Education

TU-Mobiel zit zonder coördinatoren

TU-Mobiel moet het sinds vorige maand zonder een coördinator mobiliteitsvoorziening en een coördinator herplaatsing stellen. Over uiterlijk twee weken worden de opvolgers gepresenteerd.

TU-Mobiel is een essentieel onderdeel van de reorganisatie van de ondersteunende diensten: in samenwerking met externe bureaus moeten medewerkers van Personeel & Organisatie boventallige ondersteuners helpen binnen of buiten de TU Delft weer een goede baan te vinden. Daarom was ook de ondernemingsraad niet blij met het nieuws dat twee coördinatoren van TU-mobiel was gevraagd hun functie neer te leggen. Ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt: “Ik hoop maar dat het slechts voor wat oponthoud zorgt.”

Toch kwam het nieuws voor de or niet onverwacht. Daleboudt: “Het college van bestuur heeft geconcludeerd dat de medewerkers niet in staat waren om een mobiliteitsvoorziening op te zetten zoals het college, en misschien ook de or en de bonden, zich dat voorstellen. Persoonlijk denk ik dat die conclusie juist is. Maar uit de verhalen van beide medewerkers concludeer ik ook dat de manier waarop met hen is omgegaan niet erg netjes was.” Volgens Daleboudt zijn de medewerkers ‘beschadigd’ en zou een excuus van P&O op zijn plaats zijn.

Dat beide coördinatoren bijzonder hard hebben gewerkt, wordt door zowel Daleboudt als door directeur P&O Johan Hendriks bevestigd. “De waardering was er, en blijft ook bestaan”, zegt Hendriks met enige nadruk. Hij vindt het niet verstandig om verder op de zaak in te gaan. “Het ligt allemaal heel genuanceerd.”

Hadden de coördinatoren destijds niet zelf moeten zeggen dat deze klus een maatje te groot voor hen was? Daleboudt: “Ja, maar hun zicht op die ‘klus’ is natuurlijk pas gegroeid sinds TU-Mobiel serieus in beweging begon te komen. En dat is nog maar vrij recent.”

Hendriks ontkent dat door het vertrek van de coördinatoren de mobiliteitsvoorziening op dit moment alleen nog maar in naam bestaat. “De zaken zijn hier niet echt stilgevallen. Een aantal mensen heeft taken overgenomen, en het aantal medewerkers dat zich bij TU-Mobiel meldt voor een gesprek is nog altijd betrekkelijk klein. Maar in juni en juli krijgen we wel een grote toeloop, en daarom is het zo enorm belangrijk dat TU-Mobiel goed wordt neergezet.”

Voor de opvolging van de coördinatoren heeft P&O twee zeer ervaren kandidaten in gedachten. Of het gaat om mensen buiten de TU Delft, wil Hendriks nog niet zeggen.” Volgende week, of uiterlijk een week later, maken we de namen bekend. En ja, ik ga er nog steeds vanuit dat TU-Mobiel alle deadlines zal halen.”

TU-Mobiel is een essentieel onderdeel van de reorganisatie van de ondersteunende diensten: in samenwerking met externe bureaus moeten medewerkers van Personeel & Organisatie boventallige ondersteuners helpen binnen of buiten de TU Delft weer een goede baan te vinden. Daarom was ook de ondernemingsraad niet blij met het nieuws dat twee coördinatoren van TU-mobiel was gevraagd hun functie neer te leggen. Ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt: “Ik hoop maar dat het slechts voor wat oponthoud zorgt.”

Toch kwam het nieuws voor de or niet onverwacht. Daleboudt: “Het college van bestuur heeft geconcludeerd dat de medewerkers niet in staat waren om een mobiliteitsvoorziening op te zetten zoals het college, en misschien ook de or en de bonden, zich dat voorstellen. Persoonlijk denk ik dat die conclusie juist is. Maar uit de verhalen van beide medewerkers concludeer ik ook dat de manier waarop met hen is omgegaan niet erg netjes was.” Volgens Daleboudt zijn de medewerkers ‘beschadigd’ en zou een excuus van P&O op zijn plaats zijn.

Dat beide coördinatoren bijzonder hard hebben gewerkt, wordt door zowel Daleboudt als door directeur P&O Johan Hendriks bevestigd. “De waardering was er, en blijft ook bestaan”, zegt Hendriks met enige nadruk. Hij vindt het niet verstandig om verder op de zaak in te gaan. “Het ligt allemaal heel genuanceerd.”

Hadden de coördinatoren destijds niet zelf moeten zeggen dat deze klus een maatje te groot voor hen was? Daleboudt: “Ja, maar hun zicht op die ‘klus’ is natuurlijk pas gegroeid sinds TU-Mobiel serieus in beweging begon te komen. En dat is nog maar vrij recent.”

Hendriks ontkent dat door het vertrek van de coördinatoren de mobiliteitsvoorziening op dit moment alleen nog maar in naam bestaat. “De zaken zijn hier niet echt stilgevallen. Een aantal mensen heeft taken overgenomen, en het aantal medewerkers dat zich bij TU-Mobiel meldt voor een gesprek is nog altijd betrekkelijk klein. Maar in juni en juli krijgen we wel een grote toeloop, en daarom is het zo enorm belangrijk dat TU-Mobiel goed wordt neergezet.”

Voor de opvolging van de coördinatoren heeft P&O twee zeer ervaren kandidaten in gedachten. Of het gaat om mensen buiten de TU Delft, wil Hendriks nog niet zeggen.” Volgende week, of uiterlijk een week later, maken we de namen bekend. En ja, ik ga er nog steeds vanuit dat TU-Mobiel alle deadlines zal halen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.