Education

TNW krijgt drie miljoen voor ‘excellent onderzoek’

Technische Natuurwetenschappen krijgt bijna drie van de acht miljoen gulden van de bonusregeling voor excellent onderzoek. Het meeste geld van de nieuwe bonusregeling van de TU gaat naar het project ‘computational mechanics of structured materials’ van de onderzoeksgroepen van prof.d

r.ir. R. de Borst van L&R en van prof.dr.ir. E. van der Giessen van OCP. Zij krijgen de komende vier jaar van het college van bestuur samen 1,35 miljoen gulden extra voor hun onderzoek.

Het college van bestuur liet de acht miljoen gulden van de bonusregeling excellent onderzoek verdelen door de commissie peer review onder voorzitterschap van prof.ir. C.J. Hoogendoorn. In totaal werden er dertien van de 32 ingediende voorstellen gehonoreerd.

De groepen moesten concrete voorstellen inleveren voor de besteding van het geld. Behalve op de kwaliteit van het onderzoek en de vernieuwende aspecten van het voorstel, lette de commissie er ook op of de ‘trekker’ van de groep direct bij het onderzoek betrokken is en niet bijvoorbeeld halverwege met pensioen gaat. Voor het beoordelen van de kwaliteit baseerde de commissie zich onder andere op de visitatie-beoordeling van de vereniging van universiteiten (VSNU).

Vijf van de dertien goedgekeurde projecten werden ingediend door onderzoeksgroepen van TNW. Het hoogste bedrag dat een onderzoeksgroep van deze faculteit krijgt is 750 duizend gulden voor het project ‘quantum information processing‘ van prof.dr.ir. J.E. Mooij. Bij Bouwkunde krijgt alleen de groep van prof.dr.ir. H. Priemus een bonus. Binnen de faculteit TBM valt geen enkele onderzoeksgroep in de prijzen.

Het meeste geld van de nieuwe bonusregeling van de TU gaat naar het project ‘computational mechanics of structured materials‘ van de onderzoeksgroepen van prof.dr.ir. R. de Borst van L&R en van prof.dr.ir. E. van der Giessen van OCP. Zij krijgen de komende vier jaar van het college van bestuur samen 1,35 miljoen gulden extra voor hun onderzoek.

Het college van bestuur liet de acht miljoen gulden van de bonusregeling excellent onderzoek verdelen door de commissie peer review onder voorzitterschap van prof.ir. C.J. Hoogendoorn. In totaal werden er dertien van de 32 ingediende voorstellen gehonoreerd.

De groepen moesten concrete voorstellen inleveren voor de besteding van het geld. Behalve op de kwaliteit van het onderzoek en de vernieuwende aspecten van het voorstel, lette de commissie er ook op of de ‘trekker’ van de groep direct bij het onderzoek betrokken is en niet bijvoorbeeld halverwege met pensioen gaat. Voor het beoordelen van de kwaliteit baseerde de commissie zich onder andere op de visitatie-beoordeling van de vereniging van universiteiten (VSNU).

Vijf van de dertien goedgekeurde projecten werden ingediend door onderzoeksgroepen van TNW. Het hoogste bedrag dat een onderzoeksgroep van deze faculteit krijgt is 750 duizend gulden voor het project ‘quantum information processing‘ van prof.dr.ir. J.E. Mooij. Bij Bouwkunde krijgt alleen de groep van prof.dr.ir. H. Priemus een bonus. Binnen de faculteit TBM valt geen enkele onderzoeksgroep in de prijzen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.