Education

Universiteiten krijgen miljoenen extra

De universiteiten krijgen de komende jaren tientallen miljoenen meer dan vorig jaar beloofd was. De universiteiten krijgen een vergoeding voor het groeiende aantal studenten. De toezegging die minister Hermans dit voorjaar deed, vult hij in bij de onderwijsbegroting voor 2000.

Uit de begroting blijkt nu dat het gaat om een bedrag van 55 miljoen gulden volgend jaar, oplopend tot 78 miljoen in 2004.

Met dat geld moeten ook de extra eerstejaars geneeskunde en tandheelkunde betaald worden. Dit jaar zijn er 62 eerstejaars geneeskunde en vijftien tandheelkundigen meer toegelaten dan vorig jaar.

Een meevaller in de begroting is de prijscompensatie. De afgelopen jaren kregen de universiteiten die niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald. Maar Hermans maakt een eind aan deze sluipende bezuiniging. Dat scheelt komend jaar 27 miljoen gulden. Daarbovenop komt ook nog een klein bedrag, drie miljoen, om te kosten te dekken van de invoering van de euro.

Hermans gaat in de begroting nog niet in op het rapport van de commissie-Koopmans. Die kwam onlangs tot de conclusie dat de universiteiten te weinig vermogen hebben om bedrijfsrisico’s op te vangen. Daarom moeten ze tachtig miljoen per jaar extra krijgen. ,,Als de economie zich gunstig ontwikkelt, moeten we kijken of er geld naar onderwijs kan en of de universiteiten dan als eerste in aanmerking komen”, zegt Hermans desgevraagd. ,,Maar zo ver ben ik nog niet.”

Al het extra geld dat de universiteiten toegeschoven krijgen, doet overigens niets af aan de eerdere bezuinigingen van Paars-I en -II. Die kwamen opgeteld uit op zo’n driehonderd miljoen gulden. De meevallers uit de nieuwste begroting brengen dat bedrag terug tot 160 miljoen. (HOP)

De universiteiten krijgen een vergoeding voor het groeiende aantal studenten. De toezegging die minister Hermans dit voorjaar deed, vult hij in bij de onderwijsbegroting voor 2000. Uit de begroting blijkt nu dat het gaat om een bedrag van 55 miljoen gulden volgend jaar, oplopend tot 78 miljoen in 2004.

Met dat geld moeten ook de extra eerstejaars geneeskunde en tandheelkunde betaald worden. Dit jaar zijn er 62 eerstejaars geneeskunde en vijftien tandheelkundigen meer toegelaten dan vorig jaar.

Een meevaller in de begroting is de prijscompensatie. De afgelopen jaren kregen de universiteiten die niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald. Maar Hermans maakt een eind aan deze sluipende bezuiniging. Dat scheelt komend jaar 27 miljoen gulden. Daarbovenop komt ook nog een klein bedrag, drie miljoen, om te kosten te dekken van de invoering van de euro.

Hermans gaat in de begroting nog niet in op het rapport van de commissie-Koopmans. Die kwam onlangs tot de conclusie dat de universiteiten te weinig vermogen hebben om bedrijfsrisico’s op te vangen. Daarom moeten ze tachtig miljoen per jaar extra krijgen. ,,Als de economie zich gunstig ontwikkelt, moeten we kijken of er geld naar onderwijs kan en of de universiteiten dan als eerste in aanmerking komen”, zegt Hermans desgevraagd. ,,Maar zo ver ben ik nog niet.”

Al het extra geld dat de universiteiten toegeschoven krijgen, doet overigens niets af aan de eerdere bezuinigingen van Paars-I en -II. Die kwamen opgeteld uit op zo’n driehonderd miljoen gulden. De meevallers uit de nieuwste begroting brengen dat bedrag terug tot 160 miljoen. (HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.