Education

‘Studeerbaar onderwijs’ komt zwart op wit

Toekomstige studenten krijgen zwart op wit de garantie dat ze ‘studeerbaar’ onderwijs krijgen, zodat ze op tijd kunnen afstuderen. Elke student krijgt van zijn universiteit of hogeschool een statuut, waarin nauwkeurig staat vermeld wat hij aan onderwijs, begeleiding en faciliteiten kan verwachten.

br />
De toezegging betreft de organisatie van het onderwijs, zoals de planning van tentamens, de beschikbaarheid van bibliotheekruimten en de hoeveelheid collegestof. Over de inhoud van het onderwijs wordt met geen woord gesproken. In het statuut worden naast de rechten van de student ook een aantal plichten opgenomen. Ook bevat het statuut de rechten en plichten van de universiteit of hogeschool. Als een student meent dat hem tekort is gedaan, kan hij in beroep gaan bij een ombudsman of een commissie van beroep, wat tot een financiële schadeloosstelling kan leiden.

Het statuut is voor studenten het belangrijkste resultaat van het overleg tussen minister Ritzen, de studentenorganisaties LSVb en ISO en de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en Hbo-Raad. Met elkaar vormden zij de stuurgroep Kwaliteit en Studeerbaarheid, die voor 1 juli met een plan voor verbetering van het onderwijs moest komen. De stuurgroep werd ingesteld nadat minister Ritzen in januari had besloten dat het collegegeld met vijfhonderd gulden omhoog zou gaan. De Tweede Kamer wilde slechts met de verhoging instemmen als er ook iets met het onderwijs gebeurde. Na moeizame onderhandelingen bereikte de stuurgroep op de valreep, in de nacht van 28 op 29 juni, een akkoord.
Zwaarder wegen

Onderdeel van het akkoord is ook dat elke universiteit en hogeschool een ‘plan voor kwaliteitsmanagement’ opstelt. Daarin moet de instelling aangeven welke onderwijsdoelstellingen zij nastreeft en hoe zij die denkt te bereiken. Het plan wordt opgesteld door het college van bestuur, na overleg met studenten en personeel.

Minister Ritzen wil de ‘onderwijsprestaties’ van universiteiten en hogescholen in de toekomst zwaarder laten wegen in de hoogte van de jaarlijkse overheidsbijdrage. Hij zal hiervoor voorstellen doen in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, dat op Prinsjesdag verschijnt. Voor concrete projecten om het onderwijs te verbeteren is een potje van vijfhonderd miljoen gulden beschikbaar. Universiteiten en hogescholen kunnen daar gedurende maximaal drie jaar een bijdrage uit krijgen. De bijdrage is gerelateerd aan het aantal studenten op de instelling.

Ook is in het akkoord vastgelegd dat elke universiteit of hogeschool op straffe van een boete een afstudeerfonds moet hebben. Studenten die buiten hun schuld vertraging oplopen kunnen uit dat fonds een bijdrage krijgen.

De universiteiten en hogescholen hebben voorlopig met het akkoord ingestemd. In september praten zij met minister Ritzen verder over de uitwerking. De instellingen willen vooral op korte termijn een bevredigende oplossing voor de wachtgelden. Als zij niet meer geld krijgen voor de uitkeringen aan ontslagen personeel, komt er van beter onderwijs weinig of niets terecht, waarschuwen zij. (HOP/P.E.)

Toekomstige studenten krijgen zwart op wit de garantie dat ze ‘studeerbaar’ onderwijs krijgen, zodat ze op tijd kunnen afstuderen. Elke student krijgt van zijn universiteit of hogeschool een statuut, waarin nauwkeurig staat vermeld wat hij aan onderwijs, begeleiding en faciliteiten kan verwachten.

De toezegging betreft de organisatie van het onderwijs, zoals de planning van tentamens, de beschikbaarheid van bibliotheekruimten en de hoeveelheid collegestof. Over de inhoud van het onderwijs wordt met geen woord gesproken. In het statuut worden naast de rechten van de student ook een aantal plichten opgenomen. Ook bevat het statuut de rechten en plichten van de universiteit of hogeschool. Als een student meent dat hem tekort is gedaan, kan hij in beroep gaan bij een ombudsman of een commissie van beroep, wat tot een financiële schadeloosstelling kan leiden.

Het statuut is voor studenten het belangrijkste resultaat van het overleg tussen minister Ritzen, de studentenorganisaties LSVb en ISO en de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en Hbo-Raad. Met elkaar vormden zij de stuurgroep Kwaliteit en Studeerbaarheid, die voor 1 juli met een plan voor verbetering van het onderwijs moest komen. De stuurgroep werd ingesteld nadat minister Ritzen in januari had besloten dat het collegegeld met vijfhonderd gulden omhoog zou gaan. De Tweede Kamer wilde slechts met de verhoging instemmen als er ook iets met het onderwijs gebeurde. Na moeizame onderhandelingen bereikte de stuurgroep op de valreep, in de nacht van 28 op 29 juni, een akkoord.
Zwaarder wegen

Onderdeel van het akkoord is ook dat elke universiteit en hogeschool een ‘plan voor kwaliteitsmanagement’ opstelt. Daarin moet de instelling aangeven welke onderwijsdoelstellingen zij nastreeft en hoe zij die denkt te bereiken. Het plan wordt opgesteld door het college van bestuur, na overleg met studenten en personeel.

Minister Ritzen wil de ‘onderwijsprestaties’ van universiteiten en hogescholen in de toekomst zwaarder laten wegen in de hoogte van de jaarlijkse overheidsbijdrage. Hij zal hiervoor voorstellen doen in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, dat op Prinsjesdag verschijnt. Voor concrete projecten om het onderwijs te verbeteren is een potje van vijfhonderd miljoen gulden beschikbaar. Universiteiten en hogescholen kunnen daar gedurende maximaal drie jaar een bijdrage uit krijgen. De bijdrage is gerelateerd aan het aantal studenten op de instelling.

Ook is in het akkoord vastgelegd dat elke universiteit of hogeschool op straffe van een boete een afstudeerfonds moet hebben. Studenten die buiten hun schuld vertraging oplopen kunnen uit dat fonds een bijdrage krijgen.

De universiteiten en hogescholen hebben voorlopig met het akkoord ingestemd. In september praten zij met minister Ritzen verder over de uitwerking. De instellingen willen vooral op korte termijn een bevredigende oplossing voor de wachtgelden. Als zij niet meer geld krijgen voor de uitkeringen aan ontslagen personeel, komt er van beter onderwijs weinig of niets terecht, waarschuwen zij. (HOP/P.E.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.