Education

Technologiebudget voor volgend jaar verkleind

Drie van de dertien miljoen gulden die gereserveerd waren voor het technologiebeleid, worden naar verwachting volgend jaar verdeeld onder de faculteiten.

De universiteitsraad meent dat de interfacultaire onderzoekscholen (DIOC’s) het totale budget nog niet nodig hebben.

Het duurt langer dan verwacht voor het vernieuwde technologiebeleid van de grond komt, constateerde de raad gisteren bij het vaststellen van de begroting. Alle fracties stelden daarom dat het zogenaamde ARTD-potje volgend jaar best wat kleiner kan. Zo’n voorstel werd in juni ook gedaan, maar toen kon het college van bestuur (dat tegen is) de ingreep op de valreep voorkomen.

De vaststelling van de begroting door de raad verliep soepel. Het financiële plaatje voor volgend jaar wijkt dan ook niet noemenswaardig af van de Kaderstelling, de lange-termijnbegroting die een half jaar geleden door de u-raad werd goedgekeurd. Vooraf had de raad veel vragen bij de dertig miljoen gulden die de reorganisatie van ondersteunende diensten moet opleveren. Maar de onderbouwing die het college afgelopen week leverde, haalde de kou uit de lucht.

De meeste fracties stonden nog wel uitgebreid stil bij alle veranderingen die de TU doormaakt. ,,Verandert er niet veel te veel”, vroeg personeelspartij TH Akkoord zich af. ,,Verandering is niet altijd verbetering”, vonden ook de studenten van Aag. De buiten-universitaire leden drukten het college op het hart om bij reorganisaties niet het onderste uit de kan te willen halen. Er moet wel draagvlak blijven, waarschuwde woordvoerder Linssen. Ook andere fracties toonden zich bezorgd over de kloof tussen college en personeelsleden waar het de reorganisatie betreft. Ze pleitten voor betere communicatie en een ‘humaan’ personeelsbeleid.

De voorliggende begroting was de eerste waarin het effect van het nieuwe geldverdeelmodel van de TU te zien was. De u-raad tekende erbij aan dat de financiering op basis van prestaties ongewenste effecten heeft voor het onderwijs en de kwaliteit van onderzoek. Collegevoorzitter De Voogd erkende het probleem van ‘te enthousiast’ producerende onderzoekers, maar schaarde dat onder de noemer ‘kinderziektes’. Door onder meer de controlerende werking van visitaties zal dergelijk gedrag vanzelf ophouden, stelde hij. (A.d.J.)

Drie van de dertien miljoen gulden die gereserveerd waren voor het technologiebeleid, worden naar verwachting volgend jaar verdeeld onder de faculteiten. De universiteitsraad meent dat de interfacultaire onderzoekscholen (DIOC’s) het totale budget nog niet nodig hebben.

Het duurt langer dan verwacht voor het vernieuwde technologiebeleid van de grond komt, constateerde de raad gisteren bij het vaststellen van de begroting. Alle fracties stelden daarom dat het zogenaamde ARTD-potje volgend jaar best wat kleiner kan. Zo’n voorstel werd in juni ook gedaan, maar toen kon het college van bestuur (dat tegen is) de ingreep op de valreep voorkomen.

De vaststelling van de begroting door de raad verliep soepel. Het financiële plaatje voor volgend jaar wijkt dan ook niet noemenswaardig af van de Kaderstelling, de lange-termijnbegroting die een half jaar geleden door de u-raad werd goedgekeurd. Vooraf had de raad veel vragen bij de dertig miljoen gulden die de reorganisatie van ondersteunende diensten moet opleveren. Maar de onderbouwing die het college afgelopen week leverde, haalde de kou uit de lucht.

De meeste fracties stonden nog wel uitgebreid stil bij alle veranderingen die de TU doormaakt. ,,Verandert er niet veel te veel”, vroeg personeelspartij TH Akkoord zich af. ,,Verandering is niet altijd verbetering”, vonden ook de studenten van Aag. De buiten-universitaire leden drukten het college op het hart om bij reorganisaties niet het onderste uit de kan te willen halen. Er moet wel draagvlak blijven, waarschuwde woordvoerder Linssen. Ook andere fracties toonden zich bezorgd over de kloof tussen college en personeelsleden waar het de reorganisatie betreft. Ze pleitten voor betere communicatie en een ‘humaan’ personeelsbeleid.

De voorliggende begroting was de eerste waarin het effect van het nieuwe geldverdeelmodel van de TU te zien was. De u-raad tekende erbij aan dat de financiering op basis van prestaties ongewenste effecten heeft voor het onderwijs en de kwaliteit van onderzoek. Collegevoorzitter De Voogd erkende het probleem van ‘te enthousiast’ producerende onderzoekers, maar schaarde dat onder de noemer ‘kinderziektes’. Door onder meer de controlerende werking van visitaties zal dergelijk gedrag vanzelf ophouden, stelde hij. (A.d.J.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.