Education

Rutte versterkt inspraak van studenten

Staatssecretaris Rutte gaat de medezeggenschap van studenten en medewerkers duidelijker regelen dan hij van plan was. Maar budgetrecht krijgen ze niet in de nieuwe wet.

De staatssecretaris maakte dat vorige week in Utrecht bekend tijdens een debat met studenten en UvA-bestuurder Paul van der Heijden. “Als rechtgeaarde liberaal wilde ik de wet oorspronkelijk beperken tot één zin: studenten hebben medezeggenschap”, aldus Rutte. Maar in gesprekken met studenten is hij ervan overtuigd geraakt dat er dan weinig van terecht zal komen.

Daarom haalt hij een streep door verdere deregulering op dit punt. In de nieuwe wet krijgen studenten vetorecht op concrete onderwerpen die raken aan onderwijskwaliteit en inrichting van de studie. Rutte maakt een uitzondering voor de inhoud van examens. Gesprekspartner Van der Heijden noemde voorstellen voor medezeggenschap op dat punt ‘hetzelfde als een slager zijn eigen vlees laten keuren’, en Rutte sloot zich daar bij aan.

Budgetrecht krijgen de studenten evenmin als het aan de staatssecretaris ligt. Volgens hem leidt dat tot patstellingen als in de jaren zeventig en komt er van bestuur dan niets meer terecht. Wel is hij bereid de positie van studenten bij de geschillencommissie te versterken.

De staatssecretaris hoopt dat de opkomst bij de verkiezingen voor universiteitsraden en studentenraden zal toenemen dankzij de nieuwe regeling. “Die opkomst was vorig jaar nergens hoger dan dertig procent. En bij de Erasmus Universiteit en de VU zelfs maar elf procent.” (HOP)

De staatssecretaris maakte dat vorige week in Utrecht bekend tijdens een debat met studenten en UvA-bestuurder Paul van der Heijden. “Als rechtgeaarde liberaal wilde ik de wet oorspronkelijk beperken tot één zin: studenten hebben medezeggenschap”, aldus Rutte. Maar in gesprekken met studenten is hij ervan overtuigd geraakt dat er dan weinig van terecht zal komen.

Daarom haalt hij een streep door verdere deregulering op dit punt. In de nieuwe wet krijgen studenten vetorecht op concrete onderwerpen die raken aan onderwijskwaliteit en inrichting van de studie. Rutte maakt een uitzondering voor de inhoud van examens. Gesprekspartner Van der Heijden noemde voorstellen voor medezeggenschap op dat punt ‘hetzelfde als een slager zijn eigen vlees laten keuren’, en Rutte sloot zich daar bij aan.

Budgetrecht krijgen de studenten evenmin als het aan de staatssecretaris ligt. Volgens hem leidt dat tot patstellingen als in de jaren zeventig en komt er van bestuur dan niets meer terecht. Wel is hij bereid de positie van studenten bij de geschillencommissie te versterken.

De staatssecretaris hoopt dat de opkomst bij de verkiezingen voor universiteitsraden en studentenraden zal toenemen dankzij de nieuwe regeling. “Die opkomst was vorig jaar nergens hoger dan dertig procent. En bij de Erasmus Universiteit en de VU zelfs maar elf procent.” (HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.