Education

Uitspraak Raad van State geen verrassing

Dat de gemeente voorlopig geen studentenwoningen mag bouwen in het gebied TU Noord, komt voor de universiteit niet als verrassing. Het college van bestuur had volgens secretaris Hans Krul verwacht dat de Raad van State het bestemmingsplan op dit punt zou vernietigen.

Het college van bestuur had volgens secretaris Hans Krul verwacht dat de Raad van State het bestemmingsplan op dit punt zou vernietigen.

Ondanks deze tegenslag ziet het college om drie redenen nog geen al te grote problemen opdoemen. Allereerst is er een bouwvergunning verleend voor de bouw van zo’n driehonderd studentenwoningen aan het De Vries van Heijstplantsoen. Daar kan echter nog tot begin juni bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden.

,

Tevens komt er een HBO-toren tussen de twee hogescholen aan de Rotterdamseweg en de verwachting is volgens Krul dat de TU daar ook gebruik van kan maken. En tot slot wordt er bij de Balthasar van der Polweg nog gebouwd.

Als faculteiten toch meer internationale studenten willen hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de huisvesting van deze groep. Vorig jaar stelde het college quota in: woningen werden verdeeld op basis van instroom die faculteiten in het verleden hadden.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het hoger onderwijs. Ze vroegen 986 studenten of ze van plan waren om in het buitenland te studeren. Ook stelden ze vragen over het vergaren van informatie voor de reis.
De meeste studenten met buitenlandplannen hadden hun instellingsblad niet nodig voor inspiratie. Tweederde van hen wilde ‘altijd al’ naar het buitenland en de helft werd door ‘mensen in hun omgeving’ op het idee gebracht. Ze mochten meer dan één antwoord aankruisen.
Nuffic wil met het onderzoekje haar nieuwe campagne onder de aandacht brengen. Iedereen moet weten dat zij een website met overzichtelijke informatie over studeren in het buitenland biedt. Nuffic wil studenten helpen de grootste struikelblokken uit de weg te ruimen.
Want sinds jaar en dag zegt ruim de helft van de studenten tijdens de studie naar het buitenland te willen. Toch trekt slechts één op de zes de stoute schoenen aan. En hoe ouder de student, hoe minder reislustig, blijkt uit het onderzoek. 

Zeventig procent van de studenten heeft vooral behoefte aan informatie over financiering van de trip en de huisvesting. Ongeveer evenveel studenten denken de benodigde informatie van websites te halen. Minder dan de helft stelt zijn vertrouwen in het bureau buitenland van de instelling.
Uit de antwoorden van studenten die al op pad zijn geweest, blijkt dat ze de informatie over de financiering van de reis in minder dan de helft van de gevallen van hun onderwijsinstelling hebben gekregen. Bij het vinden van een stageplek hielp volgens hen maar eenderde van de instellingen en bijna driekwart zegt de studie of stage zelf geregeld te hebben. Universiteitsstudenten liepen vaker aan tegen onoverzichtelijke informatie dan hogeschoolstudenten (44 versus 26 procent).
De hindernissen blijken overigens kleiner dan gevreesd. Van de studenten die de stap gewaagd hebben, had slechts veertien procent moeite met de financiën en kon elf procent moeilijk een stageplek vinden. Voor één op de tien was de goedkeuring van de studiepunten achteraf een probleem.

www.wilweg.nl

Ondanks deze tegenslag ziet het college om drie redenen nog geen al te grote problemen opdoemen. Allereerst is er een bouwvergunning verleend voor de bouw van zo’n driehonderd studentenwoningen aan het De Vries van Heijstplantsoen. Daar kan echter nog tot begin juni bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden.

Tevens komt er een HBO-toren tussen de twee hogescholen aan de Rotterdamseweg en de verwachting is volgens Krul dat de TU daar ook gebruik van kan maken. En tot slot wordt er bij de Balthasar van der Polweg nog gebouwd.

Als faculteiten toch meer internationale studenten willen hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de huisvesting van deze groep. Vorig jaar stelde het college quota in: woningen werden verdeeld op basis van instroom die faculteiten in het verleden hadden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.