Education

Wethouder Janssen pleit voor betrokken student

Tijdens de opening van het academisch jaar legde Astrid Janssen de vinger op de minimale maatschappelijke verbondenheid van studenten met hun studiestad Delft.

Janssen (22) is wethouder cultuur en jongerenbeleid, en tevens studente civiele techniek.

Janssen sprak haar verontwaardiging uit over de geringe interesse van studenten voor de verbetering van hun stad. Ter illustratie bracht zij een conferentie naar voren van eind vorig jaar waarmee de gemeente bewoners uitnodigde om te praten over het binnenstadsmanagement. Studenten waren de enige groep Delftenaren die nauwelijks was vertegenwoordigd. ,,En dat terwijl een groot deel van de studenten in de binnenstad woont, en de conferentie nota bene in de aula werd gehouden.”

Wel waardeerde de student-wethouder de grote inzet van studentenverenigingen voor een goed contact met de buurt. Door verschillende activiteiten te organiseren, waaronder de Owee, brengen zij de stad dichter bij de student en de student dichter bij de stad.

Met de relatie tussen de TU en de gemeente Delft zit het volgens Janssen tegenwoordig wel goed. ,,Zij lijken elkaar beter te begrijpen en nader tot elkaar te komen.” Als voorbeelden noemde zij de gezamenlijke exploitatie van het TU-Zuid-terrein voor een tweede Delftech-park en het Delfts-Rotterdamse initiatief voor een twinning center voor startende IT-bedrijven.

Tijdens de opening van het academisch jaar legde Astrid Janssen de vinger op de minimale maatschappelijke verbondenheid van studenten met hun studiestad Delft. Janssen (22) is wethouder cultuur en jongerenbeleid, en tevens studente civiele techniek.

Janssen sprak haar verontwaardiging uit over de geringe interesse van studenten voor de verbetering van hun stad. Ter illustratie bracht zij een conferentie naar voren van eind vorig jaar waarmee de gemeente bewoners uitnodigde om te praten over het binnenstadsmanagement. Studenten waren de enige groep Delftenaren die nauwelijks was vertegenwoordigd. ,,En dat terwijl een groot deel van de studenten in de binnenstad woont, en de conferentie nota bene in de aula werd gehouden.”

Wel waardeerde de student-wethouder de grote inzet van studentenverenigingen voor een goed contact met de buurt. Door verschillende activiteiten te organiseren, waaronder de Owee, brengen zij de stad dichter bij de student en de student dichter bij de stad.

Met de relatie tussen de TU en de gemeente Delft zit het volgens Janssen tegenwoordig wel goed. ,,Zij lijken elkaar beter te begrijpen en nader tot elkaar te komen.” Als voorbeelden noemde zij de gezamenlijke exploitatie van het TU-Zuid-terrein voor een tweede Delftech-park en het Delfts-Rotterdamse initiatief voor een twinning center voor startende IT-bedrijven.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.