Opinion

Zelfmoord

Het heeft mij verbijsterd om te lezen hoe men tot een krankzinnige, verziekte moraal kan komen door de opvatting dat voorlichting over zelfdodig moeilijk te verbieden valt.

En wel op grond van het recht op zelfbeschikking. Het eind is dan werkelijk zoek.

Men gaat voorbij aan een ander recht, namelijk om een ander erop te wijzen, dat zelfdoding geen oplossing biedt, en dat er hulp mogelijk is om problemen het hoofd te bieden.

De belangrijkste beslissing in een mensenleven is niet die om een eind aan het leven te maken, maar om te beginnen werkelijk te leven, zoals het bedoeld is. Die bedoeling heeft de Schepper, de Zingever van het leven, bekend gemaakt in de Bijbel, namelijk te leven in volmaakte gelukzaligheid tot eer van God de Schepper, die liefde is, en in harmonie met de medemens. De start voor dat door God bedoelde leven is het willen accepteren, dat Jezus Christus als Verlosser der mensheid zijn leven gaf om de mens van de zondeschuld te verlossen. De zin van het leven ligt in het leren kennen van God. Met dat perspectief kan een mens door de kracht van de Heilige Geest elk probleem aan, en hoeft men niet te denken aan zelfmoord, maar heeft men juist een sterke drang om te leven. Daartoe is elk mens immers geschapen.

Overigens wil ik niet de indruk wekken, dat ik problemen van mensen, die denken dat zelfmoord een oplossing van problemen is, zou onderschatten.

Drs. P. Guyt, Bouwkunde

Het heeft mij verbijsterd om te lezen hoe men tot een krankzinnige, verziekte moraal kan komen door de opvatting dat voorlichting over zelfdodig moeilijk te verbieden valt. En wel op grond van het recht op zelfbeschikking. Het eind is dan werkelijk zoek.

Men gaat voorbij aan een ander recht, namelijk om een ander erop te wijzen, dat zelfdoding geen oplossing biedt, en dat er hulp mogelijk is om problemen het hoofd te bieden.

De belangrijkste beslissing in een mensenleven is niet die om een eind aan het leven te maken, maar om te beginnen werkelijk te leven, zoals het bedoeld is. Die bedoeling heeft de Schepper, de Zingever van het leven, bekend gemaakt in de Bijbel, namelijk te leven in volmaakte gelukzaligheid tot eer van God de Schepper, die liefde is, en in harmonie met de medemens. De start voor dat door God bedoelde leven is het willen accepteren, dat Jezus Christus als Verlosser der mensheid zijn leven gaf om de mens van de zondeschuld te verlossen. De zin van het leven ligt in het leren kennen van God. Met dat perspectief kan een mens door de kracht van de Heilige Geest elk probleem aan, en hoeft men niet te denken aan zelfmoord, maar heeft men juist een sterke drang om te leven. Daartoe is elk mens immers geschapen.

Overigens wil ik niet de indruk wekken, dat ik problemen van mensen, die denken dat zelfmoord een oplossing van problemen is, zou onderschatten.

Drs. P. Guyt, Bouwkunde

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.