Education

Academische juf of meester ‘te ambitieus’

Bij academische pabo’s vallen twee keer zoveel eerstejaars uit als bij gewone pabo’s. En wie overblijft is misschien wel te ambitieus voor een carrière als onderwijzer.


Basisschooldirecteuren zijn tevreden over de stagiairs van de academische pabo, blijkt uit een ‘verkennend’ onderzoek van het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs. De studenten zijn beter onderlegd dan hun collega’s van de reguliere pabo, hebben een hoger denkniveau en een analytische en kritische blik.Deze zomer krijgen de eerste studenten van academische pabo’s hun diploma. De meesten willen meteen aan een masteropleiding beginnen en pas daarna gaan lesgeven. Na een paar jaar voor de klas, hopen ze zich ook bezig te gaan houden met de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld als pedagoog of onderzoeker.Maar de schoolleiders weten niet of ze de afgestudeerden überhaupt een baan kunnen geven, laat staan dat ze bij hen kunnen doorgroeien naar hogere functies. Sommige scholen moeten de komende jaren namelijk flink bezuinigen.De schooldirecteuren betwijfelen of ze de universitair geschoolde onderwijzers genoeg uitdaging kunnen bieden en vragen zich hardop af “of deze studenten wel in het onderwijs gaan werken”. Ze vermoeden dat veel afgestudeerden de voorkeur zullen geven aan een baan bij een schoolbegeleidingsdienst of een bedrijf dat lesmethoden ontwikkelt.De academische pabo is een combinatie van een hbo-opleiding tot leraar basisonderwijs en een universitaire bacheloropleiding pedagogiek of onderwijskunde. In de programma’s is meer aandacht voor wetenschappelijke inzichten en onderzoeksvaardigheden dan op de reguliere pabo.De opleidingen selecteren hun studenten aan de poort. Toch gooit veertig procent van de eerstejaars aan de academische pabo het bijltje erbij neer. De studenten vinden het programma meestal te zwaar en stappen dan over naar bijvoorbeeld een gewone pabo, of naar een studie onderwijskunde of pedagogiek. Bij de reguliere pabo is de uitval iets minder dan twintig procent.De komende jaren studeren ongeveer zeshonderd leraren af aan de academische pabo. Achttien pabo’s bieden op dit moment een academische variant aan. Ze werken samen met universiteiten en dat verloopt volgens de onderzoekers “niet altijd even soepel”: er zijn wel eens problemen met het afstemmen van studiepunten en opdrachten en er heersen cultuurverschillen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.