Education

​Aanval op ‘Onderwijs 2032’ van mbo, hbo en wo

In een korte brief kraken universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen het veel besproken advies van het Platform Onderwijs 2032 over het onderwijs van de toekomst.

De drie koepelorganisaties hebben hun bedenkingen bij een advies over een nieuwe koers voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit advies is geschreven door een commissie onder leiding van hoogleraar Paul Schnabel, tevens senator voor D66.

Het onderwijs is nu te versplinterd en doet te veel verschillende dingen, meent de commissie. Ieder kind zou vooral goed les moeten krijgen in de kernvakken Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap. Daarnaast moeten jongeren vakoverschrijdende vaardigheden aangeleerd krijgen, zoals kritisch denken en samenwerken.

De kritiek op het advies zwelt aan. Het zou uitblinken in holle frasen en bovendien niet goed onderbouwd zijn. Ook de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten laten nu van zich horen.

Vrijdag stuurden ze een brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waarin ze een paar kritische vragen stellen, onder meer over die kernvakken: “Waarom juist deze selectie en hoe toekomstbestendig zijn de vakken die worden genoemd eigenlijk?”

Ze begrijpen niet precies hoe de commissie tot haar keuzes is gekomen: “Op basis waarvan besluit de commissie dat een deel van de huidige vakken geschrapt of teruggebracht kan worden in omvang?”

Ook zijn ze benieuwd wat Schnabel en zijn commissieleden zich voorstellen bij vakoverstijgende vaardigheden en verdieping. “Je kunt alleen kritisch denken over iets, over een onderwerp waar je al een en ander van weet. Kernvakken zijn dus noodzakelijk voorafgaand aan verbreding.”

Ten slotte lijkt het advies volgens hen van de ideale leerling uit te gaan, die gemotiveerd en creatief is. Maar jongeren moeten daarin groeien, menen de onderwijsinstellingen. Het is een “gemis” dat het advies voorbij gaat aan de pedagogische relatie tussen docent en leerling.

Dit weekend zat Schnabel bij het televisieprogramma Buitenhof en verdedigde zijn ideeën tegenover een docente. Ze zouden wel degelijk onderbouwd zijn, maar hij wilde het rapport niet loodzwaar maken met allemaal verwijzingen.

Op de kritiek van de brief zei hij: “Wat stellen zij als eis? Ze stellen als eis: Nederlands, Engels, wiskunde.” En dat past in zijn advies dat er meer aandacht moeten komen voor het kerncurriculum, meent hij.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.