Education

Vraagtekens bij kwijtschelden langstudeerboete

Wageningen Universiteit gaat de langstudeerboete compenseren van studenten die een master in de sociale wetenschappen volgen. Of dat mag, is onduidelijk.

In Wageningen duren masters in de sociale wetenschappen niet één, maar twee jaar. Voor dat tweede jaar krijgt de instelling geen financiering van de overheid en hebben studenten geen recht op een basisbeurs. Die krijgen studenten van de universiteit zelf, zodat er geen verschil is met de bèta-studenten in Wageningen die standaard een tweejarige master volgen.

Student niet duperen
Omdat de overheid deze ‘sociale’ masters als eenjarig beschouwt, zullen studenten die iets uitlopen op het tweejarige studieprogramma meteen een langstudeerboete moeten gaan betalen. Dat wil Wageningen voorkomen: “Studenten moeten niet de dupe worden van kabinetsbeleid dat op zo’n korte termijn wordt ingevoerd. Wij kunnen niet zo snel het studieprogramma aanpassen of inkorten en willen voorkomen dat dat probleem bij de studenten terechtkomt”, zegt een woordvoerder.

Vier ton
Jaarlijks volgen een paar honderd studenten zo’n tweejarige master. Zeventig procent haalt zijn mastertitel binnen de gestelde tijd, maar dat aandeel wordt waarschijnlijk hoger als de harde knip in Wageningen is ingevoerd. In het ongunstigste geval zou compensatie van de langstudeerboetes voor deze studenten vier ton gaan kosten.

Onmogelijk
De vraag is of dit ook echt gaat gebeuren. Het ministerie van onderwijs zoekt nog uit of een compensatieregeling juridisch wel mogelijk is. Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens denkt van niet. “Om de concurrentie met andere instelling niet te doorkruisen, mogen instellingen geen algemeen beleid maken dat hele groepen uitzondert en een lager collegegeld laat betalen. Daarvoor zou de wet moeten worden gewijzigd.”

Uitzoeken
Een woordvoerder van Wageningen Universiteit reageert optimistisch: “Natuurlijk houden wij ons aan de wet, wij zeggen ook niet dat we een lager collegegeld gaan vragen. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we de studenten kunnen compenseren. We hebben nu vast duidelijk willen maken aan huidige en aankomende studenten dat zij niet de dupe zullen worden van de langstudeerboete.”

Wageningen Universiteit bekijkt nog of de tweejarige sociale masters op de lange termijn kunnen blijven bestaan en zo ja, of het programma moet worden aangepast.

Groeiscenario’s
De voorlichtingsdagen voor aankomende bachelorstudenten op 25 en 26 maart zijn iets minder goed bezocht dan vorig jaar, toen een recordaantal van 3217 scholieren op de TU kwam kijken. Nu kwamen er 3057 scholieren, een afname van vijf procent. Het is nog te vroeg om te zeggen of straks ook het definitieve aantal inschrijvingen vijf procent lager zal zijn, aldus marketingmedewerkster Corien Sluis. “Maar het is wel een goede voorspelling, al spelen andere zaken ook een rol. Zoals de lotingen voor geneeskunde.” Beleidsmedewerker Niek Graafland van onderwijs en studentenzaken vertelt dat ook het aantal vooraanmeldingen dit jaar duidt op iets minder nieuwe studenten dan vorig jaar. De universiteit werkt met verschillende groeiscenario’s. De laagste houdt rekening met een afname van één procent van het aantal bachelorinschrijvingen. Dat is volgens Graafland niet erg als dan de betere studenten maar wel overblijven.

IJskappen
In hoeverre zijn de ijskappen en gletsjers op het aardoppervlak aan het smelten en hoe snel verandert de hoeveelheid drijfijs in de poolzeeën? De Europese satelliet Cryosat-2 moet hier de komende jaren meer duidelijkheid in scheppen. Cryosat-2 wordt op donderdag 8 april om 15.57 uur gelanceerd vanaf Baikonoer in Kazachstan. De TU speelt een belangrijke rol in het project. De Cryosat-2 meet met een geavanceerde radarhoogtemeter de hoogtes van ijs- en wateroppervlakken, en dikten van ijslagen. Daaruit kan worden afgeleid hoe snel landijs of ijskappen smelten. Daarvoor moet echter de positie van de satelliet nauwkeurig bekend zijn. Dat nu is de taak van de TU binnen de missie, vertelt dr.ir. Ernst Schrama (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek). Voorlopig houden de onderzoekers de vingers gekruist, want de vorige Cryosat crashte in 2005 door een defecte raket.

