Education

Aanvullende beurs hoeft niet terugbetaald

Eerstejaars studenten met arme ouders worden in de toekomst minder dan nu gestraft als ze te weinig studiepunten behalen. Onder de bestaande regels moeten studenten die minder dan 21 punten halen hun basis- en hun aanvullende beurs terugbetalen.

Daarmee worden arme studenten zwaarder gestraft dan kinderen van rijkere ouders; die hebben immers geen aanvullende beurs en betalen dus alleen de basisbeurs terug. Voortaan hoeft de aanvullende beurs echter niet terugbetaald te worden.

De versoepeling van de regels voor eerstejaars maakt deel uit van een maatregelenpakket dat de fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 hebben voorgelegd aan de informateurs. Kosten: zo’n 130 miljoen gulden, hebben de specialisten becijferd.

Een nieuwe leeftijdsgrens voor de studiefinanciering is zo’n maatregel. Nu verliest een student die 27 jaar wordt zijn recht op beurs of lening. In de toekomst houdt een student dat recht zolang hij maar voor zijn 25ste is begonnen te studeren.

De fracties willen ook de systematiek van de prestatiebeurs aanpassen. Nu wordt maar twee keer gemeten of een student snel genoeg is: na het eerste jaar en aan het eind van de studie. Wie te traag is, moet zijn beurs terugbetalen. Studenten lopen daarmee het risico dat ze na zes jaar studie in één keer een grote studieschuld oplopen. De fracties willen daarom een derde meetpunt, tussen eerste jaar en afstuderen.

Het bedrag dat studenten per maand krijgen, gaat omhoog met honderd gulden. Ze krijgen dat bedrag echter niet als beurs, maar moeten het lenen. Tegelijk willen de fractiespecialisten iets doen aan de angst van studenten voor studieleningen – en dus schulden. De aflossing van die schulden, inclusief de rente die erover betaald moet worden, wordt in de toekomst aftrekbaar voor de belasting.
OV-kaart

De fracties zijn het nog niet eens over de OV-kaart. Ze hebben drie opties voorgelegd aan de informateurs. Eén daarvan is de ‘uit/thuiskaart’ waarover minister Ritzen en de openbaar- vervoerbedrijven het een jaar geleden eens werden. Studenten op kamers moeten dan verplicht een weekendkaart nemen, en thuiswonenden een weekkaart. Een tweede optie waarover verder onderhandeld moet worden is het invoeren van een trajectkaart.

Het handhaven van de vrije keus tussen week- en weekendkaart is de derde optie. Dat kost ongeveer 160 miljoen gulden. De OV-bedrijven krijgen daarvan 90 miljoen. De rest gaat op aan extra studiefinanciering. Met een vrije keus tussen twee kaarten gaan namelijk meer studenten op kamers wonen; die hebben dan recht op een hogere basisbeurs.

Het benodigde geld moet in deze optie door de studenten zelf betaald worden. Wie niet genoeg studiepunten haalt, moet de kosten van zijn OV-kaart (nu zo’n 75 gulden) terugbetalen. Dat hoeft nu nog niet.

Onder de bestaande regels moeten studenten die minder dan 21 punten halen hun basis- en hun aanvullende beurs terugbetalen. Daarmee worden arme studenten zwaarder gestraft dan kinderen van rijkere ouders; die hebben immers geen aanvullende beurs en betalen dus alleen de basisbeurs terug. Voortaan hoeft de aanvullende beurs echter niet terugbetaald te worden.

De versoepeling van de regels voor eerstejaars maakt deel uit van een maatregelenpakket dat de fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 hebben voorgelegd aan de informateurs. Kosten: zo’n 130 miljoen gulden, hebben de specialisten becijferd.

Een nieuwe leeftijdsgrens voor de studiefinanciering is zo’n maatregel. Nu verliest een student die 27 jaar wordt zijn recht op beurs of lening. In de toekomst houdt een student dat recht zolang hij maar voor zijn 25ste is begonnen te studeren.

De fracties willen ook de systematiek van de prestatiebeurs aanpassen. Nu wordt maar twee keer gemeten of een student snel genoeg is: na het eerste jaar en aan het eind van de studie. Wie te traag is, moet zijn beurs terugbetalen. Studenten lopen daarmee het risico dat ze na zes jaar studie in één keer een grote studieschuld oplopen. De fracties willen daarom een derde meetpunt, tussen eerste jaar en afstuderen.

Het bedrag dat studenten per maand krijgen, gaat omhoog met honderd gulden. Ze krijgen dat bedrag echter niet als beurs, maar moeten het lenen. Tegelijk willen de fractiespecialisten iets doen aan de angst van studenten voor studieleningen – en dus schulden. De aflossing van die schulden, inclusief de rente die erover betaald moet worden, wordt in de toekomst aftrekbaar voor de belasting.
OV-kaart

De fracties zijn het nog niet eens over de OV-kaart. Ze hebben drie opties voorgelegd aan de informateurs. Eén daarvan is de ‘uit/thuiskaart’ waarover minister Ritzen en de openbaar- vervoerbedrijven het een jaar geleden eens werden. Studenten op kamers moeten dan verplicht een weekendkaart nemen, en thuiswonenden een weekkaart. Een tweede optie waarover verder onderhandeld moet worden is het invoeren van een trajectkaart.

Het handhaven van de vrije keus tussen week- en weekendkaart is de derde optie. Dat kost ongeveer 160 miljoen gulden. De OV-bedrijven krijgen daarvan 90 miljoen. De rest gaat op aan extra studiefinanciering. Met een vrije keus tussen twee kaarten gaan namelijk meer studenten op kamers wonen; die hebben dan recht op een hogere basisbeurs.

Het benodigde geld moet in deze optie door de studenten zelf betaald worden. Wie niet genoeg studiepunten haalt, moet de kosten van zijn OV-kaart (nu zo’n 75 gulden) terugbetalen. Dat hoeft nu nog niet.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.