Short

20 miljard voor kennis, innovatie en infrastructuur

Voor de komende vijf jaar trekt het kabinet 20 miljard euro uit ter versterking van kennis, innovatie en infrastructuur. Dat maken minister Hoekstra en Wiebes op 7 september bekend. ‘Bedrijven, ‘middenveld’ en overheden mogen voorstellen indienen. Elk project moet minimaal 30 miljoen euro kosten. Het gaat om een eenmalige investering, niet om structurele uitgaven. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de baten en lasten, het kabinet neemt uiteindelijk de beslissing. 

Het geld moet onder meer gaan naar ‘ijzersterk primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs’. Bij research & development wordt het bedrijfsleven betrokken. “Investeringen in R&D en innovatie leveren het meeste op wanneer de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap hierin samenwerken”, menen de ministers. De fysieke infrastructuur gaat niet alleen over wegen en bruggen, maar ook over energie en digitale verbindingen. Het idee is Nederland goed bereikbaar te houden. Dit moet uiteindelijk leiden tot sterkere economische groei. (HOP)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.