Grap
‘Cancelled.’ Strookjes met deze tekst sierden vorige week een bord met bouwprojecten van de TU. Het was een 1-aprilgrap van de ondernemingsraad. Die wilde de argeloze voorbijganger laten geloven dat de ontwikkeling van het research and development park Technopolis, de nieuwbouw voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen en het onderhoud aan collegezalen waren afgelast. Met deze actie wil de or aandacht vragen voor bezuinigingen aan de TU. “Bezuinigingen kunnen vooral in vastgoed”, aldus or-voorzitter Dineke Heersma.

Trail
Prof.ir. Ben Immers is benoemd tot wetenschappelijk directeur van onderzoekschool Trail en hoogleraar transport, infrastructuur en logistiek aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Immers (1948) is TU-alumnus, hij studeerde in 1974 af als civiel ingenieur met als specialisatie verkeerskunde. Verder werkt hij als hoogleraar verkeerskunde en infrastructuur aan de KU Leuven, bij het Expertisecentrum verkeersmanagement en als zelfstandig consultant. Immers wil bij Trail het onderwijs aan promovendi verbeteren, de relatie met wegenbouwers en adviesbureaus versterken en de samenhang binnen de onderzoeksschool vergroten. Trail moet meer gezicht krijgen, beaamt hij. Onderzoekschool Trail in Delft is een samenwerkingsverband van vijf Nederlandse universiteiten (Rotterdam, Nijmegen, Delft, Twente en Eindhoven). Bij het instituut zijn 200 onderzoekers werkzaam, onder wie 75 promovendi.

www.rstrail.nl

Win duizend euro
Het kan nog net: meedoen aan het Sustainable Business Game van het Delft Centre for Entrepreneurship. Wie een goed idee heeft voor een duurzaam product of ‘groene’ dienst kan zich tot 11 april aanmelden via Blackboard (cursuscode WM0943TU). Deelnemers krijgen vanaf 20 april wekelijks lessen om de kansen van hun idee te bepalen en coaching bij hun haalbaarheidsstudie. Voor de winnaar ligt duizend euro klaar. 

www.sustainablebusinessgame.nl

Borstkanker
Bij de diagnose borstkanker is de grote vraag hoe groot de kans op overleving is. Het promotieonderzoek van dr.ir. Martin van Vliet leverde een methode op om die voorspelling te verbeteren. Het genetisch profiel van de tumor wordt hierbij niet vergeleken met de gebruikelijke standaard van zeventig genen, maar met een samenstelling van tot vijfhonderd tumorprofielen. Hierdoor omzeilt Van Vliet toevallige variaties die in de genetische profielen aanwezig zijn. Volgens eigen zeggen wordt de voorspelling hierdoor twee procent beter. Dat is volgens Van Vliet onvoldoende om de huidige tests aan te passen omdat daar een toelatingstraject van drie tot vier jaar mee gemoeid is. Hij verwacht dat genetische screening van tumoren met dna-chips in de komende tijd standaard wordt.

Dr.ir. Martin van Vliet, ‘Improving breast cancer outcome prediction by combining multiple data sources’

Wethouder
TU-promovenda Stephanie ter Borg (1983) wordt voor de VVD wethouder in de gemeente Barendrecht. In haar portefeuille komt ondermeer het heikele onderwerp van de opslag van CO2 in lege gasvelden in Barendrecht. De gemeente, inclusief de lokale VVD, is tegen. Ter Borg studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management promotieonderzoek naar juridische aspecten in besluitvormingsprocedures rondom infrastructuurprojecten.

Vliegshow
Ter voorbereiding van hun dertiende lustrumvliegshow tekenden vertegenwoordigers van studievereniging Leonardo da Vinci (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) op 31 maart een overeenkomst met vliegveld Seppe nabij Roosendaal. De vliegshow, met medewerking van de Koninklijke Luchtmacht, vindt 4 september plaats voor naar verwachting vijftienduizend toeschouwers. De studievereniging organiseert een loting waarbij de winnaar een vlucht op de vleugel van een dubbeldekker krijgt aangeboden.

www.vliegshow.com

Zelfbewust
Maar eenderde van de universitaire studenten is van plan om na het afstuderen meteen een baan te zoeken. De rest wacht rustig tot de ideale baan voorbij komt: eentje met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en met genoeg vakantiedagen. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Talentive, waarover dagblad Trouw woensdag schreef. Onderzoeker Frits Korten zegt in Trouw dat studenten van nu ontzettend kritisch zijn. ‘We noemen deze studenten de generatie Y: mensen geboren tussen 1975 en 1990. Kenmerkend voor deze generatie is het inschattend vermogen: ze zijn extreem zelfbewust en weten wat ze waard zijn.’ Volgens Korten kunnen de studenten van nu kritisch zijn, omdat er straks een hele lading babyboomers met pensioen gaat. “Bedrijven moeten dus echt hun best doen om deze studenten binnen te halen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.