Education

Recordaantal ‘havisten’ naar universiteit

Nog nooit zijn er zoveel havisten met een hbo-propedeuse op zak aan een universitaire bachelorstudie begonnen. En dat terwijl de universiteiten deze route eigenlijk wilden afsnijden.

Sinds twee jaar mogen universiteiten havisten en mbo’ers weren die na hun hbo-propedeuse naar de universiteit willen. Dat was een lang gekoesterde wens. Het zijn zwakke studenten, was de gedachte, en ze halen maar zelden hun diploma.

Maar nu laten universiteiten hen toch gewoon toe. Meer dan negentienhonderd ‘havisten’ zijn er dit jaar van start gegaan en dat is een absoluut record. Ook 259 mbo’ers kozen voor deze route naar de universiteit, blijkt uit cijfers die universiteitenvereniging VSNU op verzoek van het HOP heeft verstrekt.

Deze overstappers doen het welbeschouwd ook niet zo slecht. Meer dan de helft van de ‘havisten’ behaalt in vier jaar tijd het universitaire bachelordiploma. Studenten die rechtstreeks van het vwo komen doen het maar net iets beter: van hen is zestig procent binnen vier jaar klaar. De nieuwste cijfers bevestigen eerdere berichtgeving.

De mbo’ers scoren minder goed, maar blijken ook beslist niet kansloos aan de universiteit. Het zijn kleinere aantallen en de percentages schommelen door de jaren heen, maar over het algemeen komt ruim veertig procent van deze studenten binnen vier jaar over de eindstreep van de bacheloropleiding. Wel is de uitval in deze groep hoog: twintig à dertig procent gooit voortijdig het bijltje erbij neer.

En wie blijken de allerbeste studenten aan de universiteit? Dat zijn vwo’ers die een omweg hebben genomen en eerst één of twee jaar in het hbo hebben rondgeneusd. Deze kleine groep (jaarlijks ongeveer driehonderd) studeert flink door: meer dan zeventig procent is binnen vier jaar klaar met de wo-bachelor.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.