Opinion

Aanvraag

L.S.,Bijgaand vindt U een aanvraag voor een onderzoeksproject, te financieren uit VF-gelden. Het te onderzoeken rechtsgebied bevindt zich aan de rand van de discipline.

Het betreft hoogwaardig conceptueel onderzoek van grensverleggende aard dat een peer-review in de internationale wetenschappelijke wereld zeker zal kunnen doorstaan.

Het onderzoeksvoorstel richt zich op een maatschappelijk prioriteitsgebied. De moderne maatschappij kenmerkt zich meer en meer door haar eigen dynamiek. Die dynamiek lijkt op een aantal gebieden een onstuitbare weg te gaan. Het individu dreigt echter vermalen te raken tussen de vliegwielen van een proces dat oncontroleerbaar lijkt te worden. Normatief ingrijpen is geboden: op dit punt ligt een, nog onerkende, rol voor het recht. Door middel van iteratieve observaties met een zekere periodiciteit kan, vanuit het veldwerk, een brug geslagen worden tussen enerzijds het postulaat van het sociaal functioneren van het individu, en anderzijds het gegeven dat dit individu ook recht heeft op – en behoefte heeft aan een zekere ontspanning.

Wetenschappelijke innovaties ontstaan op het grensvlak van disciplines. Daar moet dan ook de synergie van de samenwerking tussen de disciplines vandaan komen. Door het leggen van multidisciplinaire dwarsverbanden wordt een bijzondere dimensie toegevoegd. Er is dan ook ruimschoots plaats gemaakt voor samenwerking met de faculteiten Geodesie (remote sensing: opsporing van nieuwe locaties en kwaliteitsbeoordeling van bestaande locaties); Civiele Techniek (infrastructurele voorzieningen); Bouwkunde (ontwikkeling van nieuwe locaties en beheer van bestaande locaties); en Werktuigbouw (ontwerp van de optimale onderhoudsapparatuur). Binnen WTM ligt een bijzondere rol voor Veiligheidskunde. Het onderzoek past uitstekend in het WTM prioriteitsthema ‘leefbaarheid’. Samenvattend vindt U hier de hoofdlijnen van het voorstel:

PROJECTNAAM: Strandrecht en -beleid.

PROJECTTEAM:Ondergetekende, projektleider, vier junior onderzoekers in de leeftijd van 8 – 13 jaar, t.b.v. het veldwerk, en een extern begeleider afkomstig uit de rechtspraktijk.

LOOPTIJD:Juli/augustus 1995 (locatie Domburg), oktober (locatie Acapulco), eind december 1995/begin januari 1996 (locatie Seychellen).

Dit schema wordt herhaald tot aan het jaar 2000.

KOSTEN:Reis- en verblijfskosten van het projectteam.

PUBLICATIES:Hoogwaardige publicaties zijn te verwachten. Contacten met de redacties van de reisgidsen van de marktleidende touroperators zijn gelegd.

Gelijktijdig met deze VF-aanvraag is een aanvraag ingediend bij het Onderwijs Stimuleringsfonds (OSF) ter realisering van het onderwijsproject ‘Strandrecht aan het eind van de 20e eeuw’.

Delft, 1 – 4 – 1995

Selinde Biesheuvel

L.S.,

Bijgaand vindt U een aanvraag voor een onderzoeksproject, te financieren uit VF-gelden. Het te onderzoeken rechtsgebied bevindt zich aan de rand van de discipline. Het betreft hoogwaardig conceptueel onderzoek van grensverleggende aard dat een peer-review in de internationale wetenschappelijke wereld zeker zal kunnen doorstaan.

Het onderzoeksvoorstel richt zich op een maatschappelijk prioriteitsgebied. De moderne maatschappij kenmerkt zich meer en meer door haar eigen dynamiek. Die dynamiek lijkt op een aantal gebieden een onstuitbare weg te gaan. Het individu dreigt echter vermalen te raken tussen de vliegwielen van een proces dat oncontroleerbaar lijkt te worden. Normatief ingrijpen is geboden: op dit punt ligt een, nog onerkende, rol voor het recht. Door middel van iteratieve observaties met een zekere periodiciteit kan, vanuit het veldwerk, een brug geslagen worden tussen enerzijds het postulaat van het sociaal functioneren van het individu, en anderzijds het gegeven dat dit individu ook recht heeft op – en behoefte heeft aan een zekere ontspanning.

Wetenschappelijke innovaties ontstaan op het grensvlak van disciplines. Daar moet dan ook de synergie van de samenwerking tussen de disciplines vandaan komen. Door het leggen van multidisciplinaire dwarsverbanden wordt een bijzondere dimensie toegevoegd. Er is dan ook ruimschoots plaats gemaakt voor samenwerking met de faculteiten Geodesie (remote sensing: opsporing van nieuwe locaties en kwaliteitsbeoordeling van bestaande locaties); Civiele Techniek (infrastructurele voorzieningen); Bouwkunde (ontwikkeling van nieuwe locaties en beheer van bestaande locaties); en Werktuigbouw (ontwerp van de optimale onderhoudsapparatuur). Binnen WTM ligt een bijzondere rol voor Veiligheidskunde. Het onderzoek past uitstekend in het WTM prioriteitsthema ‘leefbaarheid’. Samenvattend vindt U hier de hoofdlijnen van het voorstel:

PROJECTNAAM: Strandrecht en -beleid.

PROJECTTEAM:Ondergetekende, projektleider, vier junior onderzoekers in de leeftijd van 8 – 13 jaar, t.b.v. het veldwerk, en een extern begeleider afkomstig uit de rechtspraktijk.

LOOPTIJD:Juli/augustus 1995 (locatie Domburg), oktober (locatie Acapulco), eind december 1995/begin januari 1996 (locatie Seychellen).

Dit schema wordt herhaald tot aan het jaar 2000.

KOSTEN:Reis- en verblijfskosten van het projectteam.

PUBLICATIES:Hoogwaardige publicaties zijn te verwachten. Contacten met de redacties van de reisgidsen van de marktleidende touroperators zijn gelegd.

Gelijktijdig met deze VF-aanvraag is een aanvraag ingediend bij het Onderwijs Stimuleringsfonds (OSF) ter realisering van het onderwijsproject ‘Strandrecht aan het eind van de 20e eeuw’.

Delft, 1 – 4 – 1995

Selinde Biesheuvel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.