde invulling van de adv mogelijk maken, om maatwerk te kunnen leveren en om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van zowel het personeel als de organisatie. ,,Door de grote verscheidenheid aan functies zijn we eigenlijk wel gedwongen om veel mogelijkheden aan te bieden”, vindt De Voogd. ,,Hoogleraren zijn bijvoorbeeld moeilijk te vervangen. Bovendien werken ze vaak veel meer dan de officiële 38 uur. Het is dan ook fictie om te denken dat een kortere werkweek voor hen een passende regeling zou zijn. Een meerjarige spaarvorm als een sabbatical leave is hier misschien veel beter op zijn plaats.”

Kok ziet hierin een kans voor de TU om een ‘kwaliteitsslag’ te maken: ,,Afdelingen krijgen tot op de werkvloer de gelegenheid na te denken over de toekomst en een passende adv-vorm te vinden. Hoe willen ze hun werktijden regelen, en willen ze gebruik maken van verruimde bedrijfstijden?”
Accu

In de komende besprekingen legt het college vier hoofdvarianten voor aan de vakbonden in het lokaal overleg. De meest eenvoudige is het toekennen van zeven extra vrije dagen. Met de huidige twaalf komt het totaal dan op negentien vrij op te nemen adv-dagen per jaar, wat volgens Kok ‘nauwelijks meerbeheersbaar’ is voor afdelingen.

Een tweede mogelijkheid is verkorting van de werkweek in de vorm van vier dagen van negen uur, of afwisseling van een vijf- met een vierdaagse werkweek. Voor deze varianten moeten ook de huidige twaalf adv-dagen en enkele verlofdagen aangewend worden. Volgens De Voogd moet het belang van de groep hierbij goed worden afgewogen.

Een derde mogelijkheid bestaat uit het sparen van zeven of negentien dagen per jaar, om na een aantal jaren een langdurige, aaneengesloten verlofperiode op te nemen. ,,Een voor de hand liggende en heldere regeling”, vindt De Voogd. ,,Veel werknemers kunnen nu hun dagen al niet opmaken. Met zo’n meerjarige spaarregeling maken ze toch gebruik van hun adv door de accu elders weer op te laden.”

Tot slot is er de mogelijkheid tot ‘valutering’ van de adv-dagen: evenveel blijven werken als voorheen en de dagen laten uitbetalen. Kok en De Voogd geven toe dat dit eigenlijk niet strookt met de doelstellingen van de arbeidsduurverkorting, en menen dan ook dat dit alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zou moeten zijn.

,,Voor enkele categoriën gelden wel aparte regels”, voegt de collegevoorzitter hieraan toe. ,,Deeltijders krijgen adv naar rato van de omvang van hun functie. Voor student-assistenten geldt een verplichte valutering, en aio’s zullen waarschijnlijk zelf een keus kunnen maken.”
Senioren

Op 1 augustus komt er een nieuwe seniorenregeling. Oudere werknemers kunnen dan met gebruikmaking van onder meer hun adv-dagen minder gaan werken. Dat afbouwen begint bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, en resulteert in een flexibele pensionering voor tenmiste twee dagen per week.

Een andere toepassing van de adv-dagen is die van het leeftijdsbewust kwaliteitsbeleid. Oudere werknemers gaan met gebruik van hun adv minder werken, om jongere werknemers gelegenheid te bieden in of door te stromen. Door zo’n dakpanconstructie worden ze in de gelegenheid gesteld om geleidelijk een aantal taken van de senioren over te nemen.

,,Met de koppeling van adv aan seniorenbeleid en leeftijdsbewust kwaliteitsbeleid krijgt de TU een strategisch middel om te werken aan de vergrijzingsproblematiek én aan verbetering van de kwaliteit”, meent De Voogd. ,,Samen met het maatwerk dat mogelijk is door de ruime keuze en de mogelijkheid om de werkprocessen weer eens onder de loep te nemen, biedt deze regeling niet alleen perspectief voor de TU, maar ook voor de werknemer.”

Invuloefening

,,Deze arbeidsduurverkorting heeft meer voeten in aarde dan destijds, toen we teruggingen van veertig naar 38 uur”, zegt collegevoorzitter De Voogd. ,,Toen kreeg de werknemer alleen maar extra vrije dagen. Nu bieden we veel meer; we willen de komende onderhandelingen met de vakbonden koppelen aan algemeen seniorenbeleid en loopbaanontwikkeling. De onderhandelingen over invulling van de adv zijn een kans om loopbaanontwikkeling strategisch in te zetten.”

Een goede regeling ontwikkelen kost tijd, en daarom verwacht De Voogd dat een uitgewerkte Delftse adv-regeling niet eerder van start kan gaan dan 1 januari. ,,Zodra daarover overeenstemming is met de bonden, komt er natuurlijk wel een compensatie van drie adv-dagen voor de tussenliggende periode van augustus tot januari.”

