Education

​Aanpassing reorganisatie design engineering

De reorganisatie bij de afdeling design engineering wordt op een aantal punten aangepast. Eind januari komt er een nieuw voorgenomen besluit.

De uitvoering van de reorganisatie werd in november een maand opgeschort na een negatief advies van de ondernemingsraad (or). Die vond onder meer de profielen van de nieuw aan te trekken hoogleraren te ruim omschreven, waardoor de nieuwe koers van de afdeling te open was.

In het nieuwe besluit zullen de vakgebieden duidelijker worden omlijnd. Ook worden tenure track functies in de plaatsingsprocedure meegenomen. In het huidige voorstel was dat niet het geval. Verder worden oude en nieuwe functies opnieuw vergeleken.

Een andere reden waarom de or negatief adviseerde was dat er al medewerkers van hun taken waren ontheven en de nieuwe organisatie al leek te zijn begonnen. Medewerkers leken al op hun nieuwe functies te zijn geplaatst, terwijl de wet en procedurele afspraken voorschrijven dat dat pas kan na het plaatsingsproces, met raadpleging van de PlaatsingsAdviesCommissie (PAC).

Die procedure wordt nu opnieuw doorlopen. De PAC adviseert met kennis van de nieuwe vakgebieden voordat er een definitief besluit wordt genomen over plaatsing. De verwachting is dat de nieuwe organisatie op 15 juli 2015 van start gaat.

Op verzoek van de or komt er een evaluatie van de reorganisatie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.