Education

Veel gezamenlijke vakken in TNW-propedeuse

Vijfentachtig procent van de propedeuses binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen kan gezamenlijk worden, vindt een adviescommissie.

TNW heeft drie opleidingen: natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde. Het propedeusevoorstel dat de commissie bij de decaan heeft ingediend, biedt de studies weinig ruimte voor echt eigen onderwijs. Naast twintig procent uit het zogenaamde instellingspakket – vakken die TU-breed in het eerste jaar worden ingevoerd – is veel ruimte gereserveerd voor oriënterende ‘clusterspecifieke’ vakken. Studenten zouden hierdoor leren wat de verschillende opleidingen binnen de faculteit inhouden.

TNW hoopt dat een gezamenlijke ‘P’ meer studenten trekt. Daarom riep de faculteit een commissie in het leven, die bestaat uit studenten en medewerkers van de drie opleidingen. De adviescommissie heeft alleen de mogelijkheden voor een meer gezamenlijke propedeuse onderzocht. Uitgewerkte voorstellen zijn er nog niet gedaan.

De natuurkundigen binnen de adviescommissie hebben twijfels over het enorme aantal clustervakken. Zij willen wat meer vrijheid voor de opleidingen. Ook het college van bestuur heeft altijd gesteld dat hooguit zestig procent van het onderwijs gezamenlijk moet zijn.

De mening van natuurkunde is als minderheidsstandpunt in de eindrapportage opgenomen.

TNW heeft drie opleidingen: natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde. Het propedeusevoorstel dat de commissie bij de decaan heeft ingediend, biedt de studies weinig ruimte voor echt eigen onderwijs. Naast twintig procent uit het zogenaamde instellingspakket – vakken die TU-breed in het eerste jaar worden ingevoerd – is veel ruimte gereserveerd voor oriënterende ‘clusterspecifieke’ vakken. Studenten zouden hierdoor leren wat de verschillende opleidingen binnen de faculteit inhouden.

TNW hoopt dat een gezamenlijke ‘P’ meer studenten trekt. Daarom riep de faculteit een commissie in het leven, die bestaat uit studenten en medewerkers van de drie opleidingen. De adviescommissie heeft alleen de mogelijkheden voor een meer gezamenlijke propedeuse onderzocht. Uitgewerkte voorstellen zijn er nog niet gedaan.

De natuurkundigen binnen de adviescommissie hebben twijfels over het enorme aantal clustervakken. Zij willen wat meer vrijheid voor de opleidingen. Ook het college van bestuur heeft altijd gesteld dat hooguit zestig procent van het onderwijs gezamenlijk moet zijn.

De mening van natuurkunde is als minderheidsstandpunt in de eindrapportage opgenomen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.