Die drie dagen zijn gebaseerd op het gegeven dat de nieuwe adv (op voltijdsbasis) bestaat uit zeven dagen van acht uur per jaar. ,,Deze adv betekent namelijk geen 36-urige werkweek”, legt beleidsmedewerker Kok van de stafeenheid personeel en organisatie uit. ,,De universiteiten en de werknemers hebben afgesproken dat de arbeidsduur met drie procent wordt bekort. De werkweek blijft daarmee officieel gewoon 38 uur, met zeven dagen per jaar ontheffing van de verplichting om arbeid te verrichten.”

De TU wil een gevarieerde invulling van de adv mogelijk maken, om maatwerk te kunnen leveren en om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van zowel het personeel als de organisatie. ,,Door de grote verscheidenheid aan functies zijn we eigenlijk wel gedwongen om veel mogelijkheden aan te bieden”, vindt De Voogd. ,,Hoogleraren zijn bijvoorbeeld moeilijk te vervangen. Bovendien werken ze vaak veel meer dan de officiële 38 uur. Het is dan ook fictie om te denken dat een kortere werkweek voor hen een passende regeling zou zijn. Een meerjarige spaarvorm als een sabbatical leave is hier misschien veel beter op zijn plaats.”

Kok ziet hierin een kans voor de TU om een ‘kwaliteitsslag’ te maken: ,,Afdelingen krijgen tot op de werkvloer de gelegenheid na te denken over de toekomst en een passende adv-vorm te vinden. Hoe willen ze hun werktijden regelen, en willen ze gebruik maken van verruimde bedrijfstijden?”
Accu

In de komende besprekingen legt het college vier hoofdvarianten voor aan de vakbonden in het lokaal overleg. De meest eenvoudige is het toekennen van zeven extra vrije dagen. Met de huidige twaalf komt het totaal dan op negentien vrij op te nemen adv-dagen per jaar, wat volgens Kok ‘nauwelijks meerbeheersbaar’ is voor afdelingen.

Een tweede mogelijkheid is verkorting van de werkweek in de vorm van vier dagen van negen uur, of afwisseling van een vijf- met een vierdaagse werkweek. Voor deze varianten moeten ook de huidige twaalf adv-dagen en enkele verlofdagen aangewend worden. Volgens De Voogd moet het belang van de groep hierbij goed worden afgewogen.

Een derde mogelijkheid bestaat uit het sparen van zeven of negentien dagen per jaar, om na een aantal jaren een langdurige, aaneengesloten verlofperiode op te nemen. ,,Een voor de hand liggende en heldere regeling”, vindt De Voogd. ,,Veel werknemers kunnen nu hun dagen al niet opmaken. Met zo’n meerjarige spaarregeling maken ze toch gebruik van hun adv door de accu elders weer op te laden.”

Tot slot is er de mogelijkheid tot ‘valutering’ van de adv-dagen: evenveel blijven werken als voorheen en de dagen laten uitbetalen. Kok en De Voogd geven toe dat dit eigenlijk niet strookt met de doelstellingen van de arbeidsduurverkorting, en menen dan ook dat dit alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zou moeten zijn.

,,Voor enkele categoriën gelden wel aparte regels”, voegt de collegevoorzitter hieraan toe. ,,Deeltijders krijgen adv naar rato van de omvang van hun functie. Voor student-assistenten geldt een verplichte valutering, en aio’s zullen waarschijnlijk zelf een keus kunnen maken.”
Senioren

Op 1 augustus komt er een nieuwe seniorenregeling. Oudere werknemers kunnen dan met gebruikmaking van onder meer hun adv-dagen minder gaan werken. Dat afbouwen begint bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, en resulteert in een flexibele pensionering voor tenmiste twee dagen per week.

Een andere toepassing van de adv-dagen is die van het leeftijdsbewust kwaliteitsbeleid. Oudere werknemers gaan met gebruik van hun adv minder werken, om jongere werknemers gelegenheid te bieden in of door te stromen. Door zo’n dakpanconstructie worden ze in de gelegenheid gesteld om geleidelijk een aantal taken van de senioren over te nemen.

,,Met de koppeling van adv aan seniorenbeleid en leeftijdsbewust kwaliteitsbeleid krijgt de TU een strategisch middel om te werken aan de vergrijzingsproblematiek én aan verbetering van de kwaliteit”, meent De Voogd. ,,Samen met het maatwerk dat mogelijk is door de ruime keuze en de mogelijkheid om de werkprocessen weer eens onder de loep te nemen, biedt deze regeling niet alleen perspectief voor de TU, maar ook voor de werknemer.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.