Education

Aantal Chinezen in Delft nog ongewijzigd hoog

Het aantal Chinezen dat in Nederland studeert is de afgelopen paar jaar gekelderd doordat het hoger onderwijs strenger selecteert. Maar in Delft is hun aantal ongewijzigd hoog. "Wij waren altijd al streng."

Kregen in 2003 nog zo’n 2600 Chinese studenten een visum om in de lage landen te studeren, in 2005 is hun aantal gedaald tot 1300. Dat staat in een deze week gepubliceerd rapport van de internationaliseringsorganisatie Nuffic over de internationale mobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs. Nuffic wijdt deze halvering aan een strenger selectiebeleid in het Nederlandse hoger onderwijs, hogere collegegelden en de voor Chinezen dure euro.

Voor drs. Ann O’ Brien van de afdeling marketing en communicatie komen deze cijfers niet als een verrassing. Vooral het hbo selecteert de afgelopen jaren volgens haar veel strenger. “Maar wij als TU richten ons vooral op masteropleidingen en selecteerden altijd al streng op kwaliteit”, zegt ze. “We hebben instroom uit de betere universiteiten zoals de Fudan University in Sjanghai.”

Het gemiddelde aantal nieuwe Chinese inschrijvingen schommelt in Delft de afgelopen jaren rond de honderd. In 2004 zakte dit enigszins in. Cijfers heeft O’Brien niet paraat. “Mogelijk had de daling dat jaar te maken met de dure euro, waardoor veel Chinezen het zich niet konden veroorloven hier naartoe te komen. Tegelijkertijd was er toenemende concurrentie om studenten met andere westerse landen”, zegt de TU-medewerkster. “Maar de situatie is nu weer stabiel. Dit jaar verwachten we ruim honderd nieuwe inschrijvingen.”

Uit het Nuffic-onderzoek blijkt verder dat het totale aantal buitenlanders dat in Nederland komt studeren, vorig studiejaar met vijfduizend is gestegen tot 48,5 duizend.

Tegenover de toename van het aantal buitenlandse studenten staat een stijgend aantal Nederlandse studenten dat kiest voor een opleiding in het buitenland. In 2005 waren 17,5 duizend studenten over de grens actief, onder wie vijfduizend studenten die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland studeren met een Erasmusbeurs. Ten opzichte van 2004 is dat een stijging van ongeveer achthonderd studenten.

België en het Verenigd Koninkrijk blijven de populairste bestemmingen. In beide landen zijn circa drieduizend Nederlanders in de collegebanken te vinden. Buiten de EU is Amerika het populairst: daar studeren zeventienhonderd Nederlanders.

Voor het ministerie van onderwijs is internationale mobiliteit een belangrijk punt. Deze week kwam staatssecretaris Bruins met het voorstel dat Nederlandse studenten hun studiefinanciering straks overal ter wereld kunnen ontvangen, op voorwaarde dat de kwaliteit van hun opleiding gegarandeerd is. (TvD/HOP)

Pagina 03: Studiefinanciering wereldwijd inzetbaar

Kregen in 2003 nog zo’n 2600 Chinese studenten een visum om in de lage landen te studeren, in 2005 is hun aantal gedaald tot 1300. Dat staat in een deze week gepubliceerd rapport van de internationaliseringsorganisatie Nuffic over de internationale mobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs. Nuffic wijdt deze halvering aan een strenger selectiebeleid in het Nederlandse hoger onderwijs, hogere collegegelden en de voor Chinezen dure euro.

Voor drs. Ann O’ Brien van de afdeling marketing en communicatie komen deze cijfers niet als een verrassing. Vooral het hbo selecteert de afgelopen jaren volgens haar veel strenger. “Maar wij als TU richten ons vooral op masteropleidingen en selecteerden altijd al streng op kwaliteit”, zegt ze. “We hebben instroom uit de betere universiteiten zoals de Fudan University in Sjanghai.”

Het gemiddelde aantal nieuwe Chinese inschrijvingen schommelt in Delft de afgelopen jaren rond de honderd. In 2004 zakte dit enigszins in. Cijfers heeft O’Brien niet paraat. “Mogelijk had de daling dat jaar te maken met de dure euro, waardoor veel Chinezen het zich niet konden veroorloven hier naartoe te komen. Tegelijkertijd was er toenemende concurrentie om studenten met andere westerse landen”, zegt de TU-medewerkster. “Maar de situatie is nu weer stabiel. Dit jaar verwachten we ruim honderd nieuwe inschrijvingen.”

Uit het Nuffic-onderzoek blijkt verder dat het totale aantal buitenlanders dat in Nederland komt studeren, vorig studiejaar met vijfduizend is gestegen tot 48,5 duizend.

Tegenover de toename van het aantal buitenlandse studenten staat een stijgend aantal Nederlandse studenten dat kiest voor een opleiding in het buitenland. In 2005 waren 17,5 duizend studenten over de grens actief, onder wie vijfduizend studenten die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland studeren met een Erasmusbeurs. Ten opzichte van 2004 is dat een stijging van ongeveer achthonderd studenten.

België en het Verenigd Koninkrijk blijven de populairste bestemmingen. In beide landen zijn circa drieduizend Nederlanders in de collegebanken te vinden. Buiten de EU is Amerika het populairst: daar studeren zeventienhonderd Nederlanders.

Voor het ministerie van onderwijs is internationale mobiliteit een belangrijk punt. Deze week kwam staatssecretaris Bruins met het voorstel dat Nederlandse studenten hun studiefinanciering straks overal ter wereld kunnen ontvangen, op voorwaarde dat de kwaliteit van hun opleiding gegarandeerd is. (TvD/HOP)

Pagina 03: Studiefinanciering wereldwijd inzetbaar

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.