Education

Rust valt niet te verwachten

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt het hoger onderwijs ook de komende tijd geen rust gegund. De belangenbehartigers in het hoger onderwijs waren opvallend eensgezind. Weinig visie – zo oordeelden ze over de Miljoenennota.

,,Het blijft bij woorden”, lieten de universiteiten weten. ,,Geen enkele aanzet tot beleid”, vond de HBO-raad.

Die commentaren zijn begrijpelijk. Hermans heeft de plannen uit het regeerakkoord keurig overgeschreven in zijn begroting. De honderden miljoenen die universiteiten en hogescholen moeten bezuinigen, zijn braaf verwerkt. En dat was dat. Hoe die bezuinigingen tot stand moeten komen en waar het geld precies vandaan moet komen – Hermans zwijgt erover.

Toch valt er uit de onderwijsbegroting en de bijbehorende toelichting nog wel het een en ander op te maken. Hermans wil in elk geval de discussie openen over de rol die het bedrijfsleven kan spelen in het onderwijs. ,,Het kabinet investeert 2,2 miljard, maar het kan niet alleen van de overheid komen”, zei hij bij de persconferentie. Universiteiten en hogescholen mogen (moeten?) van hem de markt op.

De universiteiten hebben meteen laten weten dat er dan heel nieuwe verhoudingen nodig zijn – met de overheid, met het bedrijfsleven, tussen onderwijsinstellingen onderling. Hermans’ simpele aankondiging dat hij wil praten over ‘markt en onderwijs’, kan dus het aanzien van het hele hoger onderwijs ter discussie stellen.

Even ingrijpend blijken misschien Hermans’ voorzetjes over een flexibeler hoger onderwijs. Er gaat gestudeerd worden op ‘tussentijdse deeldiploma’s’. Als dit Hermans ernst is, moet hij ook de studiefinanciering onder de loep nemen. Die dwingt studenten immers in een keurslijf: traag studeren of tussentijds stoppen worden zwaar gestraft.

Dit kabinet wil volgens het regeerakkoord geen heel nieuw beurzenstelsel. Dat kwam Hermans al op hoon te staan, want als voorzitter van een adviescommissie had hij vorig jaar juist wél voor een nieuw stelsel gepleit. Maar als hij ervoor zorgt dat de studiefinanciering flexibel hoger onderwijs mogelijk maakt, heeft hij toch de belangrijkste aanbeveling van zijn eigen commissie uitgevoerd.

Voorlopig neemt Hermans nog geen standpunten in; hij gaat eerst luisteren. ,,Maar ik ben in voor verandering”, zegt hij. Zijn partijgenoot in de Tweede Kamer, Bibi de Vries, zei vorige week nog dat het ,,een hele prestatie zou zijn als Hermans rust weet te brengen in het hoger onderwijs”. Dat zit er dus niet in.

De belangenbehartigers in het hoger onderwijs waren opvallend eensgezind. Weinig visie – zo oordeelden ze over de Miljoenennota. ,,Het blijft bij woorden”, lieten de universiteiten weten. ,,Geen enkele aanzet tot beleid”, vond de HBO-raad.

Die commentaren zijn begrijpelijk. Hermans heeft de plannen uit het regeerakkoord keurig overgeschreven in zijn begroting. De honderden miljoenen die universiteiten en hogescholen moeten bezuinigen, zijn braaf verwerkt. En dat was dat. Hoe die bezuinigingen tot stand moeten komen en waar het geld precies vandaan moet komen – Hermans zwijgt erover.

Toch valt er uit de onderwijsbegroting en de bijbehorende toelichting nog wel het een en ander op te maken. Hermans wil in elk geval de discussie openen over de rol die het bedrijfsleven kan spelen in het onderwijs. ,,Het kabinet investeert 2,2 miljard, maar het kan niet alleen van de overheid komen”, zei hij bij de persconferentie. Universiteiten en hogescholen mogen (moeten?) van hem de markt op.

De universiteiten hebben meteen laten weten dat er dan heel nieuwe verhoudingen nodig zijn – met de overheid, met het bedrijfsleven, tussen onderwijsinstellingen onderling. Hermans’ simpele aankondiging dat hij wil praten over ‘markt en onderwijs’, kan dus het aanzien van het hele hoger onderwijs ter discussie stellen.

Even ingrijpend blijken misschien Hermans’ voorzetjes over een flexibeler hoger onderwijs. Er gaat gestudeerd worden op ‘tussentijdse deeldiploma’s’. Als dit Hermans ernst is, moet hij ook de studiefinanciering onder de loep nemen. Die dwingt studenten immers in een keurslijf: traag studeren of tussentijds stoppen worden zwaar gestraft.

Dit kabinet wil volgens het regeerakkoord geen heel nieuw beurzenstelsel. Dat kwam Hermans al op hoon te staan, want als voorzitter van een adviescommissie had hij vorig jaar juist wél voor een nieuw stelsel gepleit. Maar als hij ervoor zorgt dat de studiefinanciering flexibel hoger onderwijs mogelijk maakt, heeft hij toch de belangrijkste aanbeveling van zijn eigen commissie uitgevoerd.

Voorlopig neemt Hermans nog geen standpunten in; hij gaat eerst luisteren. ,,Maar ik ben in voor verandering”, zegt hij. Zijn partijgenoot in de Tweede Kamer, Bibi de Vries, zei vorige week nog dat het ,,een hele prestatie zou zijn als Hermans rust weet te brengen in het hoger onderwijs”. Dat zit er dus niet in.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.